Překlenovací úvěr od Monety, který stojí za pozornost

MSS praktické rady překlenovací úvěr
1. 9. 2020 | Moneta stavební spořitelna spustila akční nabídku překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí. Jaké jsou úrokové sazby a jak si vede ve srovnání s konkurencí?
Do konce října nabízí Moneta stavební spořitelna překlenovací úvěr Půjčka ProBydlení s úrokovou sazbou od 3,6 %. Jak známo, u překlenovacího úvěru ze samotné úrokové sazby nelze činit žádné závěry o ceně úvěru. Po výpočtu však zjistíme, že v tomto případě se jedná o nejlevnější překlenovací úvěr, který je poskytován bez zajištění nemovitostí. Doba splatnosti až 22 let je delší než nabízí konkurence a zajistí tak velmi nízkou splátku úvěru. Zajímavá je také horní hranice úvěru: bez zajištění nemovitostí je možno získat až 1 mil Kč, pro financování družstevního bydlení dokonce až 1,5 mil. Kč.

Jak vypadá Půjčka ProBydlení?

Půjčka ProBydlení je překlenovací úvěr s konstantními platbami. I přes komplikovanou strukturu překlenovacího úvěru tak dlužník splácí po celou dobu stejnou výši splátky. To je umožněno také tím, že úroková sazba překlenovacího úvěru je pevná po celou dobu splatnosti.

Úvěr bez zajištění nemovitostí

Půjčka ProBydlení je poskytována bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. U nezajištěných úvěrů dlužník nemusí zastavit nemovitost, což je problém například u koupě družstevního bytu, nebo obecně ve všech případech, kdy zájemce o úvěr nemá k dispozici nemovitost, kterou by mohl dát do zástavy. Nevýhodou nezajištěných úvěrů je o něco vyšší úroková sazba. Úvěry zajištěné nemovitostí jsou obvykle levnější, protože banka má vyšší jistotu splácení. Nezajištěné úvěry mají obvykle kratší dobu splatnosti a jejich výše bývá omezena.

Jeden až půl druhého milionu na 22 let

Moneta stavební spořitelna v těchto ohledech hodně velkorysá. Půjčka ProBydlení je poskytována až do výše 1 mil. Kč a doba splatnosti může být až 22 let. Pokud je úvěr použit na financování družstevního bydlení, zvyšuje se maximální objem úvěru až na 1,5 mil. Kč. V těchto parametrech jsou překlenovací úvěry Monety dlouhodobě na špičce. V rámci aktuální akce je navíc úroková sazba snížena na 3,6 % p. a., což činí z Půjčky ProBydlení nejlevnější nezajištěný překlenovací úvěr. Podívejme se proto blíže, jak vypadá srovnání Půjčky ProBydlení s konkurencí.

Čistá úroková sazba pod 4 %

Pro porovnání překlenovacích úvěrů vycházíme z výpočtu čisté úrokové sazby. Přitom jsou do výpočtu zahrnuty všechny parametry úvěru, které kromě úrokové sazby překlenovacího úvěru zahrnují také poplatky, úrokové sazby účtu stavebního spoření a podmínky pro přidělení. Výsledná čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen běžný úvěr, který by byl poskytován zcela bez poplatků.

Čistá úroková sazba závisí jak na době splatnosti, tak i na výši úvěru. Proto se nejprve podívejme na úvěr ve výši 300 tis. Kč. Na grafu vidíme závislost čisté úrokové sazby na měsíční splátce pro všechny nabídky jednotlivých stavebních spořitelen. Z grafu je vidět, že Půjčka ProBydlení má nejnižší úrokovou sazbu pro všechny výše splátek. Nejvážnější konkurent má čistou úrokovou sazbu přibližně o polovinu procentního bodu vyšší.

Závislost čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů ve výši 300 tis. Kč na měsíční splátce. Půjčka ProBydlení (fialová čára) vychází pro všechny měsíční splátky jako nejlevnější.

Kromě příznivé čisté úrokové sazby stojí za povšimnutí také minimální výše splátky. Půjčku ProBydlení ve výši 300 tis. Kč je možno splácet od cca 1700 Kč měsíčně, zatímco splátky ostatních úvěrů začínají o 100 – 200 Kč výše. To je důležité pro dlužníky, kteří mají problém s výší splátky. Moneta stavební spořitelna totiž umožňuje rozložit splácení úvěru až na 22 let, zatímco u konkurence je  nejvyšší doba splatnosti Rozumí se, že mluvíme o nezajištěných úvěrech. U úvěrů zajištěných nemovitostí je standardem splatnost do 30 let. mezi 18 a 20 roky.

I pro úvěry ve výši 800 tis. Kč je Půjčka ProBydlení nejlevněší, nebo druhá nejlevnější. I zde je díky dlouhé době splatnosti možnost nejnižší splátky (kolem 4550 Kč) a pro dlouhé doby splatnosti vychází čistá úroková sazba nižší než u konkurence.

Závislost čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů ve výši 800 tis. Kč na měsíční splátce. Půjčka ProBydlení (fialová čára) vychází jako nejlevnější pro měsíční splátky do 10 000 Kč. Pro vyšší splátky vychází lépe nabídka Buřinky, které je však určena pouze pro refinancování a pro družstevní bydlení.

Půjčka ProBydlení ztrácí své výsadní postavení pro splátky od 10 000 Kč měsíčně výše. Zde se na první pozici dostává nabídka Buřinky, konkrétně zvýhodněný Úvěr od Buřinky pro refinancování nebo družstevní bydlení. Pro vyšší splátky je tedy nabídka Buřinky levnější, ale k tomu je nutno dodat hned dvě poznámky. Především u Buřinky jde o nabídku pouze pro refinancování nebo pro financování družstevního bydlení, zatímco Půjčka ProBydlení podobné omezení nemá. Druhým háčkem je fixace úrokové sazby. Zatímco u Monety je úroková sazba pevná po celou dobu splatnosti, u překlenovacích úvěrů Buřinky je úroková sazba sjednaná na tři roky, poté se může změnit.

Shrnutí: dobrá nabídka, která stojí za úvahu

Z výše uvedeného je zřejmé, že akční nabídka Půjčky ProBydlení má velmi dobré parametry a určitě by se nad ní měl zamyslet každý, kdo vybírá úvěr na bydlení a nechce nebo nemůže jej zajistit hypotékou. Půjčka ProBydlení nabízí
  • Nízkou úrokovou sazbu, ve většině situací jde o nejlevnější překlenovací úvěr bez zajištění.
  • Úroková sazba je pevná po celou dobu splatnosti, nepřekvapí vás změna sazby (a splátky úvěru) po několika letech.
  • Doba splatnosti je až 22 let, což umožňuje nižší měsíční splátky než u konkurence.
Na co si dát pozor?
Půjčka ProBydlení neobsahuje žádné skryté nástrahy. Je přirozeně důležité vědět, že jde o překlenovací úvěr, který je ze své podstaty složitější než běžný úvěr. Dále se sluší připomenout následující:
  • Úroková sazba 3,6 % je „sazba od“. To znamená, že tuto nejvýhodnější sazbu získají pouze klienti s dobrou bonitou. Zájemci, u kterých banka vyhodnotí schopnost splácení jako nižší, mohou získat úvěr s vyšším úrokem. Podobný mechanismus však používají i jiné stavební spořitelny.
  • Jde o časově omezenou nabídku, která platí do 31. října.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK