Jaké změny a trendy přinesl stavebnímu spoření rok 2019?

stavební spoření
30. 12. 2019 | Ohlédnutí za rokem 2019. Co zajímavého přinesl letošní rok?
Tvrdá data za rok 2019 budou k dispozici až za nějaký čas. Již dnes ale víme, co zajímavého se letos událo a jaké změny nastaly. Podívejme se tedy na to nejdůležitější z roku 2019.

Liška i Wüstenrot změnily majitele

Změna vlastnické struktury stavebních spořitelen není pro klienty podstatná a dotkne se jich pouze okrajově, někteří ji možná ani nezaznamenají. Rok 2019 však byl zajímavý tím, že došlo k významným změnám vlastníků hned u dvou stavebních spořitelen.

ČSOB vlastnící 55% podíl v Českomoravské stavební spořitelně v polovině dubna oznámila, že odkupuje od druhého akcionáře, německé stavební spořitelny Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) za 6,15 miliardy korun její 45% podíl. Transakce se uskutečnila na konci května, po schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Změna se již promítla v úpravě loga – pod červenými cihličkami se namísto sloganu „Na těchto základech můžete stavět“ objevil text „Člen skupiny ČSOB“. Jak logo se čtyřmi cihlami, tak i maskota lišku přinesl kdysi do ČMSS německý akcionář a sám je používá. Můžeme tedy očekávat, že v dohledné době dojde k výraznější změně grafické prezentace.

Další změna byla oznámena na konci listopadu. Moneta Money Bank zveřejnila informaci, že jedná o koupi skupiny Wüstenrot v České republice od současného majitele, kterým je německý koncern Wüstenrot & Württembergische (W&W). V polovině prosince pak byla podepsána smlouva, podle které se Moneta stane majitelem Wüstenrot stavební spořitelny a hypoteční banky za cenu 4,6 miliardy Kč. Transakce má být vypořádána 1. dubna 2020. Podléhá ale ještě schválení ze strany České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Se změnou majitele se dá očekávat i změna názvu, protože koncern W&W již nebude se stavební spořitelnou nijak propojen.

Otázka dalšího vývoje produktů obou stavebních spořitelen zůstává otevřená. Jak ČMSS tak i Wüstenrot dosud patřily mezi konzervativní stavební spořitelny, které zachovávaly základní principy stavebního spoření. Byly si vědomy rozdílu mezi stavební spořitelnou a klasickou bankou a nesnažily se připodobnit své produkty k produktům ostatních bank. Uvidíme, jakou strategii zvolí jejich noví (v případě ČMSS spíše staronoví) vlastníci.

Přibylo akčních nabídek na smlouvu bez poplatku

Poplatek za uzavření smlouvy je jedním z typických rysů stavebního spoření, který se ale klientům nelíbí. Jeho výše je (až na výjimky) od roku 1993 jedno procento z cílové částky. Stavební spořitelny jsou si vědomy negativního vnímání tohoto poplatku a proto čas od času zařazují do své nabídky akční slevy. Čas od času je tak možno sjednat smlouvu o stavebním spoření bez poplatku za uzavření.

Na konci letošního roku došlo k nebývalému souběhu těchto nabídek. Čtyři z pěti stavebních spořitelen nabízely uzavření smlouvy o stavebním spoření bez poplatku. Pátá stavební spořitelna (Buřinka) měla podobnou akci přes léto a ukončila ji s koncem září, přičemž díky této nabídce se podstatně zvýšil její tržní podíl.

Přibylo též nabídek na uzavření smlouvy online – prostřednictvím internetu. Do digitálního světa vstoupila v roce 2019 i ČMSS, která nyní společně s Buřinkou, Raiffeisen stavební spořitelnou a Wüstenrotem má ve své nabídce uzavření smlouvy prostřednictvím internetu. Uzavření smlouvy online bývá často spojeno s nižším poplatkem za uzavření smlouvy, ale je otázka, jak dlouho tato výhoda zůstane. Vše nasvědčuje tomu, že poplatky za online smlouvy se brzy srovnají s poplatky při klasickém sjednání smlouvy přes finanční zprostředkovatele.

Zvýšilo se úročení vkladů i zájem o stavební spoření

Tento rok byl také ve znamení opatrného, ale přesto zřetelného zvyšování spořicích úrokových sazeb. Na začátku roku převládalo úročení vkladů jedním procentem, výjimkou byla pouze Raiffeisen stavební spořitelna se sazbou 1,5 % pro mladé a Wüstenrot se základní sazbou 1,2 %. V průběhu roku však přešla na úročení vkladů sazbou 1,2 % jak Raiffeisen, tak i Liška. Dnes tedy nabízí sazbu 1,2 % tři z pěti stavebních spořitelen.

Klesly úrokové sazby překlenovacích úvěrů i zájem o ně

Neradostný byl rok 2019 pro stavební spořitelny z pohledu prodeje nových úvěrů. V každém měsíci poskytly stavební spořitelny přibližně o třetinu úvěrů méně než v předchozím roce 2018. To není dobrý výsledek ani když vezmeme do úvahy fakt, že jde o srovnání s nadprůměrně úspěšným rokem 2018. Objem nových úvěrů klesal i přes to, že od března se úrokové sazby úvěrů stále snižují.

Příčinou špatných výsledků je zpřísnění podmínek ČNB pro poskytování hypoték, které začalo platit 1. října 2018. Kromě požadavků na kvalitu zajištění hypoték (LTV) je od loňského října nově zaveden limit na poměr celkového zadlužení k příjmům (DTI) a celkové splátky žadatele o úvěr k jeho příjmům (DSTI). Tyto podmínky samy o sobě znamenají, že určitá část zájemců o úvěr nemůže být obsloužena. ČNB navíc považuje ceny nemovitostí za nadhodnocené a opakovaně upozorňuje na nebezpečí realitní bubliny. Tato sdělení nepochybně přispěla ke snížení poptávky po nemovitostech a následně i po hypotékách.

Poklesem zájmu jsou postiženy jak stavební spořitelny, tak i ostatní banky poskytující hypotéky. Je zajímavé, že dopad na stavební spořitelny je vyšší i přesto, že kromě hypoték nabízejí i úvěry na bydlení, které nejsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti a nevztahují se na ně restriktivní doporučení ČNB.

Úrokové sazby nových zajištěných úvěrů dosáhly svého krátkodobého maxima v březnu (2,73 %), od té doby klesají. Prozatím poslední zveřejněný údaj je za měsíc říjen, kdy měl hodnotu 2,41 %. Pro srovnání – v prosinci 2018 byla průměrná sazba na hodnotě 2,57 %.

Jaký bude rok 2020?

Co přinese nastávající rok? Z obchodního pohledu je možno očekávat mírné zvýšení zájmu o stavební spoření i o úvěry. Růst úrokových sazeb zatím není v dohlednu a stavební spoření tak bude i nadále zajímavým bankovním produktem s vysoce nadprůměrným a zároveň bezpečným zhodnocením.

Zájem o úvěry je závislý na celé řadě faktorů. Průběh letošního roku však napovídá, že pokles zájmu o úvěr je vyrovnán a je zde prostor pro další zvýšení.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře