ČMSS jde do října bez podstatných změn

stavební spoření
1. 10. 2017 | Českomoravská stavební spořitelna zvyšuje od října úrokovou sazbu meziúvěru Kredit Max na 4,9 %, ostatní nabídky zůstávají beze změn.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) pokračuje i v říjnu se svou dosavadní nabídkou. Jedinou změnou je zvýšení úrokové sazby překlenovacího úvěru Kredit Max o jednu desetinu procentního bodu na 4,9 %.

Překlenovací úvěry s minimálními změnami pokračují

Překlenovací úvěry typu Kredit – bez zajištění

Úvěry typu Kredit jsou překlenovací úvěry nabízené ČMSS bez zajištění zástavním právem k nemovitosti, jejich úrokové sazby závisí na spořicím výkonu klienta. Výjimkou je překlenovací úvěr Kredit Refin, který je možno získat, pokud má klient pozitivní úvěrovou historii, nebo pokud úvěr použije na stanovený účel.

Jedinou změnou v této kategorii překlenovacích úvěrů je mírné navýšení úrokové sazby u nejlevnějšího úvěru Kredit Max. Ten bude nově nabízen za 4,9 %, tedy o desetinu procentního bodu dráž než dříve.

Typ PÚ Úrok. sazba Spořicí výkon Výše úvěru
Kredit Max 4,90 % 150 000 a více do 900 tis. Kč
Kredit Plus 5,10 % 30 000 až 149 999 do 600 tis. Kč
Kredit Refin 5,10 % libovolný*) do 600 tis. Kč
Kredit Start 6,10 % do 29 999 do 300 tis. Kč
*) Pro zařazení do varianty Kredit Refin musí klient vykázat pozitivní úvěrovou historii, nebo musí překlenovací úvěr použít ke koupi nebo výstavbě domu nebo koupi pozemku nebo převodu členských práv a povinností u družstevního bytu

V případě, že klient zároveň uzavře smlouvu na některý z vybraných pojistných produktů, může být jeho úroková sazba snížena až o 0,8 procentního bodu oproti základní sazbě uvedené v tabulce.

Naopak úroková sazba může být zvýšena v případě, že při posuzování úvěruschopnosti žadatele ČMSS vyhodnotí riziko poskytnutí úvěru jako vysoké. V takovém případě může být úroková sazba zvýšena až o 1,4 procentního bodu.

Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Překlenovací úvěry Top zajištěné zástavním právem

Výhodnější úrokové sazby mají překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Nižší riziko těchto úvěrů dává stavební spořitelně větší prostor pro výhodnější úrokové sazby. V této kategorii ČMSS nabízí překlenovací úvěry Topkredit, jejichž úroková sazba je pevná až do přidělení, kdy je překlenovací úvěr splacen úvěrem ze stavebního spoření. Druhou alternativou jsou překlenovací úvěry typu Tophypo, u kterých je úroková sazba sjednaná podobně jako u hypoték na určitou dobu (3 nebo 6 let), po které může dojít ke změně.

Zajištěné úvěry Lišky zůstávají v říjnu beze změny, jednotlivé nabídky jsou uvedeny v přehledu překlenovacích úvěrů.

Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Zůstávají i akční nabídky na podporu spoření

Liška pokračuje prakticky ve všech akčních nabídkách na podporu spoření. To se týká i akcí, které měly na konci září skončit. I v říjnu tak bude možno uzavřít smlouvu o stavebním spoření pro mladé do 26 let s prémií ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč. Smlouvy s cílovou částkou do 200 tis. Kč jsou tak zcela zdarma.

I nadále mohou získat prémii ve výši poloviny poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 1000 Kč klienti, kteří

  • nikdy neměli s ČMSS uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, nebo
  • měli smlouvu o stavebním spoření, která ale skončila nejpozději 31. 12. 2015 (přičemž je třeba upozornit, že v případě čerpání úvěru smlouva o stavebním spoření končí splacením úvěru ze stavebního spoření), nebo
  • měli ke 15. 9. 2017 aktivní smlouvu o stavebním spoření v tarifu INVEST s úrokovou sazbou 2 %

Pokračuje také akce, v jejímž rámci mohou klienti, kteří do konce roku 2018 uzavřou smlouvu o stavebním spoření tuto smlouvu ukončit výpovědí již po třech let spoření. Za tuto výpověď nebude účtován poplatek za předčasnou výpověď (který běžně činí 0,5 % z cílové částky, nejméně však 2000 Kč), nicméně klient ztratí nárok na státní podporu (pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let).

I nadále je možno u vybraných tarifů provádět přechod do tarifu AKTIV bez poplatku. I když se to nezdá, jde o důležitou podporu překlenovacích úvěrů, protože ty jsou poskytovány pouze v tarifu AKTIV. Přitom změna tarifu znamená změnu úrokové sazby účtu stavebního spoření i následného úvěru ze stavebního spoření a je spojena s poplatkem, který úročení vkladů vyrovnává. Například pokud máme smlouvu o stavebním spoření úročenou sazbou 2 % a chceme přejít na tarif AKTIV který je úročen 0,5 %, zaplatíme poplatek ve výši 3/4 úroků, které jsme za dobu spoření získali. Výsledek je tedy téměř stejný, jako kdyby smlouva byla úročena novou sazbou 0,5 % od samotného počátku. Akční nabídka nabízí možnost zachování již získaných úroků a čerpání úvěru s nižší úrokovou sazbou.

Aktuální přehled stavebního spoření

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře