Ministerstvo financí odeslalo stavebním spořitelnám státní podporu

stavební spoření
24. 4. 2016 | Ministerstvo financí odeslalo stavebním spořitelnám zálohu státní podpory za rok 2015. Stavební spořitelny připsaly na účty svým klientům více než 4,136 mld. Kč
Ministerstvo financí odeslalo 18. 4. 2016 stavebním spořitelnám státní podporu za rok 2015 v celkovém objemu 4 136 068 816 Kč. Stavební spořitelny státní podporu obdržely v tentýž den.

Aktualizace (25. 4. 2016): Modrá pyramida dodatečně poskytla údaje o státní podpoře, díky tomu bylo možno doplnit graf s částkou státní podpory jednotlivých spořitelen a související text.

Státní podpora se úročí od následujícího dne

Ze Zákona o stavebním spoření mají stavební spořitelny povinnost připsat státní podporu na účet klienta do jednoho měsíce od okamžiku, kdy stavební spořitelna obdrží prostředky od ministerstva. To je poměrně dlouhá doba, proto musí stavební spořitelny dát svým klientům úroky ze státní podpory ode dne následujícího po dni, kdy stavební spořitelna obdrží zálohu od ministerstva. Nezáleží tedy, kdy se nám částka státní podpory objeví na účtu, úroky z ní začnou nabíhat nejpozději od 19. 4.

V praxi však stavební spořitelny zvládají připsat státní podporu na účty klientů mnohem dříve. Většina stavebních spořitelen nám potvrdila, že státní podporu již mají jejich klienti na svých účtech.

Státní podpora připsaná na účty klientů jednotlivých stavebních spořitelen Státní podpora připsaná na účty klientů jednotlivých stavebních spořitelen v dubnu 2016
Čtyři stavební spořitelny nám poskytly informace o výši státní podpory, kterou prostředkovaly svým klientům. Byla to Českomoravská stavební spořitelna (Liška), Modrá pyramida, Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) a Wüstenrot. Výši státní podpory nám nesdělila pouze Raiffeisen stavební spořitelna. Protože však Ministerstvo financí zveřejnilo celkovou částku státní podpory za všechny stavební spořitelny, bylo možno podíl RSTS dopočítat. Částky státní podpory jednotlivých stavebních spořitelen jsou uvedeny v grafu.

Státní podpora jako hlavní lákadlo stavebního spoření

Státní podpora stavebního spoření byla vždy hlavním lákadlem na tento zajímavý produkt. Její výše činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Díky státní podpoře je možno na účtu stavebního spoření ukládat peníze s čistou úrokovou sazbou (zahrnující veškeré poplatky a daně) přes 3 % p. a. (viz srovnání stavebního spoření).

V minulosti byla výše státní podpory několikrát upravována, dnešní podmínky platí od roku 2011.

Výše státní podpory postupně klesá

I přesto, že stavební spoření fakticky zůstává nejvýhodnějším způsobem spoření s garantovaným výnosem, zájem o stavební spoření v posledních letech klesá. To se projevuje i v poklesu vyplácené státní podpory (viz graf). Největší pokles je patrný mezi roky 2011 a 2012, způsobený změnou zákona, která snížila státní podporu od roku 2011 pro všechny uzavřené smlouvy. Změna se projevila s ročním zpožděním, protože státní podpora za rok 2011 se vyplácí až v roce 2012.
Vývoj státní podpory stavebního spoření Státní podpora stavebního spoření v jednotlivých letech
Výše státní podpory za rok 2016 může do konce roku nepatrně vzrůst. Vždy se totiž vyskytne malé procento případů, které ministerstvo financí odmítne pro nesoulad uvedených údajů. Po vyřešení nesrovnalostí je pak státní podpora připsána dodatečně.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře