Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Související články
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Úvěr spotřebitelský

Spotřebitelský úvěr je úvěr poskytovaný spotřebiteli, tedy osobě, která úvěr nepoužívá v rámci své podnikatelské činnosti. Zákon 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru obsahuje řadu ustanovení, která mají spotřebitele chránit.

Spotřebitelský úvěr na bydlení

Spotřebitelský úvěr na bydlení je speciální případ spotřebitelského úvěru. Jde o spotřebitelský úvěr, který je
  • zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci (hypotékou), nebo
  • je určen ke koupi, stavbě či přestavbě nemovitosti, nebo k úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu, nebo
  • jde o úvěr poskytnutý stavební spořitelnou.
Jak úvěry poskytované stavebními spořitelnami, tak i hypotéční úvěry jsou tedy spotřebitelskými úvěry na bydlení.

Vázaný spotřebitelský úvěr

Vázaný spotřebitelský úvěr je spotřebitelský úvěr, který není spotřebitelským úvěrem na bydlení a zároveň
  • prodávající nebo osoba poskytující službu je zároveň poskytovatelem úvěru, nebo
  • poskytovatel využije služeb prodávajícího nebo osoby poskytující službu v souvislosti s uzavřením nebo přípravou smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo
  • konkrétní zboží nebo služba jsou výslovně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.
To znamená, že aby byl úvěr vázaným spotřebitelským úvěrem, nesmí být spotřebitelským úvěrem na bydlení. Například úvěrové smlouvy stavebních spořitelen zpravidla obsahují přesné určení nemovitosti, na kterou je úvěr použit. Protože však jde o spotřebitelský úvěr na bydlení, nemůže již být vázaným spotřebitelským úvěrem a to i přesto, že splňuje poslední podmínku (smlouva obsahuje konkrétní zboží).
SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články

Komentáře (0) ke článku
Úvěr spotřebitelský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.