Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Půjčka na udržitelné bydlení

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě
Výše úvěru (Kč)     Akontace (Kč) 

Splátka info
Celková splátka v první fázi překlenovacího úvěru. Splátku tvoří součet měsíční platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření.

Doba splatnosti
Celková doba splatnosti překlenovacího úvěru v rocích.
%doba-splatnosti%
Za překlenovací úvěr zaplaceno celkem 
Celkový objem splátek překlenovacího úvěru (včetně poplatků).
%zaplaceno_celkem%
Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru
Čistá úroková sazba celého překlenovacího úvěru.

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
%RPSN%
RPSN
Roční procentní sazba nákladů překlenovacího úvěru.

Podrobněji o RPSN
%RPSN0%
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát více celkem zaplatíme za úvěr. Pokud je jeho hodnota například 1,5, znamená to, že na splátkách zaplatíme o polovinu více.

Podrobněji o koeficientu navýšení
%navyseni%
%LTV%
Zajištění úvěru 
U menších úvěrů stavební spořitelny nepožadují žádné zajištění, u vyšších částek je požadováno ručení třetí osobou nebo zástavním právem k nemovitosti.
%zajisteni%
Fáze spoření
Úroková sazba z vkladů 
Úroková sazba z vkladů uvedená ve smlouvě o stavebním spoření (nominální úroková sazba).
%sazba_sporeni%
Úroková sazba překlenovacího úvěru 
Úroková sazba překlenovacího úvěru uvedená v úvěrové smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_PU%
Fixace úrokové sazby 
Úroková sazba překlenovacího úvěru může být sjednána jako pevná po celou dobu splatnosti, nebo pouze po omezenou dobu několika let.
%fixace%
Akontace 
Výše první úložky na účet stavebního spoření. Pokud klient vloží na svůj účet stavebního spoření na počátku spoření vyšší částku, zkrátí si tím délku spoření (a tedy zároveň i dobu, po kterou splácí úroky z překlenovacího úvěru). V některých případech stavební spořitelna nabízí při určité akontaci výhodnější podmínky překlenovacího úvěru.
%akontace%
Měsíční platby na účet překlenovacího úvěru 
Výše měsíčních plateb na účet překlenovacího úvěru, které klient pravidelně platí až do přidělení úvěru ze stavebního spoření.
%platba_PU%
Měsíční dospořování 
Kromě plateb na účet překlenovacího úvěru musí klient také pravidelně spořit na svůj účet stavebního spoření.
%ulozka%
Celkové měsíční zatížení ve fázi spoření 
Součet měsíčních plateb na účet stavebního spoření a překlenovací úvěr.
%zatizeni%
Délka fáze spoření v měsících 
Doba, po kterou klient platí úroky z překlenovacího úvěru a zároveň dospořuje.
%delka_sporeni%
Fáze splácení úvěru ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_USS%
Výše měsíční splátky 
Výše měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě.
%splatka_USS%
Počet splátek 
Počet splátek úvěru ze stavebního spoření (tedy zároveň délka splácení úvěru ze stavebního spoření v měsících).

Obvykle je počet splátek desetinné číslo, což znamená, že poslední splátka je nižší. Například je-li počet splátek 23,1 znamená to, že úvěr je splácen po dobu dvou let a poslední splátka (provedená ve 24. měsíci) je ve výši jedné desetiny běžné měsíční splátky.
%delka_USS%


OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

KOMENTÁŘ
Překlenovací úvěr Půjčka na udržitelné bydlení
ve výši %cc%

Překlenovací úvěr má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.

Fáze překlenovacího úvěru
začíná uzavřením smlouvy o stavebním spoření a úvěrové smlouvy. Výše úvěru je %cc%, cílová částka smlouvy o stavebním spoření činí rovněž %cc%. V některých případech je možno získat výhodnější podmínky, pokud je na účet stavebního spoření vložena určitá akontace (první platba). V tomto případě je akontace %akontace%. Poté je vyplacen překlenovací úvěr ve výši %cc%. Během následujících %delka_sporeni% měsíců se platí na účet stavebního spoření %ulozka% a na účet překlenovacího úvěru %platba_PU%, tedy celkem %zatizeni% měsíčně.

Po %delka_sporeni% měsících je překlenovací úvěr splacen. Ke splacení je použita naspořená částka na účtu stavebního spoření a úvěr ze stavebního spoření.

Fáze úvěru ze stavebního spoření
Splacením překlenovacího úvěru začíná fáze úvěru se stavebního spoření, který je splácen měsíčními splátkami ve výši %splatka_USS% po dobu %delka_USS2% měsíců.

Za celý překlenovací úvěr ve výši %cc% je zaplaceno (včetně poplatků) celkem %zaplaceno_celkem%. Zaplacená částka je tedy %navyseni%krát vyšší než objem úvěru.

Překlenovací úvěr: Půjčka na udržitelné bydlení
Úroková sazba5,79 %
Fixace (roky)5 Y
Zajištění úvěrubez zajištění
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtuzdarma
Poplatek za výpis z účtu 0 Kč
Účet stavebního spoření: ALFA 4 % - 7 %
Úroková sazba4,00 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu300 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu 0 Kč
Podmínky pro přidělení
Minimální procento naspoření0 % cílové částky
Parametr ohodnocení min.0
Koeficient ohodnocení0
Úvěr ze stavebního spoření: ALFA 4% - 7%
Úroková sazba7,00 %
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtu300 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu 0 Kč
Půjčka na udržitelné bydlení je překlenovací úvěr se zvýhodněnými podmínkami, určený na financování udržitelného bydlení. U tohoto úvěrů není vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti.

Využití úvěru

Podmínkou pro získáí výhodnějších podmínek je, aby alespoň polovina úvěru byla využita na 
 • Alternativní zdroje energie
 • Snížení energetické náročnosti budov, nebo
 • Systémy pro využívání dešťové a odpadní vody

Typ úvěru

Překlenovací úvěr Půjčka na udržitelné bydlení je překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami, který má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.
 • Ve fázi překlenovacího úvěru klient platí měsíčně úroky z překlenovacího úvěru a současně spoří na svůj účet stavebního spoření. Fáze překlenovacího úvěru trvá 24 měsíců. Poté vzniká nárok na přidělení cílové částky.
 • Při přidělení cílové částky je překlenovací úvěr splacen zčásti naspořenou částkou, zčásti úvěrem ze stavebního spoření.
 • Ve fázi úvěru ze stavebního spoření klient splácí úvěr ze stavebního spoření částkou, která je shodná s platbou v první fázi (tj. součet platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření).

Úroková sazba

 • Úroková sazba překlenovacího úvěru je sjednána na dobu 5 let nebo do splatnosti celého úvěru.
 • Při překročení doporučených hodnot DTI, DSTI může být výsledná úroková sazba zvýšena.
 • Při sjednání úvěru přes aplikaci MP Home je možno získat výhodnější úrokovou sazbu.
 • Pokud je úroková sazba sjednána jako pevná, je úroková sazba úvěru ze stavebního spoření stejná jako úroková sazba překlenovacího úvěru.
 • Při ostatních fixacích úrokové sazby přebírá úvěr ze stavebního spoření na určitou dobu (do konce fixace) úrokovou sazbu překlenovacího úvěru. Je to zajištěno tak, že na úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření je poskytnuta dočasná sleva. Po uplynutí doby první fixace může být sjednána na další období sleva v jiné výši.

Zajištění úvěru

Půjčka na udržitelné bydlení je poskytován bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Maximální výše úvěru je 3,5 mil. Kč.

Doba splatnosti

Nejdelší doba splatnosti je 25 let.

Splácení úvěru

Překlenovací úvěr není v první fázi umořován, dlužník splácí pouze měsíční úroky z překlenovacího úvěru a současně spoří na svém účtu stavebního spoření. Po dvou letech je překlenovací úvěr jednorázově splacen naspořenou částkou a úvěrem ze stavebního spoření. Ve druhé fázi je pak splácen úvěr ze stavebního spoření.

Výše splátky úvěru ze stavebního spoření je stejná, jako součet měsíčních úroků z překlenovacího úvěru a částky, kterou je nutno spořit na účet stavebního spoření. Pokud nedojde ke změně slevy z úrokové sazby, je celkové měsíční zatížení klienta po celou dobu splácení úvěru neměnné (tj. je stejné ve fázi překlenovacího úvěru i ve fázi úvěru ze stavebního spoření).

Možnosti předčasného splacení

Ve fázi překlenovací úvěru i následný úvěr ze stavebního spoření je možno splatit předčasně v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru. V případě úvěrů zajištěných nemovitostí si MPSS za předčasné splacení úvěru účtuje náhradu za administrativní náklady ve výši 4000 Kč. U úvěrů které nejsou zajištěny nemovitostí je předčasné splacení úvěru zdarma. Klient je povinen dodržovat jak sjednanou výši spoření na účet stavebního spoření, tak i výši splátek překlenovacího úvěru či úvěru ze stavebního spoření.

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem překlenovacího úvěru je

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.
Bělěhradská 128, čp. 222
120 21 Praha 2

www  www.modrapyramida.cz

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě