Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Ukončení smlouvy

Smlouvu o stavebním spoření může ukončit jak klient (účastník stavebního spoření), tak i stavební spořitelna. Nejčastějším způsobem ukončení smlouvy je výpověď, smlouva však může být ukončena také odstoupením jedné ze stran.

Výpověď smlouvy o stavebním spoření

Klient stavební spořitelny může svou smlouvu ukončit kdykoli, a to výpovědí. Pokud je však smlouva ukončena před uplynutím šestileté vázací lhůty, ztrácí klient nárok na státní podporu a navíc bývá taková „předčasná výpověď“ stavební spořitelnou zpoplatněna (ukončení smlouvy po šesti letech zpoplatněno nebývá). Zde najdete podrobný návod jak postupovat při podání výpovědi smlouvy o stavebním spoření.

Zvláštní kapitolou jsou smlouvy s nezletilými dětmi. Za děti podávají výpověď jejich zákonní zástupci (rodiče), ti k tomu ale potřebují souhlas soudu. Této speciální problematice je věnována zvláštní stránka, kde najdete jak postupovat při výpovědi smluv dětí.

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy je možno také odstoupit – podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou popsány ve všeobecných obchodních podmínkách a u jednotlivých stavebních spořitelen se liší. Při odstoupení (na rozdíl od výpovědi) se smlouva ruší od samotného počátku, vše se vrací do stavu, jako by ani nevznikla.

Právo na ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením má i stavební spořitelna. Popis jednotlivých ujednání se vzájemně liší, přehledný popis je možno nalézt v přehledu všeobecných obchodních podmínek.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články