Jak si předplatit státní podporu?

praktické rady spoření státní podpora
13. 3. 2016 | Víte, že státní podporu si můžete na svém účtu stavebního spoření předplatit na několik let dopředu? Stačí jen dodržet určitá pravidla.
Stále klesající úroveň úrokových sazeb dělá radost žadatelům o úvěr, ale nepotěší ty, kdo chtějí spořit. Proto je na místě uvažovat o využití stavebního spoření nejen pro pravidelné spoření, ale i pro jednorázový vklad většího objemu. Peníze budou úročeny sazbou kolem jednoho procenta a navíc je možno získat státní podporu. Jak se ale státní podpora v takovém případě počítá?

Stavební spoření namísto termínovaného vkladu?

Obchodní podmínky stavebních spořitelen umožňují nejen pravidelné spoření, ale i mimořádné vklady. To znamená, že klient neukládá peníze na svůj účet pravidelně každý měsíc, ale vloží na svůj účet jednorázově větší částku. Tím si „předplatí“ spoření na několik měsíců, nebo i let.

Takový postup může být výhodný, pokud potřebujeme uložit větší objem peněz. Podívekme se blíže na možné výhody i nevýhody takového postupu.

Nevyužitá státní podpora se převádí do dalších let

Státní podpora se počítá z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč Viz § 10 odst. 2 zákona o stavebním spoření. . Znamená to, že pokud vložíme na účet stavebního spoření jednorázově dvojnásobek (40 000 Kč), získáme státní podporu jen z poloviny těchto peněz?

Naštěstí nikoli. Vklady, které přesahují hranici 20 000 Kč, se převádí do následujících let Viz §10 odst. 4 Zákona o stavebním spoření. . Klient, který vloží na svůj účet 40 000 Kč tak má zajištěnou (vlastně „předplacenou“) státní podporu na dva roky. V případě vyššího vkladu se částka „nevyužitá“ pro státní podporu převádí do dalších a dalších let, dokud nedojde k jejímu vyčerpání, nebo k ukončení smlouvy o stavebním spoření.

Smlouva však musí být „se státní podporou“ od počátku do konce

Smlouva o stavebním spoření obsahuje prohlášení klienta o nárokování státní podpory. Toto prohlášení má obvykle formu jednoduchého zaškrtávacího políčka.
Prohlášení klienta o nárokování státní podpory na smlouvě o stavebním spoření
Převádění nároku na státní podporu do dalších let má jednu podmínku, která je naštěstí snadno splnitelná. Smlouva o stavebním spoření musí od samotného počátku obsahovat prohlášení, že na tuto smlouvu klient žádá o státní podporu, a toto prohlášení nesmí klient po celou dobu spoření změnit.

Pokud si nejste jisti, podívejte se na svou smlouvu o stavebním spoření. Pravděpodobně tam najdete políčko, ve kterém se jednoduše zaškrtne volba „žádám o státní podporu“.

Podle zákona si klient může zvolit, zda na danou smlouvu žádá o státní podporu nebo ne a tuto volbu může jednou za rok změnit. Možnost nežádat o státní podporu však má význam pouze ve velmi speciálních případech, naprostá většina smluv o stavebním spoření nárokuje státní podporu od uzavření smlouvy až do jejího ukončení.

Státní podporu je možno předplatit na více let, ale jen po dobu spoření

Je tedy možné na smlouvu o stavebním spoření vložit například 120 000 Kč (to je 6×20 000 Kč) a předplatit si tak státní podporu na šest let. Státní podpora je však omezena dobou spoření. Není nárokována, pokud v daném roce smlouva o stavebním již neexistuje (byla ukončena). Pokud dojde ke vložení vyšší částky před ukončením smlouvy o stavebním spoření, státní podpora je nárokována pouze za poslední rok spoření (a to v plné výši), v dalším roce však již ne.

Pozor na bonusy a různá zvýhodnění

Možnost jednorázově vložit na účet stavebního spoření vyšší částku a dále již nespořit je jistě lákavá. Stavební spoření tak může sloužit jako termínovaný vklad. Dříve je však nutno zkontrolovat smlouvu o stavebním spoření a Všeobecné obchodní podmínky. Stavební spořitelny mimořádné vklady umožňují, ale v některých případech vyžadují, aby se na smlouvu o stavebním spoření dále pravidelně spořilo i v případě, kdy je proveden mimořádný vklad.

Některé akční nabídky totiž obsahují podmínku pravidelného spoření. Mimořádný vklad může být považován za porušení těchto podmínek, protože na účet přibude více peněz, než bylo dohodnuto. To se v současné době týká úrokového bonusu tarifu ProSpoření Tarif ProSpoření stavební spořitelny Wüstenrot nabízí vyšší úrokovou sazbu (úrokový bonus), pokud klient spoří alespoň 7 let a ročně vloží na účet stavebního spoření 6 až 9 % cílové částky. Příliš nízké nebo naopak příliš vysoké vklady mají za následek ztrátu úrokového bonusu.

Původně úrokový bonus zvyšoval úrokovou sazbu o polovinu procentního bodu, v současné době je bonus pouze 0,1%.
,který nabízí Wüstenrot.

Problém může vzniknout i u Modré pyramidy, která také nabízí úrokový bonus v tarifu Trend Modrá pyramida nabízí tarif Trend, ve kterém může být úroková sazba zvýšena o bonus 0,7 %. Klient však musí spořit alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně. úrokovým bonusem jsou úročeny pouze vklady do 300 000 Kč. . Tam sice nehrozí sankce za příliš vysoké vklady, ale je vyžadováno pravidelné měsíční spoření. Mimořádný vklad je tedy možný, ale pro získání úrokového bonusu je nutno i nadále pravidelně spořit.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK