Liška zvyšuje úročení vkladů a mění nabídku překlenovacích úvěrů

ČSOBS praktické rady překlenovací úvěr spoření úvěr
17. 5. 2019 | Podstatné změny v nabídce největší stavební spořitelny. Mění se úrokové sazby i struktura překlenovacích úvěrů.
S platností od 17. května mění Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) svou nabídku. Úroková sazba z vkladů se zvyšuje z 0,5 % na 0,6 % p. a. a stejným způsobem posiluje i úrokový bonus na 0,6 %. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření bude nově 3,6 % p. a. Změn doznaly i překlenovací úvěry, nabídka je přehlednější a přibyla nová desetiletá fixace. Úrokové sazby zajištěných úvěrů s pevnou úrokovou sazbou budou o 0,5 procentního bodu vyšší. Nezajištěné úvěry bude možno získat až do výše 1 mil. Kč.

Vklady budou úročeny sazbou 0,6 % zvýšenou o bonus

Nejvíce komunikovanou změnou je zvýšení základní úrokové sazby o jednu desetinu procentního bodu, doprovázené stejným zvýšením úrokového bonusu. Vklady jsou tedy úročeny základní sazbou 0,6 % p. a. a pokud spoříme alespoň šest let, dostaneme za prvních šest let úrokový bonus dalších 0,6 % navíc. Za prvních šest let spoření tedy můžeme inkasovat úroky 1,2 %. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou poté úročeny jen základní sazbou 0,6 %.

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu AktivPlus Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Výpočet úrokového bonusu

Pokud klient spoří alespoň 6 let, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření. Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Tarify určené pro spoření
Stav k  17. 5. 2019
RSTS JUNIOR S 181 online 3,775 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád+ 3,694 %
ČMSS Rodina 3,586 %
RSTS JUNIOR S 181 3,576 %
SSČS Prémie pro děti 3,522 %
MPSS START 3,517 %
MPSS POHODA 3,517 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 online 3,513 %
WÜST ProSpoření eOF-S online 3,498 %
SSČS Standard online 3,384 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 3,315 %
WÜST ProSpoření eOF-S 3,299 %
ČMSS AktivPlus Spořicí 3,190 %
SSČS Standard 3,129 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád 3,077 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád+ 3,077 %
WÜST ProÚvěr OY-U 2,688 %
WÜST ProÚvěr OZ-U 2,688 %
WÜST ProSpoření OF-S 2,688 %
RSTS REKO U 172 2,351 %
RSTS HYPO U 173 2,351 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Zvýšení úrokové sazby i bonusu posune Lišku na žebříčku nejvýhodnějšího stavebního spoření o několik příček výše. Nabídka Rodina (zvýhodnění při uzavření více smluv v rámci rodiny) úspěšně bojuje na špičce, která je obsazena zvýhodněnými tarify. Samotný AktivPlus Spořicí má čistou úrokovou sazbu 3,190 % což je mezi standardními tarify průměrná hodnota.

Po zvýšení sazeb nová nabídka ČMSS ve srovnání s konkurencí nijak nevyčnívá, úpravu je možno chápat jako krok k zachování dobré pozice.

Nové tarifní varianty se liší pouze úrokovými sazbami

ČMSS dneškem mění všechny tarifní varianty stavebního spoření. Změna by se dala shrnout do tří následujících bodů:
  1. Úroková sazba z vkladů se zvyšuje z 0,5 % na  0,6 %
  2. Úroková sazba úvěrů ze stavebního spoření se zvyšuje z 3,5 % na 3,6 %
  3. Název Aktiv se mění na AktivPlus
Podmínky pro přidělení cílové částky i výše splátky úvěru ze stavebního spoření zůstávají beze změny. Nové tarifní varianty tedy mají tyto parametry:

Tarifní varianta Úroková sazba vkladů / úvěru ze stavebního spoření Minimální procento naspoření pro přidělení Minimální splátka úvěru ze  stavebního spoření Hodnotící číselný faktor
AktivPlus Spořicí 0,6  %*) / 3,6  % 35,00  % 2,00  % 63
AktivPlus 15 0,6  % / 3,6  % 35,00  % 0,93  % 45
AktivPlus 20 0,6  % / 3,6  % 35,00  % 0,72  % 33
AktivPlus 25 0,6  % / 3,6  % 35,00  % 0,60  % 26
AktivPlus 30 0,6  % / 3,6  % 35,00  % 0,56  % 22
*) Klient, který nečerpá úvěr a splní další předepsané podmínky, má nárok na úrokový bonus.

Přetrvává rovněž pravidlo, že tarify Aktiv 15, Aktiv 20, Aktiv 25 a Aktiv 30 je možno uzavřít pouze v případě, kdy žádáme o překlenovací úvěr. Pro zájemce o spoření či klasický úvěr ze stavebního spoření zůstává k dispozici pouze varianta AktivPlus Spořicí.

Úroková sazba 1,2 % se stává novým standardem

Před rokem bylo mezi stavebními spořitelnami jakýmsi nepsaným standardem úročení vkladů jedním procentem. Rozdíly byly pouze v tom, že některé nabízely základní úrokovou sazbu 1 % a jiné toto zhodnocení dělily na 0,5 % základní sazby a úrokový bonus ve výši další poloviny procentního bodu.

V dubnu 2018 přišla Raiffeisen stavební spořitelna s nabídkou úročení 1,5 %, která však byla (a dosud je) určena pouze mladým klientům do 25 let. Brzy poté (v květnu 2018) zvýšila stavební spořitelna Wüstenrot úročení vkladů všem svým klientům na 1,2 %. To byla po dlouhou dobu nejvýhodnější sazba pro všechny klienty bez omezení věkem. To se změnilo letos v dubnu, kdy i Raiffeisen stavební spořitelna začala úročit vklady sazbou 1,2 %.

Nová nabídka ČMSS znamená, že ode dneška již tři z pěti stavebních spořitelen úročí vklady vklady klientů sazbou 1,2 %. V případě ČMSS to sice není „čistých“ 1,2 %, protože po uplynutí šesti let se úročení vrací na 0,6 % a samotný úrokový bonus je podmíněn určitými podmínkami, nicméně výsledek pro klienta může být velmi podobný úročení sazbou 1,2 %. Tímto krokem nepochybně vznikne tlak na zvýšení úrokových sazeb u zbývajících dvou stavebních spořitelen (Modré pyramidy a Buřinky).

Zvýšení úrokových sazeb potěší zájemce o spoření, méně pak potenciální dlužníky

Každá mince má dvě strany a stejně je tomu i v případě úrokových sazeb. Rostoucí úroky uvítají klienti, kteří si u stavební spořitelny ukládají své úspory. Na straně druhé zvýšení úrokové sazby z vkladů znamená možnost zvýšit úročení úvěru Podle § 5 odst. 6 zákona o stavebním spoření smí rozdíl mezi úrokovou sazbou úvěru ze stavebního spoření a úrokovou sazbou vkladů na účtu stavebního spoření činit nejvýše tři procentní body. ze stavebního spoření a ČMSS této možnosti využila. Zde je nutno připomenout, že nabídka ČMSS je v tomto ohledu pro úvěry příznivější, než tarify dalších dvou stavebních spořitelen, které úročí vklady sazbou 1,2 %. Platí, že úvěr ze stavebního spoření smí být úročen sazbou nejvýše o tři procentní body vyšší, než je úročení vkladů. Při úročení vkladů 1,2 % tedy může být úvěr ze stavebního spoření úročen sazbou 4,2 %. Úrokový bonus se však do základní úrokové sazby nepočítá, takže ČMSS smí z úvěru ze stavebního spoření požadovat úrok nejvýše 3,6 %. Úroková sazba „dělená“ na základní úrokovou sazbu plus úrokový bonus je tedy přívětivější pro zájemce o úvěr, o něco méně pak pro ty, kdo chtějí pouze spořit.

Nabídka překlenovacích úvěrů bude přehlednější

Podívejme se ještě, jaké změny přichystala Liška v překlenovacích úvěrech. Nabídka překlenovacích úvěrů ČMSS je tradičně velmi široká. Svůj podíl na tom nese skutečnost, že klasické stavební spoření je pro klienta optimální při určité (pevné) době spoření a době splatnosti úvěru ze stavebního spoření. Aby mohla nabídnout optimální financování zájemcům o různé doby splatnosti, má ČMSS čtyři tarifní varianty, z nichž každá je optimalizovaná pro určitou dobu splatnosti. To přináší na jedné straně lepší nabídku pro klienta, na druhé straně ale náročnější výběr těch správných parametrů.

