Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

stavební spořitelna Kredit Plus + Aktiv 15
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Výše úvěru (Kč)     Akontace (Kč) 

Splátka
Celková splátka v první fázi překlenovacího úvěru. Splátku tvoří součet měsíční platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření.

Za překlenovací úvěr zaplaceno celkem 
Celkový objem splátek překlenovacího úvěru (včetně poplatků).
%zaplaceno_celkem%
Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru
Čistá úroková sazba celého překlenovacího úvěru.

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
%RPSN%
RPSN
Roční procentní sazba nákladů překlenovacího úvěru.

Podrobněji o RPSN
%RPSN0%
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát více celkem zaplatíme za úvěr. Pokud je jeho hodnota například 1,5, znamená to, že na splátkách zaplatíme o polovinu více.

Podrobněji o koeficientu navýšení
%navyseni%
Zajištění úvěru 
U menších úvěrů stavební spořitelny nepožadují žádné zajištění, u vyšších částek je požadováno ručení třetí osobou nebo zástavním právem k nemovitosti.
%zajisteni%
Fáze spoření
Úroková sazba z vkladů 
Úroková sazba z vkladů uvedená ve smlouvě o stavebním spoření (nominální úroková sazba).
%sazba_sporeni%
Úroková sazba překlenovacího úvěru 
Úroková sazba překlenovacího úvěru uvedená v úvěrové smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_PU%
Akontace 
Výše první úložky na účet stavebního spoření. Pokud klient vloží na svůj účet stavebního spoření na počátku spoření vyšší částku, zkrátí si tím délku spoření (a tedy zároveň i dobu, po kterou splácí úroky z překlenovacího úvěru). V některých případech stavební spořitelna nabízí při určité akontaci výhodnější podmínky překlenovacího úvěru.
%akontace%
Měsíční platby na účet překlenovacího úvěru 
Výše měsíčních plateb na účet překlenovacího úvěru, které klient pravidelně platí až do přidělení úvěru ze stavebního spoření.
%platba_PU%
Měsíční dospořování 
Kromě plateb na účet překlenovacího úvěru musí klient také pravidelně spořit na svůj účet stavebního spoření.
%ulozka%
Celkové měsíční zatížení ve fázi spoření 
Součet měsíčních plateb na účet stavebního spoření a překlenovací úvěr.
%zatizeni%
Délka fáze spoření v měsících 
Doba, po kterou klient platí úroky z překlenovacího úvěru a zároveň dospořuje.
%delka_sporeni%
Fáze splácení úvěru ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_USS%
Výše měsíční splátky 
Výše měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě.
%splatka_USS%
Počet splátek 
Počet splátek úvěru ze stavebního spoření (tedy zároveň délka splácení úvěru ze stavebního spoření v měsících).

Obvykle je počet splátek desetinné číslo, což znamená, že poslední splátka je nižší. Například je-li počet splátek 23,1 znamená to, že úvěr je splácen po dobu dvou let a poslední splátka (provedená ve 24. měsíci) je ve výši jedné desetiny běžné měsíční splátky.
%delka_USS%


 
Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen

KOMENTÁŘ
Překlenovací úvěr Kredit Plus + Aktiv 15
ve výši %cc%

Překlenovací úvěr má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.

Fáze překlenovacího úvěru
začíná uzavřením smlouvy o stavebním spoření a úvěrové smlouvy. Na účet stavebního spoření je třeba vložit akontaci (první platbu) ve výši %akontace%, poté je vyplacen překlenovací úvěr ve výši %cc%. Během následujících %delka_sporeni% měsíců se platí na účet stavebního spoření %ulozka% a na účet překlenovacího úvěru %platba_PU%, tedy celkem %zatizeni% měsíčně.

Po %delka_sporeni% měsících je překlenovací úvěr splacen. Ke splacení je použita naspořená částka na účtu stavebního spoření a úvěr ze stavebního spoření.

Fáze úvěru ze stavebního spoření
Splacením překlenovacího úvěru začíná fáze úvěru se stavebního spoření, který je splácen měsíčními splátkami ve výši %splatka_USS% po dobu %delka_USS2% měsíců.

Za celý překlenovací úvěr ve výši %cc% je zaplaceno (včetně poplatků) celkem %zaplaceno_celkem%. To odpovídá koeficientu navýšení %navyseni%.

Akontace 1000 Kč, pevná úroková sazba

Překlenovací úvěr: Kredit Plus
Úroková sazba4,90 %
Zajištění úvěrupodle výše úvěrové angažovanosti
do 900 000 Kč    bez zajištění
nad 900 000 Kč    zástavní právo k nemovitosti
Poplatek za poskytnutí úvěru 0,5 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Účet stavebního spoření: Aktiv 15
Úroková sazba0,50 %
Poplatek za uzavření smlouvy1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Podmínky pro přidělení
Minimální procento naspoření35 % cílové částky
Hodnotící číslo min.64
Hodnotící číselný faktor45
Úvěr ze stavebního spoření: Aktiv 15
Úroková sazba3,50 %
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Překlenovací úvěry typu Kredit jsou poskytovány Českomoravskou stavební spořitelnou bez zajištění a jejich úroková sazba je neměnná až do přidělení cílové částky, kdy dojde ke splacení překlenovacího úvěru a převedení na úvěr ze stavebního spoření.

Úrokové sazby

ČMSS nabízí čtyři varianty překlenovacích úvěrů typu Kredit s různými úrokovými sazbami. Pro určení konkrétního typu je rozhodující spořicí výkon klienta, případně další parametry. Způsob výpočtu spořicího výkonu je uveden níže.

Typ PÚ Úrok. sazba Spořicí výkon Výše úvěru
Kredit Max 4,90 % 150 000 a více do 900 tis. Kč
Kredit Plus 4,90 % 30 000 až 149 999 do 900 tis. Kč
Kredit Refin 4,9 % libovolný*) do 900 tis. Kč
Kredit Start 5,50 % do 29 999 do 900 tis. Kč
*) Pro zařazení do varianty Kredit Refin jsou speciální podmínky (viz dále).

Pevné úrokové sazby

Úrokové sazby jsou sjednávány jako pevné až do přidělení cílové částky. V okamžiku přidělení je překlenovací úvěr splacen naspořenou částkou a úvěrem ze stavbního spoření.

Slevy a přirážky k základní úrokové sazbě

V případě, že klient uzavře smlouvu na některý z vybraných pojistných produktů, může být jeho úroková sazba snížena až o 0,8 procentního bodu oproti základní sazbě uvedené v tabulce výše.

Naopak úroková sazba může být zvýšena v případě, že při posuzování úvěruschopnosti žadatele ČMSS vyhodnotí riziko poskytnutí úvěru jako vysoké.

Výpočty na stavebkách.cz vycházejí ze základních úrokových sazeb uvedených tabulce výše.

Kredit Refin

Pro zařazení do varianty Kredit Refin není důležitý spořicí výkon, ale klient musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
  • klient musí mít pozitivní úvěrovou historii u jiné banky nebo stavební spořitelny, nebo
  • překlenovací úvěr je určen ke koupi nebo výstavbě domu nebo koupi pozemku nebo převodu členských práv a povinností u družstevního bytu.

Jak se počítá spořicí výkon?

Spořicí výkon ukazuje délku a intenzitu spoření na účtu (či účtech) klienta. Spořicí výkon na jednom účtu klienta se počítá podle vzorce:

     spořicí výkon =     součet všech úroků
úroková sazba

Pro stanovení úrokové sazby (varianty překlenovacího úvěru typu Kredit) se sčítají spořicí výkony klienta na účtech stavebního spoření, které má klient u ČMSS. Přitom se zahrnují

  • všechny platné smlouvy klienta ve fázi spoření (bez ohledu na případnou existenci souvisejícího překlenovacího úvěru),
  • všechny smlouvy klienta, které byly ukončeny výpovědí před třemi lety nebo později
  • všechny úvěry ze stavebního spoření, a to až 3 roky po splacení (započítává se spořicí historie),
  • všechny smlouvy nezletilých dětí, u kterých dlužník figuruje jako zákonný zástupce
V případě zapojení více dlužníků do jednoho úvěrového případu se výkony jednotlivých dlužníků sčítají a tím si mohou všichni pomoci k lepším parametrům překlenovacího úvěru. Výsledná úroková sazba bude vždy jedna, souhrnná na celý úvěrový případ.
 
Zaujal vás tento produkt?
Objektivní srovnání aktuálních nabídek
ZPĚT NA SROVNÁNÍ
Zpět na srovnávací tabulku nabídek všech stavebních spořitelen