Přehled Všeobecných obchodních podmínek:
Výpověď smlouvy podaná klientem

ID-10081649.jpg
Foto: pixtawan na FreeDigitalPhotos.net
Výpověď smlouvy je nejobvyklejší způsob, jakým klient ukončuje smlouvu o stavebním spoření.

Rozdíly v podmínkách jednotlivých stavebních spořitelen jsou zde minimální.


  

Pokud klient nemá uzavřenou úvěrovou smlouvu, může smlouvu o stavebním spoření ve fázi spoření vypovědět kdykoli. Výpovědní lhůta je zpravidla tři měsíce, a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po podání výpovědi (zde je podrobnější vysvětlení výpovědní lhůty a návod, jak postupovat při výpovědi).

Pokud klient vypoví smlouvu dříve než po uplynutí zákonné šestileté lhůty, přijde o státní podporu a navíc zaplatí poplatek za předčasnou výpověď. Některé stavební spořitelny na tento poplatek upozorňují přímo ve VOP, jiné mají poplatek pouze v sazebníku poplatků.

Většina VOP obsahuje ustanovení, podle kterého může stavební spořitelna pozdržet výplatu vkladů v případě, kdy fond stavebního spoření (rozdíl mez vklady a úvěry) klesne pod stanovenou mez. Toto ustanovení na jednu stranu omezuje klienty, na druhou stranu zvyšuje stabilitu stavební spořitelny.

Téma: Výpověď smlouvy ze strany klienta

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník může smlouvu o stavebním spoření vypovědět kdykoli. [Čl. X. odst. 1]

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně nebo po jiném pozdějším datu stanoveném účastníkem. [Čl. X. odst. 1]

Na žádost účastníka může v odůvodněných případech stavební spořitelna výpovědní lhůtu zkrátit. [Čl. X. odst. 2]

Zůstatek účtu je vyplacen podle dispozice účastníka, zpravidla v následujících pracovních dnech po zániku smlouvy, podle provozních možností. [Čl. X. odst. 1]

Výpověď před uplynutím šestileté vázací lhůty může být zpoplatněna podle sazebníku. [Čl. X. odst. 4, Čl. XXXIII. odst. 11]

Pokud na vyplacení uspořených částek u ukončených smluv nepostačuje 1/3 fondu stavebního spoření, může stavební spořitelna pozdržet výplatu uspořené částky. [Čl. X. odst. 3]

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník je oprávněn smlouvu vypovědět:
  • Kdykoli před uzavřením smlouvy o úvěru. [Čl. 10 odst. 2]
  • Jestliže uplynulo 6 let od uzavření smlouvy a účastník nepřijal přidělení cílové částky. [Čl. 10 odst. 7]
  • Pokud stavební spořitelna nabídne účastníkovi změnu VOP a účastník změnu odmítne. [Čl. 35 odst. 1, 3]
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, pokud není stanoveno jinak. [Čl. 10 odst. 8]

Na žádost účastníka může stavební spořitelna výpovědní lhůtu zkrátit, toto zkrácení lhůty je zpoplatněno. [Čl. 10 odst. 12]

Zůstatek účtu je vyplacen do 3 pracovních dnů po uplynutí výpovědní lhůty. [Čl. 10 odst. 11]

V případě výpovědi s účinky ke dni doručení výpovědi účastníkovi je zůstatek vyplacen do 5 pracovních dnů poté, kdy se stavební spořitelna dozvěděla o doručení výpovědi účastníkovi. [Čl. 10 odst. 11]

Pokud na vyplacení uspořených částek u ukončených smluv nepostačuje 1/4 fondu stavebního spoření, může stavební spořitelna výplatu pozdržet. [Čl. 10. odst. 11]

Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník může smlouvu o stavebním spoření vypovědět kdykoli. [Čl. 9 odst. 3a]

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně. [Čl. 9 odst. 3d, Čl. 26 odst. 4]

Na žádost účastníka může stavební spořitelna výpovědní lhůtu zkrátit. [Čl. 9 odst. 3d, Čl. 26 odst. 4]

Pokud stavební spořitelna nabídne účastníkovi změnu VOP,  účastník změnu odmítne a stavební spořitelna toto odmítnutí neakceptuje, musí účastník smlouvu vypovědět. [Čl. 8 odst. 10, Čl. 26 odst. 16]
V tomto případě je výpovědní lhůta 1 měsíc a začíná běžet doručením výpovědi stavební spořitelně. [Čl. 9 odst. 3d, Čl. 26 odst. 4]

Pokud na vyplacení uspořených částek u ukončených smluv nepostačuje 1/3 fondu stavebního spoření, může stavební spořitelna výplatu pozdržet. [Čl. 10 odst. 3, Čl. 26 odst. 5]

Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník je oprávněn smlouvu vypovědět:
  • Kdykoli. [Odst. 8.3]
  • Pokud stavební spořitelna nabídne účastníkovi změnu VOP a účastník změnu odmítne. [Odst. 5.1]
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. [Odst. 8.5]
Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník může smlouvu o stavebním spoření vypovědět kdykoli, dokud nebyla uzavřena úvěrová smlouva. [§ 11 odst. 2a]

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. [§ 11 odst. 2b]

Zůstatek účtu je vyplacen nejpozději k poslednímu dni výpovědní lhůty. [§ 11 odst. 3]

Výpověď před uplynutím šestileté vázací lhůty může být zpoplatněna podle sazebníku. [§ 11 odst. 2c]

Pokud na vyplacení uspořených částek u ukončených smluv nepostačuje 1/3 fondu stavebního spoření, může stavební spořitelna výplatu pozdržet. [§ 11 odst. 4]

  Vaše otázky a komentáře