Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Vázací lhůta

Vázací lhůtou se rozumí období, které je definováno v zákoně a po jehož trvání účastník nemůže nakládat s vkladem, aniž by ztratil nárok na státní podporu.

Pokud však účastník během vázací lhůty získá úvěr a použije jej i s naspořenou částkou na bytové potřeby, zůstává jeho nárok na státní podporu zachován. Dříve byla vázací lhůta stanovena zákonem jako pětiletá, dnes je vázací doba šest let. Zákon pro tuto lhůtu nezavádí žádné pojmenování, termín vázací lhůta (někdy též vázací doba) se však vžil a je běžně používán.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články