Nová nabídka tento přístup zachovává, ale zjevně usiluje o maximální zjednodušení. Ve srovnání s minulostí je výsledek skutečně podstatně přehlednější. Stejně tak ale platí, že ve srovnání s konkurencí má ČMSS bezkonkurenčně nejvíce možných variant.

Úvěry bez zajištění až 1 mil. Kč

Nejvíce se zjednodušila nabídka překlenovacích úvěrů poskytovaných bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Je zde jediný tarif s názvem Kredit a základní úrokovou sazbou 4,9 %. K základní sazbě může ČMSS přidat rizikovou přirážku v závislosti na hodnocení bonity budoucího dlužníka. Úroková sazba je pevná až do přidělení cílové částky, poté je překlenovací úvěr nahrazen úvěrem ze stavebního spoření, jehož úročení je sjednané již ve smlouvě o stavebním spoření. Klient má tedy pevně dané podmínky na celou dobu splatnosti úvěru.

Překlenovací úvěry bez zajištění
Stav k  17. 5. 2019
WÜST ProBydlení – refinancování 4,836 %
SSČS Úvěr od Buřinky refin 4,864 %
MPSS Rychloúvěr 5,157 %
SSČS Trend Fix 3 5,233 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
SSČS Úvěr od Buřinky – dužstevní bydlení 5,379 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,599 %
RSTS REKOpůjčka Fix3 5,615 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
RSTS REKOpůjčka Fix5 5,870 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 5,911 %
ČMSS Kredit + AktivPlus Spořicí 5,968 %
ČMSS Kredit + AktivPlus 15 6,006 %
SSČS Trend Fix 6 6,037 %
ČMSS Kredit + AktivPlus 20 6,129 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
SSČS Trend Fix 10 6,378 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,082 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,275 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření eOF-S 7,338 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,810 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření eOF-S 7,884 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč při optimálním způsobu splácení.
Se zjednodušenou strukturou překlenovacího úvěru Kredit přichází i zvýšení maximálního objemu. Ode dneška je možno bez zajištění čerpat až 1 milion korun. Toto maximum je však přirozeně dostupné pouze pro klienty s dobrým hodnocením bonity.

Zvýšením úrokové sazby úvěru ze stavebního spoření o 0,1 procentního bodu mírně narostla také čistá úroková sazba překlenovacích úvěrů Kredit, ale nikoli podstatným způsobem.

U zajištěných překlenovacích úvěrů nová desetiletá fixace

Úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti mají rovněž jednotný název, a to Topkredit, který se nabízí jak s pevnou úrokovou sazbou, tak i s různými fixacemi úrokové sazby. Dřívější název Tophypo byl opuštěn, část nabídky tedy byla přejmenována a v nabídce nenajdeme ani dřívější Top Refin.

Přibyla nová, desetiletá fixace, takže úroková sazba překlenovacího úvěru Topkredit může být pevná až do přidělení cílové částky, nebo na dobu 3, 6 či 10 let. Základní úroková sazba závisí na době fixace, výši poskytnutého úvěru a kvalitě zajištění (LTV).

Základní úrokové sazby překlenovacího úvěru Topkredit pro hodnotu LTV do 80 %
Výše úvěru do 0,899 mil Kč 0,9 – 1,999 mil. Kč 2 mil. Kč a více
Pevná úroková sazba 3,69  % 3,49  % 3,39  %
Fixace sazby na 3 roky 3,09  % 2,89  % 2,79  %
Fixace sazby na 6 roků 3,19  % 2,99  % 2,89  %
Fixace sazby na 10 roků 3,69  % 3,49  % 3,39  %

Toto jsou sazby základní, pokud klient současně s překlenovacím úvěrem uzavře smlouvu na některý z pojistných produktů (Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění nebo Pojištění majetku a odpovědnosti), může být úroková sazba dále snížena, a to až o 0,4 procentního bodu.

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
Stav k  17. 5. 2019
RSTS HYPOsplátka 80 Fix3 2,744 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 2,785 %
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus 30 2,843 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 2,886 %
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus Spořicí 2,901 %
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus 20 2,909 %
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus 25 2,933 %
ČMSS Topkredit+ + AktivPlus 15 2,936 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix5 2,982 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 3,088 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix3-10 3,336 %
ČMSS Topkredit 80 Fix3 + AktivPlus 30 3,387 %
ČMSS Topkredit 80 Fix3 + AktivPlus 20 3,443 %
ČMSS Topkredit 80 Fix3 + AktivPlus 15 3,467 %
ČMSS Topkredit 80 Fix3 + AktivPlus 25 3,471 %
ČMSS Topkredit 80 Fix3 + AktivPlus Spořicí 3,478 %
ČMSS Topkredit 80 Fix6 + AktivPlus 30 3,487 %
ČMSS Topkredit 80 Fix6 + AktivPlus 20 3,541 %
ČMSS Topkredit 80 Fix6 + AktivPlus 15 3,564 %
ČMSS Topkredit 80 Fix6 + AktivPlus 25 3,570 %
RSTS HYPOsplátka 90 Fix3 3,582 %
ČMSS Topkredit 80 Fix6 + AktivPlus Spořicí 3,583 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 3,587 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 3,593 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,694 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 3,750 %
RSTS HYPOsplátka 90 Fix5 3,830 %
ČMSS Topkredit 90 Fix3 + AktivPlus 30 3,889 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 3,896 %
ČMSS Topkredit 90 Fix3 + AktivPlus 20 3,934 %
ČMSS Topkredit 90 Fix3 + AktivPlus 15 3,954 %
ČMSS Topkredit 90 Fix3 + AktivPlus 25 3,967 %
ČMSS Topkredit 90 Fix6 + AktivPlus 30 3,990 %
ČMSS Topkredit 80 Fix10 + AktivPlus 30 3,990 %
ČMSS Topkredit 90 Fix3 + AktivPlus Spořicí 4,005 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix3-10 4,024 %
ČMSS Topkredit 80 + AktivPlus 20 4,033 %
ČMSS Topkredit 80 Fix10 + AktivPlus 20 4,033 %
ČMSS Topkredit 80 + AktivPlus 15 4,052 %
ČMSS Topkredit 80 Fix10 + AktivPlus 15 4,052 %
ČMSS Topkredit 90 Fix6 + AktivPlus 25 4,067 %
ČMSS Topkredit 80 Fix10 + AktivPlus 25 4,067 %
ČMSS Topkredit 80 + AktivPlus Spořicí 4,110 %
ČMSS Topkredit 80 Fix10 + AktivPlus Spořicí 4,110 %
ČMSS Topkredit 90 Fix10 + AktivPlus 30 4,500 %
ČMSS Topkredit 90 + AktivPlus 20 4,531 %
ČMSS Topkredit 90 Fix10 + AktivPlus 20 4,531 %
ČMSS Topkredit 90 + AktivPlus 15 4,545 %
ČMSS Topkredit 90 Fix10 + AktivPlus 15 4,545 %
ČMSS Topkredit 90 Fix10 + AktivPlus 25 4,571 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 4,597 %
ČMSS Topkredit 90 + AktivPlus Spořicí 4,639 %
ČMSS Topkredit 90 Fix10 + AktivPlus Spořicí 4,639 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 4,741 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření eOF-S 4,819 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 5,081 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 5,081 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření eOF-S 5,182 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč při optimálním způsobu splácení.
Naopak úroková sazba může být zvýšena v případě, že při posuzování úvěruschopnosti žadatele ČMSS vyhodnotí riziko poskytnutí úvěru jako vysoké. Stejně tak se úroková sazba zvyšuje automaticky o 0,5 procentního bodu v případě, že se hodnota LTV dostane do intervalu 80 – 90 %.

Také u zajištěných překlenovacích úvěrů Topkredit přinesly změny mírné zdražení, nicméně zvýhodněná nabídka pro refinancování, učitele a lékaře (viz dále) se udržela na třetí příčce.

Zvýhodnění pro refinancování, učitele a lékaře zůstává

Prakticky beze změny zůstává speciální nabídka pro refinancování, učitele a pracovníky ve zdravotnictví. Tato nabídka nemá vlastní obchodní jméno, proto ji zde na stavebkách.cz označuji jako Topkredit+. Jediným, ale velmi podstatným lákadlem je  úroková sazba 2,34 %, která může být fixována na 3 nebo 6 let. Pro získání této úrokové sazby je nutno splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
  • úvěr bude použit ke splacení úvěru zajištěného nemovitostí poskytnutého jinou bankou, přičemž tento úvěr byl řádně splácen nejméně dva roky, nebo
  • dlužníkem je učitel / učitelka, nebo lékař / lékařka či zdravotník / zdravotnice (mezi učitele se počítají učitelé od mateřských škol až po vysoké školy, mezi zdravotníky pak sestry, sanitáři, veterináři, lékárníci, atd.)

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK