Co byste měli vědět před uzavřením smlouvy o stavebním spoření dítěte

děti praktické rady spoření
11. 11. 2017 | Pokud se chystáte uzavřít smlouvu o stavebním spoření pro své dítě, měli byste vědět několik základních věcí nejen o uzavírání a ukončování smluv.
S probouzejícím se zájmem o spoření přicházejí dotazy, jak je to se stavebním spořením dětí. Stavební spořitelny mají o malé klienty zájem, některé stavební spořitelny nabízejí pro mladé slevy nebo jiná zvýhodnění, kterých lze využít. Nezaškodí, zopakovat si některé základní věci o stavebním spoření dětí.

I dítě má nárok na státní podporu

Nárok na státní podporu ve výši 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně, mají všichni občané ČR, bez ohledu na věk. Takže i váš nezletilý potomek, pokud má smlouvu o stavebním spoření, může získat státní podporu.

Smlouvu o stavebním spoření může uzavřít jeden z rodičů

Uzavření smlouvy o stavebním spoření nezletilého dítěte bylo vždy bezproblémové. Podle občanského zákoníku by sice uzavření smlouvy o dlouhodobém spoření měl schvalovat soud, ale zákon o stavebním spoření obsahuje výjimku. Díky této výjimce může i jeden z rodičů uzavřít jménem dítěte smlouvu o stavebním spoření.

Peníze patří dítěti

Zde je nutno zdůraznit, že smlouva o stavebním spoření je skutečně uzavřena mezi stavební spořitelnou a dítětem. Rodiče zde sice dítě zastupují, a to do doby, než dítě dospěje. Proč to zdůrazňuji? Nejsou výjimečné případy, kdy například matka uzavře dítěti smlouvu o stavebním spoření a otec na tuto smlouvu ukládá peníze. Po nějaké době se však rodiče rozvedou a následuje spor o tom, jak s naspořenými penězi naložit. Často se vyskytuje nesprávný argument, že peníze patří otci, protože on je na účet stavebního spoření ukládal. Stejně tak častý a stejně nesprávný je argument opačný, totiž že peníze patří matce, protože ona smlouvu uzavřela a má dítě ve své péči. Zákon však hovoří jednoznačně: peníze patří majiteli účtu a tím je dítě.

K ukončení smlouvy je potřeba souhlas obou rodičů

Případné spory naštěstí řeší zákon. Pokud se rodiče rozhodnou ukončit smlouvu o stavebním spoření sami, tedy dříve, než dítě dospěje, mohou tak učinit pouze za předpokladu, že
  1. smlouva o stavebním spoření běží nejméně šest let a
  2. na ukončení smlouvy se shodnou všichni zákonní zástupce (tedy zpravidla oba rodiče).
Pokud nejsou obě výše uvedené podmínky splněny, musí o ukončení smlouvy dítěte (a následném použití naspořené částky) rozhodnout soud. První podmínka zajišťuje, že dítě nepřijde unáhleným rozhodnutím rodičů o státní podporu, druhá podmínka je důležitá pro případy, že mezi rodiči vzniknou spory. Pokud se rodiče dohodnou na ukončení smlouvy po šesti letech, podají výpověď smlouvy o stavebním spoření jménem dítěte a tím je vše vyřízeno. Pokud se nedohodnou, nebo pokud chtějí smlouvu ukončit před uplynutím šestileté lhůty, stavební spořitelna jim peníze vyplatí až poté, co předloží rozhodnutí soudu.

Role rodičů jakožto zákonných zástupců končí dovršením plnoletosti potomka. Jakmile je dětskému klientovi osmnáct, začne o svém účtu rozhodovat sám. Může pokračovat ve spoření nebo smlouvu ukončit podle vlastního uvážení, rodiče již tento smluvní vztah nemohou ovlivňovat.

Jistota na šest let

Mnohé rodiče napadne pořídit své ratolesti stavební spoření hned po narození s tím, že po 18 letech bude mít jejich potomek „něco do začátku“. Tato myšlenka je nepochybně ušlechtilá, ale má svá úskalí.

18 let je dlouhá doba, během které se může leccos změnit. Každá stavební spořitelna má právo za určitých podmínek změnit úrokovou sazbu z vkladů, případně smlouvu jednostranně ukončit. Dnes uzavírané smlouvy o stavebním spoření mají poměrně nízké úrokové sazby a riziko, že stavební spořitelny k podobnému kroku sáhnou je poměrně nízké. Není však vyloučené a je potřeba s tím počítat. Sjednaná úroková sazba je garantována po dobu minimálně šesti let, za určitých podmínek i déle. Podobné jsou podmínky pro jednostranné ukončení smlouvy. Stavební spořitelny svým klientům většinou zaručují, že smlouvu neukončí dříve než za šest let. Jedinou výjimkou je Wüstenrot, který může smlouvu ukončit kdykoli. Jinak však platí, že na dobu prvních šesti let jsou podmínky pro spoření pevně zafixovány.

Délku spoření naštěstí není potřeba sdělovat předem. Smlouvu můžeme kdykoli ukončit, tedy i při nečekaném snížení úrokových sazeb. A spořit můžeme tak dlouho, dokud nenaspoříme cílovou částku – to je jediné omezení. Možné riziko zhoršení podmínek pro spoření je tedy potřeba mít na mysli především při volbě cílové částky.

Vklady jsou v bezpečí

Dobrou zprávou je, že vklady na účtu stavebního spoření jsou v bezpečí. To je nutno podtrhnout, protože pokud spoříme svým dětem, chceme mít jistotu. Stavební spořitelny jsou velmi konzervativní peněžní ústavy, zákon o stavebním spoření vymezuje, jaké obchody smí stavební spořitelny provádět a veškeré rizikové aktivity jsou striktně zakázány. Kromě toho jsou vklady stavebního spoření pojištěny až do výše téměř 2,6 mil. Kč (ekvivalent 100 000 EUR). Nemusíme se tedy bát, že naše dítě o naspořené peníze přijde.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK