Přehled všeobecných obchodních podmínek:
Změna VOP

Změna VOP - Všeobecných obchodních podmínek
Foto: bulldogza na FreeDigitalPhotos.net
Donedávna platilo, že pokud stavební spořitelna změnila obchodní podmínky, změny se nedotkly dříve uzavřených smluv. Od roku 2014 si však některé stavební spořitelny dávají do svých VOP klauzuli, podle které mohou svým klientům změnit obchodní podmínky.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí smlouvy o stavebním spoření. A smlouvu je možno měnit pouze za souhlasu obou stran. Pokud stavební spořitelna vydá nové VOP, vztahují se pouze na nové smlouvy – tedy na ty smlouvy, ke kterým jsou nové VOP přiloženy.

Některé stavební spořitelny mohou u platné smlouvy změnit VOP. Pokud klient se změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět.
Některé VOP však mohou obsahovat ujednání, podle kterého stavební spořitelna může klientovi navrhnout změnu VOP a klient nemá možnost tento návrh efektivně odmítnout. Postup je obvykle takový, že pokud klient s návrhem na změnu VOP nesouhlasí, musí smlouvu o stavebním spoření vypovědět. Pokud smlouvu nevypoví, považuje se to za souhlas s navrženou změnou.

Přesto, že VOP již neobsahují tolik podstatných parametrů smlouvy, může být neočekávaná změna nepříjemná. A vynucená výpověď smlouvy může pro klienta znamenat ztrátu státní podpory.

Téma: Změna VOP

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna může účastníkovi navrhnout změnu VOP. Pokud účastník s takovou změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět. Změnou nemohou být dotčeny podmínky tarifu (tj. úročení a podmínky pro přidělení) [Čl. XXVI. odst. 2 a 3, Čl. XXXIII odst. 27 a 28]

Stavební spořitelna se může s účastníkem dohodnout na tom, že se dříve uzavřená smlouva bude řídit novými VOP. [Čl. XXVI. odst. 4]

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna může účastníkovi navrhnout změnu VOP. Pokud účastník s takovou změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět. [Čl. 33]
MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna může účastníkovi navrhnout změnu VOP. Pokud účastník s takovou změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět. [§ 16 odst. 6]
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna může účastníkovi navrhnout změnu VOP. Pokud účastník s takovou změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět. [Čl. 7 odst. 6] (Poznámka: Konkrétní formulace je velmi komplikovaná, faktický dopad však odpovídá předchozí větě).
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna může účastníkovi navrhnout změnu VOP. Pokud účastník s takovou změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět. [Odst. 5.1]
 
SDÍLEJTE  

Komentáře (0) ke článku
Přehled všeobecných obchodních podmínek:
Změna VOP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.