Metodika – spoření

Metodika platná pro výpočet stavebního spoření
Nabídky všech stavebních spořitelen jsou zpracovány jednotnou metodikou, aby byly vzájemně porovnatelné. Předpoklady výpočtu jsou následující:
  • Všechny vklady klienta jsou prováděny na konci měsíce.
  • Smlouva o stavebním spoření je uzavřena v polovině roku (tj. v červenci), první úložka je provedena 31.7.
  • Smlouva je ukončena po 72 měsících (nebo obecně po dvanáctinásobku počtu let), tedy 30. 6.
  • Úroky se připisují k jistině dle metodiky dané stavební spořitelny a jsou snižovány o daň z příjmů v souladu s platnými právními předpisy.
  • Poplatky jsou účtovány ve výši a v intervalech dle sazebníku dané stavební spořitelny. Poplatky nejsou klientem hrazeny zvlášť, ale jsou strhávány z jeho účtu stavebního spoření. Poplatky tedy snižují naspořenou částku.
  • Pokud je v rámci marketingové akce na účet stavebního spoření připsán bonus nebo jiné zvýhodnění (včetně např. úrokového bonusu), je příslušná částka uvedena v položce „Bonus“.
  • Státní podpora je připisována ke 30.4. následujícího roku.
  • V celkem naspořené částce je zahrnuta i státní podpora, kterou klient získá až po ukončení spoření. Při výpočtu čisté úrokové sazby je však zohledněno, že tuto částku získá klient později.
  • Čistá úroková sazba odpovídá úrokové sazbě, kterou by musel být úročen spořící účet bez státní podpory, který není zatížen poplatky ani daněmi, s měsíčním připisováním úroků, na kterém by byl při stejném způsobu spoření dosažen stejný výnos. Další informace jsou uvedeny v Encyklopedii pod heslem Čistá úroková sazba.

Přehled tarifů
Ve srovnání stavebního spoření je možno vybrat měsíční úložku, doba spoření je pevně nastavena na 6 let a cílová částka je nastavena co nejnižší (toto nastavení je obecně výhodné pro klienty, kteří chtějí stavební spoření využívat pouze jako spořicí produkt). V tabulce je zobrazena částka naspořená po šesti letech pro jednotlivé tarify, kliknutím na řádek vybraného tarifu je možno zobrazit detailní informace (viz následující odstavec).

Detail tarifu
V detailu tarifu jsou zobrazeny všechny důležité informace o této nabídce a navíc je možno volit jiné cílové částky a délky spoření. Po nastavení požadované výše měsíční úložky se v přehledné tabulce zobrazí všechny důležité informace (celkem naspořená částka a její složení i zhodnocení vkladů).

SDÍLEJTE