Překlenovací úvěr není úvěr ze stavebního spoření, aneb najděte pět rozdílů

ochrana spotřebitele praktické rady úvěr
26. 7. 2022 | Rozdíly mezi úrokovými sazbami úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacími úvěry dosahují již několik procentních bodů. Proto je dobré mezi nimi rozlišovat.
Také se vám to někdy stalo? Procházím zprávy a narazím na zajímavý titulek. Po rozkliknutí ale zjistím, že článek není zajímavý, protože nadpis sice slibuje zajímavou informaci o úvěrech ze stavebního spoření, ale v textu se píše o překlenovacích úvěrech. A protože to co je zajímavé v případě úvěrů ze stavebního spoření nemusí být zajímavé pro překlenovací úvěry, stává se článek nezajímavým. Bohužel se obávám, že se nejedná o clickbait Titulek úmyslně naformulovaný tak, aby vyvolal zájem čtenáře a přilákal jej ke „kliknutí“. I za cenu nepřesnosti nebo úplné lži. , ale o neznalost. Jsou totiž autoři, kteří si platou úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry. S ohledem na rostoucí úrokové sazby si dnes úvěry ze stavebního spoření zaslouží pozornost, takže nezaškodí zopakovat si pojmy.

Jaké úvěry poskytují stavební spořitelny?

Pokud pracujete v bance a máte pocit, že je bankovnictví přeregulované pak vězte, že stavební spořitelny jsou regulovány ještě více. Stavební spořitelny jsou banky, takže se na ně vztahuje regulace jako na všechny banky a navíc se musí řídit zákonem o stavebním spoření. Jedním z důsledků takové regulace je, že stavební spořitelny mohou nabízet pouze tři typy úvěrů.
  1. Úvěry ze stavebního spoření podle zákona o stavebním spoření § 5 odst. 2.
  2. Překlenovací úvěry podle zákona o stavebním spoření § 5 odst. 5.
  3. Takzvané „komerční úvěry“ podle zákona o stavebním spoření § 9 odst. 1 písm. a). Jde o „úvěry osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb„. O těchto úvěrech se příliš nepíše a tvoří jen malou část portfolia stavebních spořitelen. Proto se jimi v tomto článku nebudeme zabývat.
Mnoha lidem zní termín úvěr ze stavebního spoření jako trefné pojmenování úvěru, který poskytuje stavební spořitelna. A protože stavební spořitelny dnes poskytují převážně překlenovací úvěry, setkáme se často se zaměňováním obou pojmů. Zkrátka někteří autoři se domnívají, že jde o synonyma. Není tomu tak.

Úvěr ze stavebního spoření je terminus technicus, navíc definovaný zákonem. Někdy se také označuje jako řádný úvěr ze stavebního spoření nebo přidělený úvěr. Ten první název odkazuje na skutečnost, že úvěr ze stavebního spoření je „ten pravý“ úvěr, který by měly stavební spořitelny poskytovat a který je hlavním důvodem existence stavebního spoření a státní podpory. Označení přidělený úvěr vychází z toho, že úvěr ze stavebního spoření může stavební spořitelna poskytnout pouze tehdy, když má dostatek volných prostředků, což je zajištěno přidělením.

Úvěr ze stavebního spoření můžeme získat po určité době spoření. Ze zákona tato doba nesmí být kratší než dva roky. Podmínky čekací doby na úvěr ze stavebního spoření si stanovuje stavební spořitelna.

Překlenovací úvěr je v bankovnictví obecný pojem označující krátkodobý úvěr pro překlenutí nedostatku financí po určitou omezenou dobu. Český jazyk toto slovo znal dávno předtím, než se u nás rozšířilo stavební spoření. Pokud ale v dnešní době někdo zmíní překlenovací úvěr, je velmi pravděpodobné, že tím myslí úvěr podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření. To je totiž asi nejsprávnější, ale současně i nejméně srozumitelné označení překlenovacího úvěru. Slovy zákona jde o „úvěr do výše cílové částky, který slouží k úhradě nákladů na řešení bytových potřeb i v případě, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření“. Jde tedy o úvěr, který nám pomůže překlenout dobu do získání úvěru ze stavebního spoření.

Překlenovací úvěr může být poskytnut po uzavření smlouvy o stavebním spoření a slouží k překlenutí doby, než získáme úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr obvykle není umořován, splácíme pouze úroky. Překlenovací úvěr je splacen po přidělení naspořenou cílovou částkou a úvěrem ze stavebního spoření.
Na obrázku výše dojde k výplatě překlenovacího úvěru v průběhu fáze spoření. Stavební spořitelny však mohou poskytnout překlenovací úvěr současně s uzavřením smlouvy o stavebním spoření. Tento způsob je dokonce stále častější, takže nelze vyloučit, že někteří klienti si ani neuvědomují, že při podpisu smlouvy o překlenovacím úvěru podepisují také smlouvu o stavebním spoření a smlouvu o úvěru ze stavebního spoření, který po nějaké době nahradí úvěr překlenovací.
praktické rady státní podpora zákon

Stát zdaní státní podporu stavebního spoření. Co to znamená?

Při vyplňování daňového přiznání budeme muset od příštího roku vzít v potaz i státní podporu stavebního spoření. Změna ovlivní tři miliony občanů, daň však zaplatí jen výjimečně.
Vývoj překlenovacích úvěrů dokonce dospěl tak daleko, že stavební spořitelny poskytují překlenovací úvěry pouze k vybraným tarifům stavebního spoření. Většina stavebních spořitelen tak má dvě varianty stavebního spoření. První varianta je určena klientům kteří chtějí spořit a druhá varianta je určena klientům, kteří chtějí překlenovací úvěr.

Propojení překlenovacího úvěru s tarifem stavebního spoření je někdy tak těsné, že v tarifu pro překlenovací úvěr nemůžeme uzavřít smlouvu o stavební spoření bez překlenovacího úvěru. A naopak když máme smlouvu o stavebním spoření na které spoříme, nezískáme k této smlouvě překlenovací úvěr. Musíme změnit tarif nebo si uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření v příslušném tarifu.

Stavební spoření + Překlenovací úvěr = Kombinovaný úvěr

Protože je překlenovací úvěr někdy doslova srostlý se smlouvou o stavebním spoření, označuje se jako překlenovací úvěr také samotný překlenovací úvěr včetně smlouvy o stavebním spoření. I když to obvykle nevede k problémům ve srozumitelnosti, je to nejednoznačnost která by si zasloužila nápravu. Pro označení úvěru který začíná výplatou překlenovacího úvěru a končí splacením úvěru ze stavebního spoření se nabízí označení kombinovaný úvěr. Zda se takové označení vžije však není vůbec jisté.

Úroková sazba

Podle zákona musí smlouva o stavebním spoření obsahovat úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření. Navíc je tato sazba zákonem omezena. Nesmí překročit úrokovou sazbu z vkladů na účtu stavebního spoření o více než tři procentní body. Pokud nám tedy stavební spořitelna úročí naše vklady jedním procentem, pak úvěr smí být úročen nejvýše čtyřmi procenty.

To je také důvod dnešního růstu zájmu o úvěry ze stavebního spoření. Lidé, kteří si před několika lety uzavřeli smlouvu o stavebním spoření s úročením vkladů 1 % počítali s tím, že smlouvu o stavebním spoření budou používat pouze ke zhodnocování vkladů. Jednoprocentní úrok společně se státní podporou dával tehdy zajímavý výnos. Dnes tito klienti zjišťují, že dnes, v době kdy se sazby hypoték blíží k 7 %, mohou získat úvěr ze stavebního spoření s úrokovou sazbou 4 %. A rozdíl několika procentních bodu je již na výšce splátky hodně znát.

Pro překlenovací úvěry nic podobného neplatí. Úroková sazba překlenovacích úvěrů není zákonem nikterak omezena a tyto sazby jsou skutečně tržní. Dlužníci splácející překlenovací úvěr však mají přeci jen jednu výhodu. Jejich překlenovací úvěr bude dříve nebo později splacen úvěrem ze stavebního spoření, jehož úroková sazba je pevná Tato výhoda je přirozeně omezená u překlenovacích úvěrů se zvýšenými úrokovými sazbami. .

praktické rady spoření

Modrá pyramida zvyšuje úrokový bonus – ale jen na jeden rok

Modrá pyramida spustila vylepšenu marketingovou akci Spoření Plus. Pro prvních dvanáct měsíců spoření nabízí ke standardnímu úroku 0,5 % navíc úrokový bonus 4,0 %.

Právo na úvěr

Nabízí se otázka, proč by měly stavební spořitelny poskytovat úvěry s podstatně nižší úrokovou sazbou, než je na trhu běžné? Důvody jsou dva. Prvním důvodem je to, že právě úvěry ze stavebního spoření jsou smyslem existence stavebního spoření a státní podpory. Asi každého napadne, že státní podpora ve výši 2000 Kč ročně nám nepomůže abychom si uspořili na byt v ceně několika milionů. Stavební spoření totiž funguje jinak. Díky státní podpoře vkládá velké množství lidí své peníze do stavebních spořitelen za nízký úrok. A tyto „levné peníze“ mohou stavební spořitelny použít pro poskytování levných úvěrů, aniž by přitom ohrozily svou existenci. Tarify stavebního spoření jsou (nebo by měly být) nastaveny tak, aby stavební spořitelna mohla dlouhodobě a s přiměřeným ziskem poskytovat úvěry ze stavebního spoření se sazbami, které jsou podstatně nižší, než sazby na trhu.

Druhým důvodem je zákon o stavebním spoření. Pro jistotu, aby se stavební spořitelny nechtěly vyvléknout z povinnosti poskytovat levné úvěry, je v zákoně uvedeno, že po uzavření smlouvy o stavebním spoření má klient právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření po splnění podmínek zákona o stavebním spoření a „podmínek stanovených stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách, zejména po splnění předpokladů zajištění jeho návratnosti“. Ve všeobecných obchodních podmínkách tedy musí stavební spořitelna uvést podmínky potřebné pro získání úvěru. Tyto všeobecné obchodní podmínky také musí stavební spořitelna zveřejnit a jejich obsah kontroluje Ministerstvo financí. Stavební spořitelna tedy nemůže odmítnout poskytnutí úvěru ze stavebního spoření protože „se jí to nehodí“ nebo protože by to znamenalo poskytnout úvěr s příliš nízkou úrokovou sazbou.

Zákonem striktně formulované právo na získání úvěru ze stavebního spoření je skutečně unikátní. A týká se skutečně pouze úvěrů ze stavebního spoření. U překlenovacích úvěrů podobné právo není. Nedávalo by smysl a mohlo by dokonce ohrožovat stabilitu stavebních spořitelen.

Cílová částka a výše úvěru

Cílová částka je klíčový parametr smlouvy o stavebním spoření a hraje důležitou roli i při stanovování výše úvěru. U úvěru ze stavebního spořen platí, že výše úvěru nesmí překročit cílovou částku sníženou o naspořenou částku. Takže celková částka kterou ze stavebního spoření můžeme získat je součet naspořené částky a úvěru ze stavebního spoření (což je výše cílové částky).

Překlenovací úvěr smí stavební spořitelny poskytnout do výše cílové částky. Má to svou logiku. V okamžiku přidělení, kdy klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření, má k dispozici celou cílovou částku (opět jde o naspořenou částku a úvěr ze stavebního spoření), která bude postačovat ke splacení překlenovacího úvěru.

Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Zájem o úvěry ze stavebního spoření roste

Úrokové sazby úvěrů na bydlení dnes rostou. Hypotéky na bydlení jsou dnes nabízeny se sazbami mezi šesti a sedmi procenty. Tento růst úrokových sazeb postihuje i překlenovací úvěry, nikoli však úvěry ze stavebního spoření. V případě smluv o stavebním které byly uzavřeny dříve je to jasné. Úroková sazba je pevně sjednána ve smlouvě o stavebním spoření a nelze ji měnit. U nově uzavřených smluv je to složitější. Stavební spořitelny mohou zvyšovat úrokové sazby u nových smluv o stavebním spoření, ale pouze do limitu stanoveného zákonem. Rozdíl mezi úročením úvěru ze stavebního spoření a úrokem z vkladů nesmí překročit tři procentní body. Aby stavební spořitelna mohla úročit úvěr 7 %, musela by platit úroky z vkladů 4 %. A to je přeci jen hodně Na rozdíl od spořicích účtů, kde jsou podobné i vyšší sazby běžné, stavební spořitelna nesmí úrokovou sazbu z vkladů měnit po dobu nejméně šesti let. . Úrokové sazby z vkladů rostou u stavebních spořitelen jen velmi pomalu a tím se příliš nezvyšují ani úrokové sazby z úvěrů ze stavebního spoření.

Vyznáte se v úvěrech které stavební spořitelny poskytují? Ověřte si znalosti v jednoduchém testu.

Test: Úvěry poskytované stavebními spořitelnami

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK