Přehled Všeobecných obchodních podmínek:
Odstoupení od smlouvy o stavebním spoření

ID-100288603.jpg
Foto: stockimages na FreeDigitalPhotos.net
Odstoupení od smlouvy je jeden ze způsobů, jakým může být smlouva o stavebním spoření ukončena.

Odstoupení se liší od výpovědi tím, že při odstoupení se smlouva ruší od počátku, jako by nikdy neexistovala.


  

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od samotného počátku. Obecně platí, že  při odstoupení od smlouvy si obě strany vzájemně vyrovnají své závazky a pohledávky, jako by smlouva nebyla vznikla. To znamená, že stavební spořitelna vrátí klientovi vklady, které na svůj účet vložil. Ve smlouvě (nebo ve VOP) však může být sjednáno, že stavební spořitelna nevrátí klientovi určité poplatky. V tomto ohledu se VOP jednotlivých stavebních spořitelen velmi liší.
Některé stavební spořitelny nevracejí klientům při odstoupení dříve zaplacené poplatky. Rozdíly jsou také ve lhůtách pro odstoupení.

Je obvyklé, že klient může od smlouvy odstoupit v určité lhůtě od uzavření smlouvy. To je vítané zejména v situaci, kdy po uzavření smlouvy přehodnotí svůj postoj a chce smlouvu zrušit.

Právo na odstoupení si obvykle vyhrazuje i stavební spořitelna. Často si stavební spořitelny vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě, pokud klient nedodržuje smlouvu o stavebním spoření.

Téma: Odstoupení od smlouvy

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník i stavební spořitelna jsou oprávněni odstoupit od již uzavřené smlouvy bez udání důvodu, a to do dvou měsíců ode dne jejího uzavření. [Čl. II. odst. 9]

Pokud od smlouvy odstoupí účastník, vrátí mu stavební spořitelna pouze jeho neúročené vklady snížené o poplatky. [Čl. II. odst. 9]

Pokud od smlouvy odstoupí stavební spořitelna, vrátí účastníkovi i zaplacený poplatek za uzavření smlouvy a poplatek za vedení účtu a vyplatí mu i úroky z vkladů. [Čl. II. odst. 9]

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník i stavební spořitelna jsou oprávněni odstoupit od již uzavřené smlouvy v případech stanovených smlouvou nebo právními předpisy. [Čl. 4 odst. 7, Čl. 10 odst. 5, 6a, 6d]

Stavební spořitelna je oprávněna odstoupit od smlouvy:

  • Pokud je to uvedeno ve VOP nebo ve smlouvě o úvěru [Čl. 10 odst. 6b]
  • Pokud účastník nespoří podle sjednaných podmínek. [Čl. 10 odst. 6c]
  • Pokud je účastník v exekuci nebo v insolvenčním nebo podobném řízení. [Čl. 5 odst. 5, Čl. 10 odst. 6e, 6f]
  • Pokud zprostředkovatel stavební spořitelny nedoručí do sídla stavební spořitelny smlouvu do 60 dnů od podpisu. [Čl. 4 odst. 6]
Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník i stavební spořitelna jsou oprávněni odstoupit od již uzavřené smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů ode dne jejího uzavření. [§ 2 odst. 9]
Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník je oprávněn odstoupit od již uzavřené smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů ode dne jejího uzavření. [Odst. 8.7]

Je-li smlouva uzavřena na dálku nebo mimo obvyklé obchodní prostory, je účastník oprávněn odstoupit od již uzavřené smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. [Odst. 8.8]

Při odstoupení stavební spořitelna vrátí poplatky, které účastník uhradil [Odst. 8.7]

Stavební spořitelna je oprávněna odstoupit od smlouvy v následujících případech: [Čl. 8.9]

  • Pokud by smlouva mohla poškodit dobré jméno nebo oprávněné zájmy stavební spořitelny.
  • Pokud účastník nezaplatí poplatek za uzavření do 2 měsíců od uzavření smlouvy.
  • Pokud účastník poruší závažným způsobem právní předpis nebo smlouvu.
  • Pokud je účastník v úpadku nebo exekuci.
Ve výše uvedených případech stavební spořitelna nevrací uhrazené poplatky za poskytnuté služby (netýká se případů, kdy od smlouvy odstoupí účastník). [Čl. 8.9]
Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot stavební spořitelna

Verze VOP používaná od:
 
 
Účastník i stavební spořitelna jsou oprávněni odstoupit od již uzavřené smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů ode dne jejího uzavření. [§ 2 odst. 9]

Stavební spořitelna je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud by existence smlouvy byla v rozporu s právními předpisy. [§ 11 odst. 5]

Při odstoupení do  30 dnů se účastníkovi vrací poplatek za uzavření [§5 odst. 3]

  Vaše otázky a komentáře