Přehled všeobecných obchodních podmínek:
Úročení vkladů a úvěru ze stavebního spoření

Úročení a změna úrokové sazby
Foto: ntwowe na FreeDigitalPhotos.net
Na hodnotu úroků má vliv nejen úroková sazba a způsob, jakým jsou úroky počítány. Ve smlouvě o stavebním spoření je však nejpodstatnější ujednání, za jakých podmínek může stavební spořitelna úrokovou sazbu změnit.

  

Zákon vyžaduje, aby úroková sazba z vkladů i úvěru ze stavebního spoření byla uvedena ve smlouvě o stavebním spoření, přičemž rozdíl mezi těmito sazbami může činit nejvýše 3 procentní body. Dříve byly úrokové sazby obsaženy ve VOP, dnes již všechny stavební spořitelny mají své úrokové sazby pouze ve smlouvě.

Úroková sazba z vkladů je sjednána jako pevná, stavební spořitelna ji však může změnit po šesti letech a poté, co klient nepřijme nabídku stavební spořitelny na přidělení úvěru (musí být splněny obě podmínky). Aby mohla stavební spořitelna úrokovou sazbu změnit, musí mít tuto možnost také uvedenou ve smlouvě. Většina staveních spořitelen má tuto změnu úrokové sazby sjednanou ve svých VOP.

Stavební spořitelny se liší jak četností připisování úroků, tak i způsobem jejich výpočtu. To však na výši úroků nemá podstatný vliv.

Kromě úrokové sazby má na výsledný úrok vliv také způsob úročení. Obvyklé je složené úročení. V pravidelných intervalech se provádí kapitalizace, tedy vypočítají se úroky a přičtou se k jistině. Tím se zvýší úročená částka a úroky narůstají rychleji, protože nabíhají úroky z úroků. Čím častěji se kapitalizace provádí, tím rychleji úroky narůstají. Kapitalizace se obvykle provádí měsíčně, čtvrtletně nebo ročně.

Při spoření je pro klienta je výhodné, když se kapitalizace provádí co nejčastěji, protože pak rychleji narůstá naspořená částka. Naopak pokud klient splácí úvěr, je v jeho zájmu aby úroky přibývaly co nejpomaleji. Při splácení úvěru je tedy pro klienta výhodnější roční kapitalizace.

Nutno poznamenat, že rozdíl mezi měsíční a roční kapitalizací není příliš velký. Při úrokové sazbě 1 % s měsíční kapitalizací je výnos stejný jako u sazby 1,005 % s roční kapitalizací. Je však dobré o těchto drobných rozdílech vědět.

Téma: Úročení vkladů a úvěru

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

Verze VOP používaná od:
 
 

Úročení vkladů

Úroková sazba z vkladů je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. [Čl. VII. odst. 1]
Úroky z vkladů se připisují ročně. [Čl. VII. odst. 2]

Úroky se počítají dle standardu 30/360. [Čl. VII. odst. 1]

Úročení úvěrů

Úroková sazba z úvěru je dána sjednanou tarifní vaiantou. [Čl. XVIII. odst. 1]
Úroky se počítají dle standardu 30/360. [Čl. XVIII. odst. 2]

Změna úrokové sazby z vkladů

Stavební spořitelna je oprávněna změnit úrokovou sazbu z vkladů, pokud od uzavření smlouvy uplynulo 6 let a byly splněny další podmínky stanovené zákonem. [Čl. VII. odst. 4]

Způsob stanovení změněné úrokové sazby je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. [Čl. VII. odst. 4]

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Verze VOP používaná od:
 
 

Úročení vkladů

Úroková sazba z vkladů je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. [Čl. 7 odst. 1]
Úroky z vkladů se připisují ročně. [Čl. 7 odst. 2]

Úroky se počítají dle standardu 30/360. [Čl. 7 odst. 1]

Úročení úvěrů

Úroková sazba z úvěru je uvedena ve smlouvě o úvěru. [Čl. 17 odst. 1]
Úroky z úvěru se připisují měsíčně. [Čl. 17 odst. 1]

Úroky se počítají dle standardu 30/360. [Čl. 17 odst. 1]

Změna úrokové sazby z vkladů

MP může jednostranně a opakovaně změnit úrokovou sazbu stavebního spoření a úvěru dle podmínek sjednaných na základě Zákona
ve Smlouvě a ve Smlouvě o úvěru. [Čl. 9 odst. 5]
MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 

Úročení vkladů

Úroková sazba z vkladů je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. [§ 2 odst. 5, §6 odst. 2a]
Úroky z vkladů se připisují ročně. [§ 6 odst. 2b, 2c]

Úroky se počítají dle standardu 30/360. [§ 6 odst. 2b]

Úročení úvěrů

Úroková sazba z úvěru je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. [§ 2 odst. 5, § 10 odst. 2a]
Úroky z úvěru se připisují měsíčně. [§ 10 odst. 2b]

Změna úrokové sazby z vkladů

Stavební spořitelna je oprávněna změnit úrokovou sazbu z vkladů, pokud účastník nepřijme nabídku na poskytnutí úvěru a od uzavření smlouvy uplyne 6 let. [§ 6 odst. 2f]

Způsob stanovení změněné úrokové sazby je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. [§ 6 odst. 2f]

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 

Úročení vkladů

Úroková sazba z vkladů je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. [Čl. 1 odst. 5e, Čl. 6 odst. 1]

Banka má právo sjednat s klientem zvýhodněnou úrokovou sazbu, jejíž výši a podmínky pro její získání vyhlašuje v Oznámení. [Čl. 6 odst. 4]
Úroky z vkladů se připisují ročně. [Čl. 6 odst. 3]

Úroky se počítají dle standardu act/act. [Čl. 6 odst. 2]

Úročení úvěrů

Úroková sazba z úvěru je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. [Čl. 1 odst. 5f, Čl. 14 odst. 8]
Úroky z úvěru se připisují měsíčně a při každé splátce. [Čl. 14 odst. 8]

Úroky se počítají dle standardu act/act. [Čl. 14 odst. 8]

Změna úrokové sazby z vkladů

Stavební spořitelna je oprávněna změnit úrokovou sazbu z vkladů, pokud účastník nepřijme přidělení úvěru a od uzavření smlouvy uplyne 6 let. [Čl. 6 odst. 5]

Způsob stanovení změněné úrokové sazby je uveden ve smlouvě o stavebním spoření, nová sazba je vyhlašována v Oznámení. [Čl. 6 odst. 5]

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 

Úročení vkladů

Úroková sazba z vkladů je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. [Odst. 7.10]
Úroky z vkladů se připisují ročně. [Odst. 7.10]

Způsob úročení je uveden ve Sdělení stavební spořitelny. [Odst. 7.10]

Úročení úvěrů

Úroková sazba z úvěru je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření a ve smlouvě o úvěru. [Odst. 10.2]
VOP neobsahují informaci o tom, jakým způsobem jsou úroky počítány.

Změna úrokové sazby z vkladů

Stavební spořitelna je oprávněna změnit úrokovou sazbu z vkladů po uplynutí šesti let a splnění zákonných podmínek. [Odst. 7.10]

Při změně úročení vkladí stavební spořitelna případně změní úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, aby byl zachován rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření nejvýše 3 procentní body. [Odst. 7.10]

Způsob stanovení změněné úrokové sazby je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. [Odst. 7.10]

  
SDÍLEJTE