Překlenovací úvěr má výhodu, o které se nemluví

praktické rady překlenovací úvěr
21. 3. 2017 | Každý překlenovací úvěr se dříve nebo později přemění na úvěr ze stavebního spoření se všemi jeho výhodami.
Překlenovací úvěry jsou často předem zatracované a odmítané. Zapomíná se však na to, že každý překlenovací úvěr se dříve nebo později překlopí do úvěru ze stavebního spoření, který má jednu zásadní výhodu: pevnou úrokovou sazbu.

Jaký je rozdíl mezi úvěrem ze stavebního spoření a překlenovacím úvěrem?

Hlavním cílem stavebního spoření je poskytování úvěrů ze stavebního spoření. Ty jsou poskytovány s pevnou úrokovou sazbou, která je sjednána již v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření, tedy několik let před poskytnutím samotného úvěru. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je navíc regulovaná zákonem
Stavební spořitelny poskytují dva typy úvěrů, které vycházejí ze zákona o stavebním spoření.
  • Úvěr ze stavebního spoření je podle § 5 odst. 2 nárokový.
  • Kromě toho může stavební spořitelna poskytovat překlenovací úvěry podle § 5 odst. 5.
– její hodnota smí převýšit úrokovou sazbu z vkladů na účtu stavebního spoření nejvýše o tři procentní body. Nevýhodou úvěru ze stavebního spoření je skutečnost, že pro jeho dosažení je nutno nejprve několik let spořit a úvěr je možno získat až po splnění podmínek pro přidělení.

Pokud klient nechce nebo nemůže čekat několik let na přidělení úvěru ze stavebního spoření, může mu stavební spořitelna vyjít vstříc poskytnutím překlenovacího úvěru, který překlene dobu do přidělení. Jedná se tedy o náhradní řešení pro ty, kdo si nenaplánovali správně svou smlouvu o stavebním spoření. Takových klientů je bohužel převažující část. Drtivá většina úvěrů, které stavební spořitelny poskytují, jsou úvěry překlenovací.

Jak funguje překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr je doplněk stavebního spoření. Poskytuje se klientům, kteří již mají smlouvu o stavebním spoření, aby nemuseli tak dlouho čekat na přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření. Tito klienti tedy mají striktně vzato dva bankovní produkty:
  • smlouvu o stavebním spoření, a
  • překlenovací úvěr.
Přitom obě části jsou spolu neoddělitelně spojeny – nelze získat překlenovací úvěr bez smlouvy o stavebním spoření.

Poskytnutím překlenovacího úvěru (na obrázku níže zeleně) stavební spořitelna vyplatí klientovi cílovou částku, kterou může použít na řešení svých bytových potřeb. Samotný překlenovací úvěr obvykle není průběžně umořovánExistují výjimky, v době psaní tohoto článku poskytuje Stavební spořitelna České spořitelny produkty Úvěr od buřinkyHypoúvěr od Buřinky, u kterých je překlenovací úvěr průběžně umořován. , platí se z něj pouze úroky. To proto, aby klientovi zbyl dostatek prostředků pro spoření na účtu stavebního spoření (na obrázku modře).

Překlenovací úvěr
Jakmile jsou na účtu stavebního spoření splněny sjednané podmínky, dojde k přidělení cílové částky. Naspořená částka je použita k částečnému splacení překlenovacího úvěru, zbytek je umořen přiděleným úvěrem ze stavebního spoření. Tím překlenovací úvěr zaniká a dále je splácen již jen úvěr ze stavebního spoření.

Každý překlenovací úvěr končí úvěrem ze stavebního spoření

Tak jako každý pěšák nosí v tornistře maršálskou hůl, tak i každý překlenovací úvěr je po určité době zčásti splacen naspořenou částkou a zčásti převeden na úvěr ze stavebního spoření. To má pro klienta jednu důležitou výhodu: ví, jakou bude mít úrokovou sazbu, protože ta je v případě úvěru ze stavebního spoření sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Navíc většina stavebních spořitelen umožňuje předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření bez sankcí.

Pevná úroková sazba znamená jistotu

Mechanizmus fungování překlenovacího úvěru má tedy jeden zajímavý a často opomíjený důsledek. Úroková sazba překlenovacího úvěrů může být sjednána na určitou omezenou dobu, ale úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je sjednána jako pevná již na samotném počátku. Může tedy vzniknout paradoxní situace, kdy v první fázi se sazba překlenovacího úvěru může měnit třeba každý rok, ale po přidělení cílové částky je již sazba pevná a neměnná.

Tuto vlastnost ocení klienti především v situaci, kdy jsou nízké úrokové sazby a je očekáván jejich růst. Sjednání pevné úrokové sazby u dlouhodobého úvěru je obvykle drahé a zaplatíme za něj vyšší úrokovou sazbou.

Pro úvěry ze stavebního spoření je pevná úroková sazba přirozená a daná zákonem. V posledních letech jsme si jaksi navykli na to, že úrokové sazby klesají. Pokles sazeb však není neomezený a jednou přijde čas jejich růstu se všemi důsledky. Produkt stavebního spoření může svými pevnými úrokovými sazbami nejistotu budoucnosti zmírnit.

Ani špatný, ani dobrý

Překlenovacímu úvěru je často neprávem přisuzována řada špatných vlastností. Ve skutečnosti jeho jedinou nevýhodou, která je v něm předem naprogramována, je jeho složitost. To, že jde o kombinaci překlenovacího úvěru a účtu stavebního spoření, který má sám o sobě dvě fáze a dvě úrokové sazby, je natolik komplikované, že řada klientů tápe v neznámu. Ale to, jak je překlenovací úvěr výhodný a vhodný pro daný účel, to závisí výlučně na nastavení jednotlivých úrokových sazeb. Celkové náklady na úvěr totiž nezávisí pouze na jedné úrokové sazbě, ale hned na třech. Výsledek je totiž ovlivněn
  • úrokovou sazbou z vkladů na účtu stavebního spoření,
  • úrokovou sazbou úvěru ze stavebního spoření a
  • úrokovou sazbou samotného překlenovacího úvěru.

Důsledkem této složitosti je fakt, že nelze předem odhadnout výhodnost či nevýhodnost konkrétní nabídky překlenovacího úvěru. Závisí totiž na řadě parametrů, mezi které patří nejen úrokové sazby, ale také poplatky, státní podpora a podmínky pro přidělení. I výše předepsaného hodnotícího čísla totiž ovlivňuje čekací dobu na přidělení a tím i celý výsledek kalkulace. Na stavebkách.cz nejdete aktuální přehled překlenovacích úvěrů, včetně podrobných výpočtů. Zde si můžete zjistit, kolik za překlenovací úvěr skutečně zaplatíte a odpovídající čistou úrokovou sazbu.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK