Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Splátka úvěru

Pravidelná platba, kterou je klient povinen platit pro uhrazení svého závazku (úvěru).

Existuje řada způsobů splácení úvěrů. Úvěry ze stavebního spoření jsou spláceny anuitním způsobem – pravidelné měsíční platby zahrnují jak úrok, tak i splátku jistiny (úmor). Výše splátky je v případě úvěrů ze stavebního spoření vyjádřena určitým procentem z cílové částky.

Překlenovací úvěry zpravidla nejsou průběžně spláceny, klient platí pouze měsíční úrok. Překlenovací úvěr je pak splacen jednorázově přidělenou cílovou částkou.

Související článkyVaše otázky a komentáře