Z velkého srovnání překlenovacích úvěrů vychází nejlépe Hypoúvěr od Buřinky

stavební spoření
23. 9. 2019 | Jak drahý je dnes překlenovací úvěr? Spočítali jsme jednoduchý příklad, jak by se splácel překlenovací úvěr na 1,5 mil. Kč u jednotlivých stavebních spořitelen a porovnali jsme výsledky.
Při rozhodování o tom, kde si půjčíme na financování bydlení hraje velkou roli cena úvěru. Podívejme se dnes, jak drahé jsou dnes překlenovací úvěry stavebních spořitelen.

Jak budeme srovnávat?

Zajímat nás budou překlenovací úvěry ve výši 1,5 mil. Kč zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Díky zástavě nemovitosti jsou úrokové sazby těchto úvěrů nižší a jejich cena je srovnatelná s klasickými hypotékamiPodle údajů ČNB jsou dnes překlenovací úvěry stavebních spořitelen dokonce o něco levnější, než klasické hypotéky.. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že zajištění nemovitostí je dostatečné, tedy výše úvěru činí nejvýše 80 % hodnoty nemovitosti která jej zajišťuje.

Výhodnost překlenovacích úvěrů budeme porovnávat pomocí čisté úrokové sazby, což vypočtená úroková sazba zahrnující standardní poplatky spojené s překlenovacím úvěrem. Protože cena úvěru závisí i na způsobu splácení, byl výpočet proveden pro splátky ve výši 9000 Kč měsíčně (to je 0,6 % z výše úvěru). To znamená, že v první fázi, kdy platíme úroky z překlenovacího úvěru a současně spoříme na účet stavebního spoření, je celková měsíční platba (tedy součet obou položek) 9000 Kč a ve fázi druhé, kdy splácíme úvěr ze stavebního spoření, činí měsíční splátka také 9000 Kč. Při této splátce je úvěr 1,5 mil. Kč splacen za přibližně dvacet let.

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Fixace úrokové sazby

Překlenovací úvěr je poměrně komplikovaný produkt. Podrobný popis najdete v Encyklopedii stavebního spoření pod heslem překlenovací úvěr. Pro potřeby tohoto srovnání je důležité především to, že překlenovací úvěr může mít úrokovou sazbu pevnou, nebo fixovanou na určitou dobu. Pevnou úrokovou sazbu dnes nabízí pouze LiškaPřeklenovací úvěr Topkredit Českomoravské stavební spořitelny je nabízen (mimo jiné) i s pevnou úrokovou sazbou, ale pouze pro vyšší splátky, než budeme v tomto článku porovnávat. a Wüstenrot. U ostatních stavebních spořitelen se úroková sazba může po uplynutí sjednané doby změnit a to oběma směry. Záleží na aktuální situaci na finančních trzích. Protože budoucí úrokové sazby nejsou známé, při výpočtu předpokládáme, že se v budoucnu nezmění.

Srovnání čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti

Počet
splátek
Koeficient
navýšení
Čistá
úroková
sazba
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 205,4 1,233 2,523 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 207,5 1,245 2,624 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 209,7 1,258 2,724 %
ČMSS Topkredit+ Fix3-6 + AktivPlus 30 211,1 1,267 2,790 %
ČMSS Topkredit+ Fix3-6 + AktivPlus 25 211,3 1,268 2,800 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix5-10 213,2 1,279 2,885 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix3 213,2 1,279 2,885 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix5 216,0 1,296 3,006 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 223,8 1,343 3,321 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix3 226,2 1,357 3,412 %
ČMSS Topkredit 80 Fix3 + AktivPlus 25 227,2 1,363 3,450 %
ČMSS Topkredit 80 Fix6 + AktivPlus 25 227,2 1,363 3,450 %
ČMSS Topkredit 80 Fix3 + AktivPlus 30 228,0 1,368 3,480 %
ČMSS Topkredit 80 Fix6 + AktivPlus 30 228,0 1,368 3,480 %
ČMSS Topkredit 80 Fix10 + AktivPlus 25 232,5 1,395 3,639 %
ČMSS Topkredit 80 Fix10 + AktivPlus 30 233,2 1,399 3,663 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 249,7 1,498 4,174 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 249,7 1,498 4,174 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření eOF-S 254,3 1,526 4,302 %
V tabulce jsou vypočítány výsledky splácení překlenovacího úvěru ve výši 1,5 mil. Kč při splátce 9000 Kč měsíčně. Koeficient navýšení je celkový objem splátek vydělený výší poskytnutého úvěru. Čistá úroková sazba říká, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen klasický úvěr bez jakýchkoli poplatků, aby byl splacen stejnými splátkami jako zkoumaný úvěr. Tabulka ukazuje stav 23. 9. 2019, aktuální údaje jsou dostupné ve srovnávači překlenovacích úvěrů.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Nejlépe dnes vychází Hypoúvěr od Buřinky, poskytovaný Stavební spořitelnou České spořitelny (SSČS). Je nabízen se třemi dobami fixace – 3, 6 a 10 let. Jedná se o splácený překlenovací úvěr a současně o překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami. Úvěr ze stavebního spoření (který získáme již po dvou letech splácení překlenovacího úvěru), nejprve přebírá úrokovou sazbu překlenovacího úvěru a poté se může jeho úroková sazba změnit. Nemůže však vzrůst na více než 5 %.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška)

Liška nabízí klasický překlenovací úvěr Topkredit v několika variantách. Ty se liší délkou fixace úrokové sazby překlenovacího úvěru (3, 6 nebo 10 let) a také tím, s jakou tarifní variantou stavebního spoření je úvěr zkombinován. Nabízí se varianty AktivPlus 25 nebo 30. Liška má ve své nabídce také tarifní varianty AktivPlus 15 a 20, ale při tomto způsobu splácení je není možno použít. V nabídce Lišky je i překlenovací úvěr s pevnou úrokovou sazbou, ale ten vyžaduje vyšší měsíční splátku, proto se do tabulky nedostal.

Hned na Buřinkou vidíme v tabulce Topkredit+, což je překlenovací úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou. Takový úvěr může být poskytnut pouze tehdy, když je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • úvěr bude použit ke splacení úvěru zajištěného nemovitostí poskytnutého jinou bankou, přičemž tento úvěr byl řádně splácen nejméně dva roky, nebo
  • dlužníkem je učitel / učitelka, nebo lékař / lékařka či zdravotník / zdravotnice (mezi učitele se počítají učitelé od mateřských škol až po vysoké školy, mezi zdravotníky pak sestry, sanitáři, veterináři, lékárníci, atd.)
Pro ostatní případy je určen Topkredit (bez plusu za jménem), jehož základní úroková sazba je vyšší a nachází se o několik příček níže. Díky tomu, že jde o klasický překlenovací úvěr, je následný úvěr ze stavebního spoření úročen pevnou a předem danou úrokovou sazbou a může být kdykoli splacen bez poplatků.

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida má ve svém portfoliu překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami a fixacemi na 3, 5, 8 a 10 let. V současné době jsou úrokové sazby s fixacemi na 5, 8 a 10 let stejné. Úvěr ze stavebního spoření, který je ve druhé fázi použit ke splacení překlenovacího úvěru, přebírá úrokovou sazbu úvěru překlenovacího, a ta se po uplynutí doby fixace může změnit. Maximální úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je zde 6 %

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Překlenovací úvěr Raiffeisen stavební spořitelny nese název HYPOsplátka a na výběr dává dvě fixace úrokové sazby – 3 nebo 5 let. Jedná se o klasický překlenovací úvěr což znamená, že ve druhé fázi přechází překlenovací úvěr do úvěru ze stavebního spoření, který má předem danou úrokovou sazbu a může být splacen kdykoli bez poplatků.

Wüstenrot stavební spořitelna (WÜST)

Půjčka ProBydlení, kterou poskytuje Wüstenrot stavební spořitelna je specifická tím, že má pevné úrokové sazby po celou dobu splácení což pro daný způsob splácení žádná jiná stavební spořitelna nenabízí. Proto u této stavební spořitelny nenarazíme na dobu fixace. Sazby jsou sjednány jako neměnné. I zde je možno úvěr ze stavebního spoření splatit kdykoli bez sankcí.

Wüstenrot umožňuje kombinovat Půjčku ProBydlení s různými tarify stavebního spoření, ale preferovanou variantou je PÚ-Tarif OF-P. I z našeho srovnání vychází u této stavební spořitelny nejlépe.

Cena úvěru není vše

Cena úvěru, ať už ji měříme čistou úrokovou sazbou, koeficientem navýšení, nebo celkovým objemem splátek, je dobré kriterium pro výběr, ale není rozhodně jediné. Rozhodovat se musíme také podle toho, jaké má poskytovatel úvěru nároky na naše příjmy a jak kvalitní zajištění úvěru bude požadovat. Pokud předpokládáme, že úvěr splatíme rychleji, než máme ve smlouvě, vzrůstá důležitost možnosti mimořádných splátek úvěru. A naopak pokud počítáme s dlouhodobým splácením, je dobré si rozmyslet, zda preferujeme bezpečnost a jistotu pevné úrokové sazby, nebo zda si „vsadíme“ na pokles úrokových sazeb v budoucnu. Navíc může mít každý své další osobní preference, které je nutno zohlednit.
OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře