Přehled Všeobecných obchodních podmínek:
Změna VOP

Změna VOP - Všeobecných obchodních podmínek
Foto: bulldogza na FreeDigitalPhotos.net
Donedávna platilo, že pokud stavební spořitelna změnila obchodní podmínky, změny se nedotkly dříve uzavřených smluv. Od roku 2014 si však některé stavební spořitelny dávají do svých VOP klauzuli, podle které mohou svým klientům změnit obchodní podmínky.

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí smlouvy o stavebním spoření. A smlouvu je možno měnit pouze za souhlasu obou stran. Pokud stavební spořitelna vydá nové VOP, vztahují se pouze na nové smlouvy – tedy na ty smlouvy, ke kterým jsou nové VOP přiloženy.

Některé stavební spořitelny mohou u platné smlouvy změnit VOP. Pokud klient se změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět.
Některé VOP však mohou obsahovat ujednání, podle kterého stavební spořitelna může klientovi navrhnout změnu VOP a klient nemá možnost tento návrh efektivně odmítnout. Postup je obvykle takový, že pokud klient s návrhem na změnu VOP nesouhlasí, musí smlouvu o stavebním spoření vypovědět. Pokud smlouvu nevypoví, považuje se to za souhlas s navrženou změnou.

Přesto, že VOP již neobsahují tolik podstatných parametrů smlouvy, může být neočekávaná změna nepříjemná. A vynucená výpověď smlouvy může pro klienta znamenat ztrátu státní podpory.

Téma: Změna VOP

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Nové VOP se nevztahují na dříve uzavřené smlouvy [Čl. XXVI. odst. 1]

Stavební spořitelna se může s účastníkem dohodnout na to, že se dříve uzavřená smlouva bude řídit novými VOP. [Čl. XXVI. odst. 2]

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna může účastníkovi navrhnout změnu VOP. Pokud účastník s takovou změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět. [Čl. 33]
Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna může účastníkovi navrhnout změnu VOP. Pokud účastník s takovou změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět. [Čl. 8 odst. 10] (Poznámka: Konkrétní formulace je velmi komplikovaná, faktický dopad však odpovídá předchozí větě).
Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna může účastníkovi navrhnout změnu VOP. Pokud účastník s takovou změnou nesouhlasí, musí smlouvu vypovědět. [Odst. 5.1]
Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Nové VOP se nevztahují na dříve uzavřené smlouvy [§ 16 odst. 7]
 Vaše otázky a komentáře