ČMSS zvyšuje prémii pro mladé

ČSOBS děti spoření
6. 9. 2017 | Českomoravská stavební spořitelna nabízí mladým klientům do 26 let slevu na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření ve výši až 2000 Kč.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) zvyšuje od 1. září prémii za uzavření smlouvy pro mladé do 26 let. Výše prémie je nyní dvojnásobná a může dosáhnout až 2000 Kč. Další prémii (až 800 Kč) mohou získat klienti ČMSS, kteří si založí nový Poštovní účet u Poštovní spořitelny (ČSOB).

Přehled nabídek pro spoření

Prémie pro děti a mladé do 26 let

ČMSS zvýhodňuje nové smlouvy o stavebním spoření mladých již delší dobu a podpora nabývá na intenzitě. Od září se bonus za uzavření nové smlouvy zvyšuje na 100 % poplatku za uzavření, nejvýše však 2000 Kč. Mladý klient, který uzavře smlouvu s cílovou částkou do 200 tis. Kč tak má novou smlouvu zdarma.

Podmínky akční nabídky jsou následující:

  • Výše prémie činí 100 % poplatku za uzavření (tj. 1 % cílové částky), nejvýše však 2000 Kč. Prémie bude na účet klienta připsána v lednu roku 2018.
  • Smlouva musí být uzavřena nejpozději den před 27. narozeninami klienta.
  • Poplatek za uzavření smlouvy ve výši 1 % cílové částky musí být zaplacen nejpozději 30. 11. 2017
  • Akce se nevztahuje na smlouvy, pokud je na nich jiné zvýhodnění spojené s poplatkem za uzavření smlouvy.
  • Smlouva nesmí být vypovězena před uplynutím šestileté vázací lhůty; klient však může čerpat překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, a to i před uplynutím šesti let.

Bonusový program

Liška úročí vklady základní úrokovou sazbou 0,5 %, v tarifu Aktiv Spořicí je k této sazbě možno získat úrokový bonus. Výše bonusu závisí na délce spoření.

Období Úrokový bonus Minimální doba spoření
1 – 6 let 0,50 % 6 let
7 – 9 let 0,70 % 9 let

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu Aktiv Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Výpočet úrokového bonusu

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření. Pokud klient spoří alespoň 9 let, získá bonus ve výši úroku za prvních šest let spoření, zvýšený o 0,7% úrok ze zůstatku od konce šestého do konce devátého roku. Pokud tedy klient spoří například 7 let, získá bonus +0,5 % pouze za prvních šest let. Sedmý rok budou vklady úročeny pouze základní sazbou 0,5 %.

Připisování úrokového bonusu

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Prémie pro nové klienty ČSOB

Klienti ČMSS (bez omezení věkem), kteří si do konce roku založí u ČSOB prostřednictvím obchodních zástupců ČMSS nový Poštovní účet Poštovní spořitelny, mohou získat zvláštní bonus ve výši 500 Kč. Pokud si k Poštovnímu účtu navíc sjednají pojištění platební karty, zvyšuje se bonus na 800 Kč. Bonus bude klientovi připsán na jeho účet stavebního spoření a smlouva o stavebním spoření klienta nesmí být ukončena dříve než 1. 3. 2018.

I když jde o prémii připsanou na účet stavebního spoření, tuto nabídku nenajdete v porovnání nabídek pro spoření. Vedení účtu je často spojeno s poplatky (pojištění karty je zpoplatněno vždy) a porovnání by pak nebylo korektní.

Přehled nabídek pro spoření

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK