Wüstenrot – přehled nových tarifů


8.1.2015 |
WUST200.gif
Jak jsme již informovali, Wüstenrot stavební spořitelna mění od 2. 1. 2015 svou produktovou nabídku. Zde jsou podrobnosti.

Co se změnilo?

U Wüstenrotu došlo ke mnoha změnám. Především se změnily Všeobecné obchodní podmínky. V nich byly upraveny zejména podmínky jednotlivých tarifů, kterým se budeme věnovat dále. Změn doznal i sazebník poplatků. Beze změn zůstalo zvýhodněné spoření „Kamarád“ a „Kamarád+“ i nabídka překlenovacího úvěru ProBydlení. Nicméně jak spoření pro děti, tak i překlenovací úvěry jsou svázány s tarify stavebního spoření u kterých došlo ke změnám, takže změny se promítnou prakticky všude.

Všechny změny se týkají pouze nově uzavíraných smluv, u smluv uzavřených před 2. 1. 2015 se nic nemění.

Struktura nabídky nové tarifů Wüstenrotu

Dnes nabízí Wüstenrot celkem čtyři tarify.
Úroková sazba
z vkladů
Úroková sazba
úvěru ze stavebního spoření
ProSpoření OF-S 1,00 % 3,99 %
ProÚvěr OY-U 0,50 % 1,99 %
ProÚvěr OZ-U 0,50 % 3,49 %
PÚ Tarif OF-P 0,10 % 2,99 %
Při dodržení určitých podmínek je tarif ProSpoření OF-S zvýhodněn úrokovým bonusem 0,5 %.

Jaké jsou výhody jednotlivých tarifů?

 • ProSpoření OF-S je tarif určený pro klienty, kteří chtějí především spořit. Ze všech nabízených tarifů má nejvyšší úrokovou sazbu. Více podrobností k tomuto tarifu naleznete dále.
 • ProÚvěr OY-U je vhodný pro úvěr ze stavebního spoření, má velmi výhodnou úrokovou sazbu – hodnota 1,99 % je dnes s velkým odstupem nejnižší. Je zde však ukryt jeden háček: k tomuto tarifu není překvapivě poskytován překlenovací úvěr ProBydlení. Kdo chce financovat, musí si vše předem naplánovat. Přechod do tarifu ProÚvěr OZ-U je sice možný, ale je zpoplatněn 1 % z cílové částky.
 • ProÚvěr OZ-U je svým způsobem univerzální pro financování (myšleno pomocí úvěru). Má sice dražší úvěr ze stavebního spoření, ale klient může získat přidělení úvěru dříve nez v tarifu ProÚvěr OY-U a k tomuto tarifu je poskytován i překlenovací úvěr.
 • PÚ-Tarif OF-P je speciální tarif pro překlenovací úvěr. Smlouvu o stavebním spoření v tomto tarifu lze uzavřít pouze současně s překlenovacím úvěrem.

Tarif ProSpoření OF-S s bonusem

V tarifu ProSpoření OF-S nabízí Wüstenrot k základní úrokové sazbě 1 % bonus odpovídající navýšení sazby o 0,5 %. Toto navýšení je však omezeno na prvních sedm let spoření a navíc je nutno splnit následující podmínky:
 1. roční vklady účastníka v období mezi 2. – 6. kalendářním rokem vždy k 31.12. musí být v rozmezí 6 – 9 % ze sjednané cílové částky,
 2. po celou dobu trvání smlouvy účastník k této smlouvě nesmí neuzavřít smlouvu o úvěru,
 3. v době prvních sedmi let od uzavření této smlouvy nesmí nastat ani jedna z následujících skutečností:
  – zvýšení nebo snížení cílové částky,
  – přespoření cílové částky,
  – ukončení smlouvy,
  – vyplacení byť jen části z uspořené částky.
Bonus lze kombinovat s marketingovou akcí Kamarád a Kamarád+.

Bonus 0,5 % úrokové sazby je nesporně příjemný, je však nutno velmi pečlivě prostudovat podmínky pro jeho získání. Především je nutno dodržet dobu spoření (7 let), která je o rok delší než vázací lhůta nutná pro získání státní podpory. Další důležitou podmínkou je povinnost spořit tak, aby celkový roční vklad ve 2. – 6. roce ležel ve stanoveném intervalu 6 – 9 % cílové částky. Je tedy nutno vzdát se do jisté míry flexibility, kterou stavební spoření nabízí. Navíc není možné si tuto částku „předspořit“ jednorázovým vkladem na počátku, vklady ve druhém až šestém roce se posuzují jednotlivě.

Povinnost spořit ve 2.-6. roce 6 – 9 % cílové částky značně zkomplikuje situaci těm, kdo optimalizují výši cílové částky tak, aby zaplatili minimální poplatek za uzavření. Pro optimální využití státní podpory je vhodné spořit 1700 Kč měsíčně, což je 20 400 Kč ročně. Aby byla splněna podmínka spoření, musí být cílová částka 227 – 340 tis. Kč. Společně s povinností spořit alespoň 7 let to znamená určité „naředění“ výsledného výnosu. Čistá úroková sazba za těchto podmínek (při cílové částce 227 tis. Kč) vychází 3,1 %, což odpovídá 3,6 % před zdaněním.

Nové poplatky Wüstenrotu

Drobných změn doznal i sazebník úhrad. Poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1 % cílové částky je standardní a zůstává, stejně jako poměrně neobvyklý poplatek za snížení cílové částky (0,9 % z rozdílu cílových částek, minimálně 100 Kč).

Mění se poplatek za vedení účtu, a to z 25 na 27 Kč měsíčně, přičemž tato změna se týká jen nových smluv, uzavřených od 2. 1. 2015.

Poplatkově je zvýhodněn PÚ-Tarif OF-P. Ten má je vedení účtu překlenovacího úvěru i úvěru ze stavebního spoření zdarma, nulový je i poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru. V tomto tarifu tedy zůstává pouze poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poplatky za vedení účtu stavebního spoření.

Další podrobnosti najdete v přehledu tarifů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře