Stavební spořitelny se trumfují, ode dneška vede Liška

spoření srovnání spoření
10. 12. 2021 | ČSOB Stavební spořitelna přichází před koncem roku s novou prémií. Víme, které stavební spoření je dnes nejvýhodnější.
Zájemci o stavební spoření u ČSOB Stavební spořitelny (ČSOBS, Liška) mohou ode dneška získat prémii 2000 Kč. Stačí spořit alespoň šest let a ukládat peníze pravidelně podle smlouvy. Prémie se vztahuje na smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 10. prosince 2021. Touto prémií se ČSOBS dostává na první příčku nejvýhodnějšího stavebního spoření.
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 10. 12. 2021. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 6. 11. 2023 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Listopadové srovnání stavebního spoření

Jak vypadá podzimní nabídka stavebních spořitelen? Která nabízí nejvýhodnější zhodnocení vkladů?

Rozdíly jsou nepatrné, těžko šlápnout vedle

Jak srovnáváme spoření?

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu jsou kromě státní podpory zahrnuty také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.
Nabídky stavebních spořitelen se letos změnily více než kdy předtím. Nejprve byly osekány poplatky za uzavření smlouvy, a v posledních týdnech jednotlivé spořitelny zvýšily úročení vkladů na 1,5 %. Poslední stavební spořitelnou, která zůstává u jednoprocentního úroku je ČSOBS. Dnes však tato stavební spořitelna přichází s prémií, která nižší úrok kompenzuje – alespoň pro měsíční vklady 1700 Kč. A více než to: když si spočítáme výsledek, zjistíme, že ČSOBS se stává nejvýhodnější nabídkou na trhu. Pokud ovšem pomineme speciální nabídku Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS), která k výhodnému úročení 1,5 % přidá rovněž prémii 2000 Kč – ale pouze pro ty, kdo si u mateřské Raiffeisenbank zřídí nový běžný účet.

 • Úplně v čele je nabídka Raiffeisen stavební spořitelny, kterou však mohou využít pouze noví klienti mateřské Raiffeisenbank, kteří si současně založí nový běžný účet. Což skutečně není pro každého.
 • Podobné omezení má druhá nabídka v pořadí, kterou je balíček ČSOBS – rovněž pro ty, kdo si kromě stavebního spoření u ČSOBS založí nový účet u ČSOB.
 • Na třetím místě je již nabídka pro širší okruh zájemců – kdo si u ČSOBS uzavře smlouvu online a získá okruhu svých známých dalšího nového zájemce, může dostat 500 Kč navíc.
 • Teprve na čtvrtém místě je skutečně standardní nabídka stavebního spoření, která nevyžaduje sjednání dalšího finančního produktu ani získání nového klienta. A je to AktivPlus Spořicí, opět od ČSOBS.
 • Velmi podobné zhodnocení nabízejí i ostatní stavební spořitelny. Na vítěznou ČSOBS ztrácejí jen několik korun.
 • Základní podmínky všech stavebních spořitelen jsou srovnatelné. Určitou nevýhodou ČSOBS a Modré pyramidy (MPSS) je skutečnost, že mají „dělenou úrokovou sazbu“. U ČSOBS je základní sazba 0,6 %, která se navyšuje o bonus +0,4 %, u MPSS je to 1,0 % + 0,5 %. Pro získání bonusu je nutno splnit předepsané podmínky (zejména pravidelné spoření). Podmínky nejsou nikterak tvrdé, ale je nutno na ně pamatovat.
Aktuální přehled nabídek stavebních spořitelen je v následující tabulce, pod ní najdete stručný komentář k jednotlivým stavebním spořitelnám.
Srovnání nabídek stavebního spoření – stav k 10. prosinci 2021
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba
RSTS Balíček pro nové klienty RB 140 078 4,455 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB 139 120 4,232 %
ČSOBS AktivPlus s prémií za nového klienta 138 541 4,097 %
ČSOBS AktivPlus Spořicí s Prémií 2000 Kč 137 963 3,961 %
Buřinka Akce 2000 Kč 137 956 3,959 %
MONETA ProSpoření 137 947 3,957 %
MPSS Moudré spoření 137 893 3,944 %
RSTS SPOŘENÍ S 217 – akce 137 874 3,940 %

Srovnání nabídek stavebního spoření k 10. prosinci 2021. Aktuální srovnání najdete zde. V tabulce jsou tarify určené ke spoření určené pro dospělé v aktivním věku. Naspořená částka je vypočtená standardní metodikou za předpokladu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Při výpočtu jsou zohledněny poplatky, daně i státní podpora.
Když budeme spořit 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let, zhodnotí nám AktivPlus s prémií od ČSOBS naše vklady čistou úrokovou sazbou 3,961 %. V tomto zhodnocení jsou zahrnuty veškeré poplatky, úrok, daně a státní podpora. Kdybychom chtěli podobného zhodnocení dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen 4,660 % (úroky podléhají 15% srážkové dani). U ostatních spořitelen můžeme dosáhnout podobného výsledku, rozdíl v částce naspořené za šest let nepřekročí 88 Kč.

Ještě vyšší zhodnocení můžeme získat u RSTS nebo ČSOBS, pokud si současně zřídíme nový běžný účet u mateřské banky. Případně pokud si u ČSOBS sjednáme smlouvo online a přivedeme dalšího nového klienta. Dostupnější je prémie 500 Kč za nalezení dalšího klienta, kterou nabízí ČSOBS.

Podrobnější komentáře k nabídkám jednotlivých stavebních spořitelen najdete v následujících odstavcích.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

ČSOB Stavební spořitelna nabízí několik prémií a zvýhodnění. Od 10. prosince lze na novou smlouvu navíc obdržet prémii 2000 Kč. Podmínkou je pouze spořit alespoň šest let a do konce března 2022 vložit na účet alespoň jedno procento z cílové částky.

AktivPlus Spořicí + balíček ČSOB

Balíček ČSOB je určen pro zájemce o stavební spoření, kteří si kromě stavebka založí také nový běžný účet u mateřské ČSOB. Prémii však mohou dostat pouze noví klienti, tedy takoví, kteří dosud nemají a v posledních 12 měsících ani neměli u ČSOB běžný účet.

Pro získání tisícikorunové prémie je třeba nový běžný účet nejen založit, ale také jej používat. Do 6 měsíců musí alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících na tento běžný účet přijít částka minimálně 5000 Kč. Do příchozích plateb se nepočítají převody mezi účty klienta ani převody od ČSOB (např. úroky). Tento nový účet je nutno založit nikoli na pobočce ČSOB, ale prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny, který má s ČSOBS uzavřenou smlouvu o spolupráci na IČO.

AktivPlus Spořicí s prémií za nového klienta

Prémii 500 Kč můžeme získat, pokud smlouvu o stavebním spoření uzavřeme přes internet. Sjednáním smlouvy online vznikne „Doporučující smlouva“ a každý, kdo ji uzavře, obdrží e-mailem jedinečný odkaz. Tento odkaz může poslat svým známým, přičemž počet osob, kterým je možno odkaz odeslat, není nijak omezen. Když někdo na základě tohoto odkazu uzavře (opět online) smlouvu o stavebním spoření, vznikne „Doporučená smlouva“. A při splnění dalších podmínek získá Doporučující smlouva prémii 500 Kč. Graficky to vypadá následovně:

Pro upřesnění a pro jistotu: když získáme více nových klientů, dostaneme prémii „jen 500 Kč“. Rozesláním odkazu více známým tedy zvýšíme svou šanci na získání prémie, ale její objem tím nezvýšíme.

Více o tarifu AktivPlus Spořicí

ČSOBS jako první stavební spořitelna zcela zrušila poplatek za uzavření smlouvy. Základní úroková sazba činí „jen“ 0,6 % p. a., ale při dodržení předepsaných podmínek se po dobu prvních šesti let spoření navyšuje o úrokový bonus 0,4 % p. a. na celkových 1,0 % p. a. Podmínky nejsou nijak tvrdé, stačí pravidelně spořit a nežádat o úvěr.

Poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. .

Modrá pyramida (MPSS)

Základní úroková sazba je 0,5 % p. a., poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně, roční výpis z účtu stojí 25 Kč. K základní úrokové sazbě je možno získat bonus, který je od prosince navýšen na +1,0 % p. a. Tento úrokový bonus získáme za předpokladu, že součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce činí minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, a klient spoří alespoň 6 let. Úrokový bonus se dále vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Nejedná se tedy o nic nesplnitelného a běžný klient těmto požadavkům bez problémů vyhoví. Je to však něco, co musíme mít na zřeteli.

Modrá pyramida má sice stále v sazebníku poplatků poplatek za uzavření smlouvy (1 % z cílové částky), momentálně však tento poplatek neuplatňuje a uzavření smlouvy je zdarma.

MONETA Stavební Spořitelna

MONETA Stavební spořitelna má sice poplatek za uzavření smlouvy v sazebníku, ale současně nabízí takové množství slev, že je vždy možné uzavřít smlouvu bez vstupního poplatku. Pouze v některých případech jsme omezeni cílovou částkou (200 nebo 500 tis. Kč).

MONETA Stavební Spořitelna úročí vklady sazbou 1,5 % p. a., Poplatek za vedení účtu činí 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Roční výpis z účtu posílaný poštou stojí 30 Kč, elektronický výpis je zdarma. Nevyhnutelný je však poplatek 30 Kč za poslední výpis z účtu, který je po ukončení smlouvy posílán poštou.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna v září vyhlásila zrušení poplatku za uzavření smlouvy a to (alespoň prozatím) do konce roku. Vklady úročí sazbou 1,5 % p. a., poplatek za vedení účtu je 85 Kč za čtvrtletí, což znamená 340 Kč ročně. Roční výpis z účtu zaslaný poštou stojí 21 Kč, elektronický výpis je zdarma.

Raiffeisen stavební spořitelna se (podobně jako ČSOBS) snaží o posílení spolupráce s mateřskou bankou a výsledkem je nabídka dvou prémií:

 • Prémie od RSTS za převedení platebního styku na nový běžný účet u Raiffeisenbank.
 • Prémie od Raiffeisenbank za aktivní používání běžného účtu.
Pro získání obou prémií je tedy nutné zřídit si u Raiffeisenbank nový běžný účet, převést na něj platební styk a aktivně jej užívat. I zde jsou prémie namířeny na získávání nových klientů, kteří dosud nemají u Raiffeisenbank běžný účet a neměli jej ani v posledních šesti měsících.

Jednu část prémie ve výši 1000 Kč nám dá Raiffeisen stavební spořitelna na účet stavebního spoření. Druhou část dostaneme od mateřské Raiffeisenbank na běžný účet. Její výše je také 1000 Kč, ale zde se sráží patnáctiprocentní daň, takže nám zůstane jen 850 Kč.

Pro pořádek zde najdete odkaz na uzavření smlouvy na webu RSTS. Pokud ale chcete smlouvu uzavřít ještě v roce 2021, budete muset zajít na pobočku. RSTS garantuje online uzavření smlouvy v roce 2021 jen do 12. prosince 2021.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Stavební spořitelna České spořitelny, čili Buřinka, má od října slevu na vstupním poplatku až do výše 2000 Kč. Smlouvu s cílovou částkou do 200 000 Kč je tedy možno uzavřít zdarma, při vyšších cílových částkách činí poplatek 1 % z cílové částky snížené o 200 000 Kč. Pro nejoblíbenější spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let je však cílová částka více než postačující.

Od prosince je základní úroková sazba 1,5 % p. a. Poplatek za vedení účtu činí 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý.

Jak si vybrat?

Podmínky stavebních spořitelen se často mění. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření. Před uzavřením stavebního spoření je dobré si připomenout, že
 • Kromě úroků můžeme získat také státní podporu až 2000 Kč ročně.
 • Pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.
 • Úroková sazba na účtu stavebního spoření je pevná po dobu nejméně šesti let.
 • Smlouva o stavebním spoření nám kromě zhodnocení vkladů zakládá také nárok na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
 • Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2,5 mil. Kč).
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK