Liška zdražuje překlenovací úvěry

ČSOBS překlenovací úvěr
1. 5. 2018 | Českomoravská stavební spořitelna upravuje nabídku překlenovacích úvěrů. U zajištěných úvěrů vzrostou úrokové sazby, u nezajištěných půjček poplatky.
S platností od 1. května zvyšuje Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) úrokové sazby zajištěných překlenovacích úvěrů o 0,09 procentního bodu. U nezajištěných překlenovacích úvěrů zůstávají sazby beze změny, ale končí osvobození od poplatku za poskytnutí úvěru.

Srovnání překlenovacích úvěrů

Zajištěné překlenovací úvěry

Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti jsou alternativou ke konkurenčním hypotékám. ČMSS aktuálně nabízí dvě řady těchto překlenovacích úvěrů: TopkreditTophypo. Překlenovací úvěry Topkredit mají úrokovou sazbu pevnou až do přidělení cílové částky,Tophypo mají úrokovou sazbu pevnou po dobu tří nebo šesti let. Výše úrokové sazby dále závisí na výši úvěru. Podle očekávání platí: čím vyšší úvěr, tím nižší úroková sazba.

Úrokové sazby těchto překlenovacích úvěrů závisí na výši úvěru a kvalitě zajištění – zde je důležitý poměr mezi výší poskytnutého úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti, která úvěr zajišťuje (LTV – Loan To Value). Pro úvěry s hodnotou LTV nejvýše 80 % jsou od května úrokové sazby následující:

Objem úvěrového případu Topkredit Tophypo Fix 3 Tophypo Fix 6
do 900 000 Kč 2,99 % 2,89 % 2,99 %
900 000 Kč – 2 000 000 Kč 2,79 % 2,69 % 2,79 %
2 000 000 Kč a více 2,69 % 2,59 % 2,69 %

Výše vedené úrokové sazby mohou být dále sníženy až o 0,4 procentního bodu, pokud si klient současně sjedná některé vybrané pojistné produkty. Naopak dražší (o 0,5 procentního bodu) je úvěr, pokud je jeho výše mezi 80 a 90 procenty hodnoty zastavené nemovitosti (LTV 80 – 90 %). Úvěry s hodnotou LTV nad 90 % nejsou v souladu s doporučením ČNB poskytovány. Další příčinou zvýšení úrokové sazby může být riziková přirážka která je uplatňována v případě, že vyhodnocení bonity klienta nedopadne nejlépe.

Zdražují i speciální nabídky

Úrokové sazby se stejným způsobem (tedy o 0,09 procentního bodu) navyšují také u speciálních nabídek. Tedy u překlenovacího úvěru Top Refin, určeného pro refinancování jiných úvěrů nebo financování bydlení v rámci privatizace obecních bytů.

Druhá speciální nabídka je pro dvě vybrané skupiny žadatelů. Podmínkou je splnění alespoň jedné ze dvou následujících podmínek:

  • Žadatel o úvěr je učitel nebo odborný pracovník ve zdravotnictví. Přitom učitelem se zde rozumí učitelé všech stupňů od mateřské školky až po vysokou školu. Pracovníky ve zdravotnictví jsou lékaři, sestry, sanitáři, veterináři, lékárníci, laboranti atd. Akceptována naopak nejsou povolání bezprostředně nesouvisející s oborovými segmenty, tzn. např. družinářky, školníci, asistentky apod.
  • Úvěr bude použit ke splacení jiného úvěru poskytnutého konkurenční bankou, který musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti.
Při splnění alespoň jedné z těchto podmínek je možno získat úvěr se sazbou 1,99 % (do konce minulého měsíce to bylo 1,9 %).

Nezajištěné úvěry podraží o poplatky

Bez zajištění zástavním právem k nemovitosti poskytuje ČMSS překlenovací úvěry typu Kredit. Úroková sazba i maximální výše úvěru závisí na spořicím výkonu klienta. I nadále platí klientsky vstřícné pravidlo, podle kterého se zohledňuje spořicí výkon nejen existujících, ale i již ukončených smluv o stavebním spoření.

Úrokové sazby překlenovacího úvěru Kredit

Typ PÚ Úrok. sazba Spořicí výkon Výše úvěru
Kredit Max 4,90 % 150 000 a více do 900 tis. Kč
Kredit Plus 4,90 % 30 000 až 149 999 do 600 tis. Kč
Kredit Refin 4,90 % libovolný do 600 tis. Kč
Kredit Start 5,50 % do 29 999 do 300 tis. Kč

I zde je možná sleva z úrokové sazby (až 0,8 procentního bodu) při souběžném sjednání některých úvěrových produktů a naopak navýšení sazby při špatném hodnocení bonity.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů typu Kredit zůstávají beze změny, skončila však dlouho trvající „poplatková sleva“. Do konce dubna byly překlenovací úvěry typu Kredit nabízeny bez poplatku za sjednání úvěru (byly pouze poplatky za vedení účtu). Od května tyto poplatkové prázdniny končí a při poskytování nových úvěrů budou uplatňovány poplatky podle sazebníku. Výjimkou je pouze Kredit Max, který i nadále zůstává od poplatku za poskytnutí osvobozen.

Poplatky za poskytnutí překlenovacího úvěru Kredit

Typ PÚ Poplatek za poskytnutí úvěru
Kredit Max zdarma
Kredit Plus 0,5  % výše úvěru, min. 1000 Kč
Kredit Refin 0,5  % výše úvěru, min. 1000 Kč
Kredit Start 1  % výše úvěru, min. 1000 Kč

Všechny tyto změny jsou v „duchu doby“. Úrokové sazby úvěrů rostou, přičemž tempo růstu určují hypotéky. Stavební spořitelny reagují na růst sazeb s určitým zpožděním a díky tomu se postupně stávají levnějšími než hypotéky.

Srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK