Které stavební spoření je nejlepší pro děti?

děti praktické rady spoření
10. 4. 2018 | Víte jaká zvýhodnění nabízejí jednotlivé stavební spořitelny dětským klientům?
Stavební spořitelny se začínají stále více zajímat o nové spořící klienty a jedním z oblíbených segmentů jsou účty pro děti. Podívejme se, jaké výhody tyto nabídky přinášejí.

Aktuální srovnání všech stavebních spořitelen

S výjimkou Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) nabízejí dnes všechny stavební spořitelny nějaké zvýhodnění pro mladé klienty. U tří stavebních spořitelen spočívá toto zvýhodnění v nižším poplatku za uzavření smlouvy. To se týká Modré pyramidy (MPSS), Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS, Liška) a Wüstenrotu (WÜST). Odlišně postupuje Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS), která je nejštědřejší, protože dává mladým klientům vyšší úrokovou sazbu.

Porovnání je provedeno standardní metodikou, která je zavedená na stavebkách.cz. V následující tabulce jsou výsledky jednotlivých nabídek vypočítané za předpokladu, že je na účet stavebního spoření ukládáno pravidelně 1700 Kč měsíčně při nejvýhodnější cílové částce. V tabulce je  částka naspořená po šesti letech a čistá úroková sazba. Pro jednodušší porovnání je v posledním sloupečku uvedena úroková sazba, kterou by musel být úročen spořicí účet, aby dosáhl stejného zhodnocení vkladů. Ve výpočtu jsou zahrnuty všechny poplatky a daně.

Srovnání nabídek stavebních spořitelen pro děti
Spoření po dobu 6 let s pravidelným vkladem 1700 Kč měsíčně
Stavební spoření Naspořeno ČUS Srovnatelná sazba
spořicího účtu
RSTS JUNIOR S 181 136 340 3,58 % 4,21 %
MPSS Prémie 2000 136 093 3,52 % 4,14 %
MPSS Mopísek 136 093 3,52 % 4,14 %
ČMSS Sleva pro děti do 6 let 135 654 3,41 % 4,01 %
MPSS Mopy Junior 135 281 3,32 % 3,91 %
WÜST Kamarád 134 270 3,08 % 3,62 %

Raiffeisenka vítězí díky nejvyšší sazbě

Nejvíce si mladí klienti naspoří u Raiffeisen stavební spořitelny. Ta nabízí speciální tarif JUNIOR S 181, který je určen pro mladé do 25 let (včetně). Výhoda pro mladé spočívá v úrokové sazbě 1,5 %. Což je momentálně nejvyšší úroková sazba stavebního spoření vůbec (obvyklá sazba je 1,0 %). Výhodou této nabídky je nejen nejvyšší výnos, ale také jednoduché podmínky pro jeho získání. Jediným omezujícím kriteriem je věk.

Podrobnosti o stavebním spoření JUNIOR S 181

Modrá pyramida má několik nabídek

Modrá pyramida má hned několik akčních nabídek pro mladé.

Mopísek je pro děti do 10 let (včetně) a znamená nulový poplatek za uzavření smlouvy. Je zde omezení cílovou částkou, která nesmí překročit 150 000 Kč.

Mopy junior je určen pro mladé od 11 do 21 let (včetně) a nabízí nižší poplatek za uzavření smlouvy, a to 0,5 % cílové částky (tedy 50% sleva). I zde smí být cílová částka nejvýše 150 000 Kč.

Paradoxně jsou dnes oba tarify pro děti zastíněny jinou akční nabídkou, kterou je Prémie 2000 Kč. Tato akční nabídka spočívá v prémii, která je ve výši poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, nejvýše však 2000 Kč. Smlouva až do cílové částky 200 000 Kč je zcela zdarma. Prémie 2000 Kč nemá omezení věkem a je určena všem novým klientům. Podmínkou je vložení částky 2000 Kč na účet stavebního spoření do čtyř měsíců od uzavření smlouvy.

Prémie 2000 Kč tedy vychází výhodněji než Mopy junior. Zhodnocení je stejné jako v tarifu Mopísek, výhodou je však možnost vyšší cílové částky (až 200 000 Kč) bez poplatku. Jedinou povinností navíc je vklad 2000 Kč během čtyř měsíců, což je podmínka snadno splnitelná. I přes existenci speciálních dětských tarifů se proto dnes vyplatí u Modré pyramidy sáhnout spíše po univerzální Prémii 2000 Kč.

Vklady jsou u MPSS úročeny základní sazbou 0,5 %, ke které lze v prvních šesti letech získat dalších 0,5 % jako úrokový bonus. Ten se vztahuje jen na zůstatek do částky 300 000 Kč a je podmíněn pravidelnými vklady po dobu nejméně 6 let. Každý rok je třeba na účet stavebního spoření vložit alespoň 0,5 % cílové částky za každý ukončený kalendářní měsíc. V úvodní tabulce je bonus zahrnut.

Podrobnosti o Prémii 2000 Kč

Liška pro děti do 6 let

Další v pořadí je Českomoravská stavební spořitelna. Pro děti do 6 let (včetně) nabízí nižší poplatek za uzavření smlouvy. Do cílové částky 200 000 Kč je smlouva o stavebním spoření zdarma, pro vyšší cílové částky je poplatek jedno procento z cílové částky snížené o 200 000 Kč.

Vklady jsou u ČMSS úročeny základní sazbou 0,5 %, ke které je možno v prvních šesti letech získat úrokový bonus 0,5 %. Podmínkou pro získání bonusu je spoření po dobu nejméně 6 let a spoření nejméně 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku “předplatit” mimořádným vkladem.

Podrobnosti k nabídce ČMSS pro děti

Wüstenrot a jeho Kamarád

Wüstenrot má pro malé klienty nabídku Kamarád, která spočívá v nulovém poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro mladé do 23 let (včetně). Smlouva může mít cílovou částku 150 000 Kč nebo 300 000 Kč.

V tabulce na začátku tohoto článku se Wüstenrot umístil až na posledním místě, což je dáno specifickým způsobem úročení. Wüstenrot úročí vklady základní sazbou 0,5 %, ke které je možno získat bonus 0,7 % za prvních 7 let spoření, pokud klient spoří nejméně 6 % nejvíce však 9 % cílové částky ročně. Protože jsme srovnávali spoření na dobu šesti let, nevznikne na úrokový bonus nárok.

Wüstenrot tedy požaduje delší dobu spoření než ostatní stavební spořitelny, na druhé straně však nabízí vyšší úrokový bonus. Situace by vypadala jinak, pokud bychom porovnávali spoření na dobu 7 let. Z takového srovnání by Kamarád od Wüstenrotu vyšel dokonce vítězně! Je zde však více důvodů, proč porovnáváme spoření právě po dobu šesti let. Především je to nejkratší doba spoření, po které je možno smlouvu o stavebním spoření ukončit, aniž by to ohrozilo státní podporu.

Druhý důvodem je skutečnost, že stavební spořitelny dnes garantují pevnou úrokovou sazbu pouze na dobu šesti let. Podmínky pro změnu úrokové sazby jsou o něco složitější, nicméně obecně platí, že po dobu prvních šesti let nemůže stavební spořitelna úrokovou sazbu změnit. Pokud bychom počítali spoření na dobu delší, nelze již zaručit výši úrokové sazby po celou dobu spoření.

Podrobnosti o stavebním spoření Kamarád

Shrnutí

Státní podpora činí ze stavebního spoření zajímavý a oblíbený spořicí produkt, který je často využíván rodiči pro spoření dětem „do začátku“. A stavební spořitelny o dětské klienty stojí. Jistě není náhodou, že zvýhodněné podmínky dnes nabízí čtyři z pěti stavebních spořitelen.

Nejvyšší výnos nabízí Raiffeisen stavební spořitelna a její JUNIOR S 181. Výhodou je nejen nejvyšší zhodnocení vkladů, ale také velmi jednoduché podmínky. Základní úroková sazba je 1,5 %, není potřeba plnit další dodatečné požadavky pro získání úrokového bonusu, jako je tomu u ostatních nabídek.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK