Raiffeisenka rozesílá svým klientům vouchery v hodnotě 4000 Kč

stavební spoření
10. 1. 2018 | Klienti Raiffeisen stavební spořitelny obdrží ve svých ročních výpisech dárkové vouchery, které mohou uplatnit při čerpání překlenovacího úvěru HYPOsplátka. Vouchery jsou přenositelné, takže mohou být předány příbuzným či známým.
Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) rozesílá v ročních výpisech z účtu dárkové vouchery v hodnotě 4000 Kč. Klienti, kteří do konce března požádají o překlenovací úvěr typu HYPOsplátka, mohou tento voucher uplatnit a získat tak bonus ve výši 4000 Kč (po zdanění 3400 Kč). Voucher je přenositelný, takže ten, kdo jej najde ve svém výpisu z účtu, jej může předat svým přátelům a známým.

Porovnání překlenovacích úvěrů

Podmínky akční nabídky

Voucher obdrží všichni klienti Raiffeisen stavební spořitelny ve výpisu z účtu za rok 2017. Zajímavé však je, že voucher je přenositelný. Klient, jej může dát svým přátelům nebo známým. Voucher tedy může být předán komukoli dalšímu, kdo jej může využít. RSTS na svém webu informuje, že voucher je možno získat také prostřednictvím finančního poradce.
  • Prémii získá klient, který do 31. 3. 2018 požádá o poskytnutí úvěru typu HYPOsplátka a první čerpání tohoto úvěru proběhne nejpozději 30. 6. 2018.
  • K žádosti o poskytnutí úvěru musí být přiložen originál nebo naskenovaná kopie voucheru.
  • K jedné žádosti o úvěr může být přiložen pouze jeden voucher.
  • Prémie bude připsána na účet smlouvy o stavebním spoření klienta příslušné k požadovanému úvěru nejpozději 31. 7. 2018.
  • Prémie podléhá dani z příjmu, hodnota voucheru po zdanění je tedy 3400 Kč.

Opakování úspěšné akce

Rozesílání voucherů ve výpisech z účtů je opakováním akce z loňského roku. Rozdíl je pouze v tom, že vouchery je možno uplatnit pouze s úvěry typu HYPOsplátka, tedy s překlenovacími úvěry zajištěnými zástavním právem k nemovitosti. Opakování akce je znamením její úspěšnosti a není divu. Přenositelnost voucheru zajistí, že všichni (nebo přinejmenším mnozí) klienti RSTS kteří voucher ve výpisu najdou, se jej budou snažit uplatnit, aby nepřišel vniveč. Raiffeisenka tak získá (alespoň dočasně) armádu dobrovolných agentů, kteří budou přemlouvat své známé a příbuzné k čerpání úvěru, protože „je škoda to vyhodit“. Navíc – pravidla jsou jednoduchá a srozumitelná, bez nějakých kliček a háčků.

Malý, ale vítaný příspěvek ke splátce úvěru

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
Stav k  10. 1. 2018
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 2,179 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 2,330 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 2,410 %
RSTS HYPOsplátka 80 voucher 2,430 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 2,431 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,442 %
RSTS HYPOsplátka 80 2,451 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,482 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 2,502 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,508 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 2,987 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 2,997 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 3,086 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 3,095 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 3-5 3,108 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,138 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 3,155 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí 3,175 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 3,180 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 3,184 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 3,239 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 10 3,316 %
RSTS HYPOsplátka 90 voucher 3,448 %
RSTS HYPOsplátka 90 3,474 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 3-5 3,923 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 3,997 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 4,080 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 4,099 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 10 4,125 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 4,137 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 4,155 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 4,181 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí 4,228 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,905 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,905 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 5,140 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,344 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,940 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,194 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,228 %
RSTS REKOpůjčka 6,397 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč při optimálním způsobu splácení.
Jak se tento bonus projeví v čisté úrokové sazbě? Po odečtení 15% srážkové daně je čistý příspěvek pro klienta 3400 Kč. Uplatnit se dá u překlenovacího úvěru typu HYPOsplátka, což je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti s minimální výší 300 tis. Kč. V porovnání překlenovacích úvěrů tohoto typu srovnávám úvěry s objemem ještě vyšším, konkrétně 1 mil. Kč. V porovnání s výší úvěru (případně s měsíční splátkou) tedy nejde o příliš podstatnou částku. V tomto případě se započtením prémie ve výši 3400 Kč sníží čistá úroková sazba HYPOsplátky 80 o 0,021 procentního bodu což skutečně není mnoho. Ale i tato malá změna posune HYPOsplátku na žebříčku o dvě místa nahoru. Taková je tam tlačenice. HYPOsplátka 80, tedy překlenovací úvěr, jehož výše nepřesahuje 80 % hodnoty zastavené nemovitosti (LTV nejvýše 80 %), se tak dostává na pěkné čtvrté místo.

Více o HYPOsplátce

Překlenovací úvěr Hyposplátka je alternativou k hypotéčnímu úvěru. Je vyžadováno zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti, minimální výše úvěru je 300 000 Kč. Pro získání HYPOsplátky je nutno mít smlouvu o stavebním spoření v tarifu HYPO U 173.

Úrokové sazby

Pokud výše úvěru nepřekročí 80 % hodnoty zastavené nemovitosti, je možno získat HYPOsplátku 80 s výhodnější úrokovou sazbou. Pokud je výše úvěru mezi 80 a 90 % hodnoty zastavené nemovitosti, je možno získat úvěr HYPOsplátka 90 s vyšší úrokovou sazbou.

Překlenovací úvěr Úroková sazba
HYPOsplátka 80 1,98 %
HYPOsplátka 90 2,98 %

Úroková sazba může být snížena:

  • o 0,1 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých následků úrazu, nebo
  • o 0,2 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých následků úrazu a dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo
  • o 0,3 % p.a. za podmínky zajištění úvěru pojištěním sjednaným u UNIQA pojišťovny a.s. pro případ smrti a trvalých následků úrazu, dlouhodobé pracovní neschopnosti a nedobrovolné ztráty zaměstnání.
Ve výpočtech na stavebkách.cz nejsou tyto slevy započteny, vychází se ze základní úrokové sazby.

Porovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře