Překlenovací úvěry v květnu

stavební spoření
8. 5. 2017 | S jakou nabídkou vstupují stavební spořitelny do měsíce května? Sazby se nehýbou, ale ruší se poplatky a Modrá pyramida zavádí nový tarif.
Během posledního měsíce došlo ke změnám překlenovacích úvěrů u čtyř z pěti stavebních spořitelen a vesměs šlo o změny směřující ke zlevnění úvěrů. Banky vědí, jak jsou jejich klienti citliví na slovo poplatek, takže vidíme větší či menší úpravy poplatků směrem dolů. Zásadní událostí posledního měsíce byla změna tarifu stavebního spořeníModré pyramidy, která se projevila snížením čisté úrokové sazby i při zachování nominální úrokové sazby.

Aktuální přehled překlenovacích úvěrů

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Další podrobnosti ke grafu jsou uvedeny v metodice

V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč.

Modrá pyramida přišla začátkem dubna s novým tarifem ALFA, který je šitý na míru překlenovacím úvěrům. Tedy především novým překlenovacím úvěrům Modré pyramidy, při jejichž poskytnutí se mění úrokové sazby tarifu stavebního spoření. Díky tomu se úrokové riziko přenáší z banky na klienta a MPSS se za to klientům odměňuje výhodnější čistou úrokovou sazbou. Zároveň byl dočasně zrušen poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru, takže se u zajištěných úvěrů snížila čistá úroková sazba téměř o polovinu procentního bodu.

Wüstenrot stavební spořitelna zase přišla s nulovým poplatkem za uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud je uzavřena v souvislosti s překlenovacím úvěrem a pokud je v tarifu OF-P. Na srovnávacím grafu se to neprojeví, ale to je jen shoda náhod. Minulý měsíc byla totiž nejvýhodnějším překlenovacím úvěrem od Wüstenrotu akční nabídka na refinancování s čistou úrokovou sazbou 4,773 %. Dnes je možno získat se stejnou čistou úrokovou sazbou standardní Půjčku ProBydlení.

Ke stejnému kroku, tedy ke zrušení poplatku za smlouvu o stavebním spoření k překlenovacímu úvěru, se odhodlala také Raiffeisen stavební spořitelna. Ta šla dokonce ještě dál a klientovi odpustí i poplatek za vedení účtu stavebního spoření a navíc zcela zrušila poplatek za poskytnutí překlenovacího úvěru.

Změn je tedy víc než dost, ale pořadí na prvních místech se nemění. Nejlevnějším překlenovacím úvěrem zůstává Hypoúvěr od Buřinkyčistou úrokovou sazbou od 1,926 %. Za ním následuje ČMSS se svou nabídkou Tophypo+Topkredit+ v různých kombinacích s jednotlivými variantami tarifu Aktiv (čistá úroková sazba od 2,410 %). Na dalších místech je pak HYPOsplátka Raiffeisen stavební spořitelny, jejíž čistá úroková sazba začíná od 2,537 %.

Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí nabízí Buřinka (čistá úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky činí 1,926 %).

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou porovnávány nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč.

V průběhu měsíce dubna odstranila Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) poplatky za překlenovací úvěry typu Kredit. Ze srovnávacího grafu je vidět, že se to projevilo jen u dražších překlenovacích úvěrů. Ten nejlevnější je totiž Kredit Max, který byl poskytován bez poplatku již dříve, takže k posunutí čisté úrokové sazby u něj nedošlo.

Změna se však projeví u Modré pyramidy, kde díky novému tarifu ALFA a odpuštění poplatků dochází ke snížení čisté úrokové sazby o 1,6 procentního bodu.

Wüstenrot zůstává v grafu zdánlivě beze změny, protože zrušení poplatku za uzavření související smlouvy o stavebním spoření zlevní úvěry se nedotkne nejlevnějšího překlenovacího úvěru. Tím u Wüstenrotu nadále zůstává nabídka pro refinancování.

Patrná je však sleva Raiffeisen stavební spořitelny, které zrušení poplatků zlevní překlenovací úvěry o 0,8 procentního bodu.

A jaké je tedy pořadí překlenovacích úvěrů podle čisté úrokové sazby? Na prvním místě zůstává Wüstenrot s čistou úrokovou sazbou 4,836 % pro refinancování. Na druhé místo se posunul Rychloúvěr Modré pyramidy, který díky novému tarifu a akčním nabídkám pořídíme za 5,098 %. Na třetím místě je pak Úvěr od Buřinky, jehož čistá úroková sazba začíná na 5,379 %.

Překlenovací úvěry bez zajištění zástavním právem k nemovitosti
Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Wüstenrot. Půjčka ProBydlení určená pro refinancování má čistou úrokovou sazbu 4,836 %.


Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Kritériem pro porovnání úvěrů je čistá úroková sazba, která na rozdíl od nominální úrokové sazby, zohledňuje kromě úroků také veškeré poplatky, daně a výnosy související s daným překlenovacím úvěrem. Pro zjednodušení nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 5. 2017

Zajištěné nemovitostí
Tarif ČUS
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix6 1,926 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix3 2,078 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80  % Fix10 2,179 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 30 2,410 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,442 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,482 %
ČMSS Tophypo+ + Aktiv 25 2,502 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,508 %
RSTS HYPOsplátka 2,537 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix6 2,735 %
MPSS Hypoúvěr Fix 3-5 2,817 %
RSTS HYPOsplátka 90 2,829 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix3 2,886 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % Fix10 2,987 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 30 2,997 %
ČMSS Tophypo 85 Fix3 + Aktiv 25 3,086 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 30 3,095 %
MPSS Hypoúvěr Fix 10 3,108 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 20 3,155 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv Spořicí 3,175 %
ČMSS Topkredit 85 + Aktiv 15 3,180 %
ČMSS Tophypo 85 Fix6 + Aktiv 25 3,184 %
MPSS Hypoúvěr Plus Fix 3-5 3,721 %
MPSS Hypoúvěr Plus Fix 10 3,923 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 30 3,997 %
ČMSS Tophypo Fix3 + Aktiv 25 4,080 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 30 4,099 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 20 4,137 %
ČMSS Topkredit + Aktiv 15 4,155 %
ČMSS Tophypo Fix6 + Aktiv 25 4,181 %
ČMSS Topkredit + Aktiv Spořicí 4,228 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,773 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,793 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,349 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,754 %
RSTS REKOpůjčka 5,759 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,017 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,228 %
Bez zajištění nemovitostí
Tarif ČUS
WÜST ProBydlení – refinancování 4,836 %
MPSS Rychloúvěr 5,098 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
RSTS REKOpůjčka plus 5,398 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,599 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
RSTS REKOpůjčka 5,833 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí 5,863 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 5,901 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 5,911 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 6,024 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí 6,071 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 6,075 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí 6,199 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 6,222 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 6,269 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 6,328 %
SSČS Trend Fix 3 6,425 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,082 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 7,283 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,321 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí 7,321 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 7,355 %
SSČS Trend Fix 6 7,467 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,863 %
SSČS Trend Fix 10 7,918 %


Aktuální nabídka překlenovacích úvěrů


Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře