Víte o státní podpoře stavebního spoření vše důležité?

praktické rady spoření státní podpora
19. 8. 2019 | Jak používat stavební spoření, aby přinášelo co největší užitek.
Státní podpora je jedním z velkých lákadel stavebního spoření. Není divu, tento příspěvek může zvýšit výnos oblíbeného bankovního produktu až o 2000 korun ročně a je škoda to nevyužít. Podívejme se dnes blíže na některé podmínky pro výpočet a výplatu státní podpory.

Státní podpora se počítá z uspořené částky v kalendářním roce

Podle zákona o stavebním spoření se státní podpora počítá jako „10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč„. Co je to ona uspořená částka? Státní podpora se počítá z částek, které jsou v daném roce vloženy na účet. Pro maximální využití státní podpory je tedy nutno na účet přidat každý rok alespoň 20 000 Kč.

Státní podpora činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. Do uspořené částky se počítají vklady klienta a připsané úroky, snížené o daně a poplatky.

Státní podpora v Encyklopedii stavebního spoření
Co přesně se počítá do oné „ročně uspořené částky“? Patří sem především nové vklady, které klient posílá na účet, ale také úroky. Naopak se ročně uspořená částka snižuje o daň z úroků a poplatky, které si stavební spořitelna z účtu strhává.

S poplatky je nutno počítat zejména v prvním roce spoření, kdy je účet na samotném počátku zatížen poplatkem za uzavření smlouvy (pokud ovšem není smlouvy uzavřena v rámci nějaké akční nabídky, která poplatek snižuje, nebo zcela odpouští). Standardní iniciační poplatek je u všech spořitelen stejný – jedno procento z cílové částky. Při cílové částce 200 000 Kč je tedy účet na počátku zatížen poplatkem ve výši 2000 Kč. Pokud zanedbáme další poplatky a úroky, je třeba pro získání plné státní podpory vložit 22 000 Kč.

Není nutno spořit pravidelně

Pro výpočet státní podpory není rozhodují, ve které části kalendářního roku vklady na účet stavebního spoření přišly.
Není důležité, zda jsou peníze na účet stavebního spoření posílány pravidelně, nebo zda připutují na účet na samotném konci roku v jednom velkém balíku. Toho využívají spořící klienti především tehdy, když smlouvu o stavebním spoření uzavřou na konci roku – například v prosinci. Kdyby vložili jen jednu pravidelnou úložku (například 1700 Kč), dostali by za první rok spoření jen deset procent, tedy 170 Kč. Mohou však poslat jednorázově celých 20 000 Kč a tím si zajistit plnou státní podporu. A to i přesto, že v tomto prvním roce byla smlouva v platnosti pouhý jeden měsíc.

Totéž se dá využít při ukončování smlouvy. Při ukončení smlouvy v polovině roku se může stát, že je na účet vložena pouze polovina ročního vkladu. V takové situaci se vyplatí ještě před ukončením smlouvy vložit na účet chybějící část a zajistit si tak státní podporu v plné výši.

Nevyužité vklady se převádí do dalších let

Z hlediska státní podpory se nevyužitá částka úspor přesahující 20 000 Kč převádí do dalších let. Podmínkou je, že po celou dobu musí být na smlouvu nárokována státní podpora.
Co když klient vloží na účet stavebního spoření v jednom roce více, než 20 000 Kč? Pokud je na smlouvu po celou dobu spoření nárokována státní podpora (což zpravidla je), převede se nevyužitá částka do dalších let. Je tedy možné (a řada klientů to dělá) vložit na účet stavebního spoření na samotném počátku 120 000 Kč, tedy šestinásobek maximálního základu, který je 20 000 Kč. Co se stane? Každý rok po dobu šesti let je z tohoto jednorázového vkladu nárokovaná státní podpora v plné výši 2000 Kč. A protože za tu dobu na účtu naběhnou ještě nějaké úroky, zbude něco i na další (sedmý) rok.

Spořit je třeba šest let – nebo čerpat úvěr

Státní podpora je vyplacena klientovi společně s naspořenou částkou po ukončení spoření. Ovšem pouze tehdy, když jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Pro získání státní podpory je totiž nutno splnit jednu ze dvou možných podmínek.

Pro získání státní podpory je třeba nenakládat s uspořenou částkou po dobu nejméně šesti, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření a využít veškeré prostředky na financování bytových potřeb.
První možností, kterou využívá většina střádalů, je „nenakládat s uspořenou částkou po dobu šesti let„. Zjednodušeně řečeno: stačí šest let spořit. Kdykoli poté je možno smlouvu o stavebním spoření ukončit a stavební spořitelna vyplatí celou naspořenou částku včetně státní podpory. Naspořenou částku je pak možno použít libovolným způsobem. Ten, kdo po dobu šesti (nebo více) let spořil, dal stavební spořitelně k dispozici své peníze, ze kterých mohla poskytovat úvěry na bydlení. Tím je naplněn účel státní podpory – vytvářet zdroje pro financování bydlení.

Existuje ještě jedna možnost jak získat státní podporu, a tou je čerpání úvěru. Podmínku pro výplatu státní podpory splní podle zákona i ten, kdo uzavře smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a úvěr i naspořenou částku včetně státní podpory použije na financování bytových potřeb. Pro pořádek: tato podmínka je splněna i v případě kdy klient uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru. Překlenovací úvěr je totiž dříve či později splacen naspořenou částkou a úvěrem ze stavebního spoření, takže podmínky zákona jsou splněny i v tomto případě.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK