Kdy může stavební spořitelna změnit úrokovou sazbu?

ochrana spotřebitele spoření úrok
11. 6. 2016 | Žádného střadatele nepotěší, když mu banka sníží úročení vkladů. To platí i o klientech stavebních spořitelen, jejichž vklady jsou po dobu šesti let vázány, Za jakých podmínek může stavební spořitelna změnit úrokovou sazbu z vkladů?
Dlouhodobý pokles úrokových sazeb staví dnes stavební spořitelny do nezáviděníhodné situace. Klienti, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření před několika lety, mají ve svých smlouvách sjednané úrokové sazby odpovídající tehdejší situaci na trhu. Stavební spořitelny jim tak vyplácejí úroky několikanásobně vyšší, než novým klientům. Není proto divu, že se stavební spořitelny snaží tuto situaci změnit. Jedním ze způsobů je změna úrokové sazby. Aby však stavební spořitelna mohla změnit úrokovou sazbu u stávající smlouvy, musí být splněno několik podmínek.

Tři podmínky pro změnu rokové sazby

Stavební spořitelna může úrokovou sazbu změnit pouze pokud jsou splněny následující podmínky stanovené zákonem o stavebním spoření:
  1. Od uzavření smlouvy o stavebním spoření uplynulo alespoň 6 let,
  2. klient nepřijal nabídku na poskytnutí úvěru, a
  3. ve smlouvě o stavebním spoření je sjednáno, že stavební spořitelna může takovou změnu úrokové sazby provést.

Nejdříve po šesti letech spoření

První podmínkou zákon chrání klienty, kterým ještě neuplynula jejich šestiletá vázací lhůta. Pokud chce klient pouze spořit a smlouvu o stavebním spoření by ukončil dříve než za šest let, přišel by o nárok na státní podporu. V průběhu prvních šesti let tedy nelze na změnu úrokové sazby reagovat změnou banky, jako je tomu například u spořicích účtů. Stavební spořitelna je proto povinna sjednanou úrokovou sazbu držet alespoň prvních šest let.

Nejdříve po splnění podmínek pro přidělení

Druhá podmínka chrání klienty, kteří mají zájem o úvěr ze stavebního spoření. Nárok na úvěr ze stavebního spoření vzniká splněním podmínek pro přidělení cílové částky, kdy je klientovi nabídnut úvěr ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a částkou naspořenou na účtu stavebního spoření. Pokud klient na tuto nabídku nereaguje, je tím splněna druhá podmínka pro změnu úrokové sazby.

Okamžik, kdy dojde ke splnění podmínek pro přidělení cílové částky, závisí na podmínkách konkrétní stavební spořitelny, ale i na zvolené cílové částce a způsobu, jakým klient spoří.

Změna musí být sjednána ve smlouvě

Podle třetí podmínky je nutné, aby změna úrokové sazby byla sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Možnost měnit úročení vkladů je v zákoně o stavebním spoření od roku 2004. V průběhu tohoto roku také všechny stavební spořitelny zapracovaly ujednání o změně úrokových sazeb do svých smluv. Všechny smlouvy uzavřené později tedy obsahují potřebné ujednání o možné změně úrokové sazby.

Jistota šesti let

Aby mohla stavební spořitelny změnit úrokovou sazbu, musí být splněny všechny tři podmínky uvedené v předchozí části. Ke změně úrokové sazby tedy může dojít nejdříve za šest let od okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření. Pokud do šesti let nedoje ke splnění podmínek pro přidělení cílové částky, je možné, aby původní úroková sazba byla zachována ještě o něco déle. Tato možnost se však týká spíše těch klientů, kteří počítají s úvěrem ze stavebního spoření. Proč? Klienti, kteří chtějí pouze spořit, minimalizují výši cílové částky, protože si tím snižují poplatek za uzavření smlouvy. Cílovou částku volí zpravidla jen o málo vyšší, než je očekávaná výše částky, kterou naspoří za šest let. Pro takto nízké cílové částky pak dochází k přidělení cílové částky během prvních šesti let.

Výpočet okamžiku přidělení není jednoduchý, pro aktuálně nabízené tarify je však k dispozici porovnání nabídek stavebních spořitelen podle minimální čekací doby na přidělení cílové částky. U jednotlivých tarifů je pak možno dopočítat okamžik přidělení pro konkrétní výši měsíční úložky a cílové částky.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK