Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Ručitel

Ručitel je osoba, která se zavazuje uspokojit pohledávku věřitele pokud tak neučiní dlužník. Tento závazek uspokojit věřitele (ručitelský závazek) musí mít písemnou formu.

Institut ručitele se používá v případě, kdy věřitel nemá dostatečnou jistotu, že jeho pohledávka bude dlužníkem uspokojena. Například pokud klient žádá banku o úvěr a banka má určité pochybnosti o tom, že klient bude úvěr splácet. Pak může banka požadovat, aby klient obstaral další osobu, která podepíše ručitelský závazek. V případě, že klient nebude schopen úvěr splácet, bude moci banka požadovat splacení úvěru od ručitele.

Související článkyVaše otázky a komentáře