Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Děti a stavební spoření

Stavební spoření je jedním z oblíbených způsobů, jak rodiče spoří svým dětem. Druhým častým důvodem je mnohem prozaičtější optimalizace čerpání státní podpory v rámci rodiny.

Jeden účastník může získat nejvýše 2000 Kč státní podpory ročně. Pokud smlouvu uzavře více členů rodiny, je možno dopady tohoto omezení zmírnit. Tento postup má samozřejmě smysl pouze v případě, že rodina uspoří ročně více než 20 000  Kč ročně. Ať jsou však důvody jakékoli, faktem zůstává, že snad žádný jiný finanční produkt nevyužívá tolik nezletilých účastníků jako právě stavební spoření.

Stavební spoření patří dítěti, nikoli rodičům

Rodiče často předpokládají, že když za dítě uzavřeli smlouvu a posílají na ni peníze, mohou pak se smlouvou libovolně nakládat. Skutečnost je však jiná. Účet stavebního spoření patří dítěti a rodiče mohou za dítě jednat pouze v běžných záležitostechViz Nový občanský zákoník, § 898:
(1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.
, jinak potřebují souhlas soudu.

Uzavření smlouvy o stavebním spoření

Podle zákona o stavebním spoření je uzavření smlouvy o stavebním spoření běžná záležitost, takže smlouvu může za nezletilého uzavřít jeho zákonný zástupce. Zákonným zástupcem nezletilého jsou zpravidla jeho rodiče. Spořit – tedy posílat na účet stavebního spoření peníze – může přirozeně kdokoli. Je ale potřeba mít na zřeteli, že poukázáním prostředků na účet se peníze stávají majetkem majitele účtu, byť nezletilého. Po právní stránce tedy není možné, aby si rodiče zhodnocovali své prostředky pomocí účtu stavebního spoření svého dítěte. Problém při takovém konání se zpravidla projeví až v okamžiku, kdy má být smlouva nezletilého ukončena.

Výpověď smlouvy nezletilého

Přístup k ukončování smluv o stavebním spoření nezletilých dětí se v minulosti několikrát měnil. Zůstává zachován princip, že peníze na smlouvě o stavebním spoření dítěte patří dítěti a rodiče tyto peníze pouze spravují. Po změně Občanského zákoníku v roce 2014 začaly stavební spořitelny vyžadovat při každém ukončení smlouvy nezletilého dítěte souhlas opatrovnického soudu. V roce 2016 však došlo ke změně zákona o stavebním spoření, která umožňuje za určitých podmínek rodičům ukončovat smlouvy nezletilých dětí i bez rozhodnutí opatrovnického soudu. V některých případech však nutnost soudního rozhodnutí zůstává. Ukončování smluv nezletilých dětí je proto věnován speciální článek.

Úvěrové smlouvy s nezletilými

Pokud má být nezletilému účastníkovi poskytnut úvěr, pak musí být tento krok schválen soudem vždy. Uzavřením úvěrové smlouvy totiž dochází k zadlužení nezletilého a soud musí posoudit, zda se tak děje v jeho zájmu. Na tom nic nemění ani skutečnost, že v praxi nebývá nezletilý jediným dlužníkem, ale zpravidla se stává jedním z dlužníků společně se svými rodiči. I když je uzavření úvěrové smlouvy s nezletilým účastníkem možné, jde o administrativně komplikovaný proces. Proto stavební spořitelny nabízejí možnost převedení nároku na úvěr na jinou osobu v rámci rodiny.
SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články