Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Spoludlužník

V úvěrovém vztahu věřitel-dlužník, může být na straně dlužníka více osob. Tyto osoby se pak označují jako spoludlužníci.

Povinnost jednotlivých spoludlužníků splácet dluh je obvykle společná. Jsou tedy zavázáni plnit (splácet) společně a nerozdílně, jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

Zákon umožňuje sjednat také dělitelné plnění spoludlužníků, kdy každý z dlužníků je odpovědný pouze za svůj díl pohledávky. Tento způsob je však méně obvyklý a v praxi se nepoužívá.

Manželé jsou obvykle spoludlužníky ze zákona. Institut spoludlužníka se využívá také tehdy, pokud samotný dlužník nemá dostatečnou bonitu pro poskytnutí úvěru. Pokud nebonitní dlužník získá souhlas další osoby, která má dostatečnou bonitu a je ochotna stát se spoludlužníkem, sníží se tím pro banku riziko nesplácení úvěru a zvýší se tím šance, že banka takový úvěr schválí.

Související článkyVaše otázky a komentáře