Jaké je Spoření Plus Modré pyramidy?

MPSS praktické rady spoření
3. 5. 2023 | Může být úročení vkladů vyšší než sazba úvěru? A jaké další zajímavosti nabízí Spoření Plus Modré pyramidy?
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) spustila novou marketingovou akci Spoření Plus. Nabízí zvýhodněné úročení vkladů do 500 tisíc korun po dobu jednoho roku, a to bez poplatků.

Podmínky Spoření Plus

Spoření Plus je marketingová akce, která vylepšuje základní podmínky tarifu Alfa. K základní úrokové sazbě 0,5 % přidává úrokový bonus 3,5 % a osvobozuje klienta od poplatků. Ovšem pouze po omezenou dobu 12 měsíců. Omezena je i cílová částka, která musí být v rozmezí 100 000 Kč až 500 000 Kč.

Úrokový bonus 3,5 % znamená, že společně se základní sazbou 0,5 % nám budou vklady úročeny celkovou sazbou 4,0 %. Ovšem pouze po dobu prvních 12 měsíců. Po uplynutí 12 měsíců je vklad dále úročen jen základní sazbou 0,5 %. Úrokový bonus je navíc omezen i naspořenou částkou. Podle podmínek MPSS se úrokovým bonusem zhodnocuje pouze zůstatek do výše 500 000 Kč. Vzhledem k tomu že v rámci akce Spoření Plus nesmí být cílová částka vyšší než 500 000 Kč je toto omezení spíše jen připomenutím.

V rámci akce Spoření Plus si MPSS neúčtuje poplatek za uzavření smlouvy ani poplatek za vedení účtu. I toto zvýhodnění je omezeno 12 měsíci. Po uplynutí této doby si Modrá pyramida může začít poplatek za vedení účtu opět účtovat.

Posledním omezení spočívá v tom, že na smlouvu s marketingovou akcí Spoření Plus nelze nárokovat státní podporu. I když to působí nezvykle, podobnou podmínku má i Felixovo spoření od Raiffeisenky. Vychází se z toho, že Spoření Plus má nabídnout výhodné podmínky pro krátkodobé spoření a nepředpokládá se tedy dodržení šestileté vázací lhůty potřebné pro získání státní podpory.

Pokud bychom během trvání akce (tedy po dobu 12 měsíců od uzavření smlouvy) změnili cílovou částku nebo tarif stavebního spoření, nebo kdybychom ukončili smlouvu o stavebním spoření nebo uzavřeli smlouvu o úvěru, znamenalo by to porušení podmínek akce a ztrátu nabízených výhod.

Jak je to s úvěrem ze stavebního spoření?

I když je Spoření Plus nabídka zaměřená na střádající klienty, stále jde o tarif stavebního spoření. Podmínky Modré pyramidy pro získání úvěru ze stavebního spoření jsou na první pohled velmi benevolentní – stačí naspořit 25 % cílové částky a spořit alespoň dva roky. Akce Spoření Plus sice neumožňuje uzavřít smlouvu o úvěru, ale pouze po dobu prvních 12 měsíců. Ze zákona i z podmínek Modré pyramidy je však možno poskytnout úvěr ze stavebního spoření nejdříve po dvou letech spoření. Takže po této době nám nic nebrání použít tarif Alfa se Spořením Plus jako nástroj pro financování bydlení. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření v tarifu Alfa je totiž 3,5 %. A to bez ohledu na to, zda je úvěr zajištěný zástavním právem. Nabízí se nám zajímavá možnost spořit se sazbou 4 % a získat úvěr za 3,5 %.

I když to vypadá velmi lákavě, bohužel se nejedná se o možnost, kterou lze s klidným svědomím doporučit. A nejde vůbec o to, že úročení vkladů čtyřmi procenty platí jen po dobu prvního roku spoření. Problematické jsou především podmínky MPSS pro získání úvěru ze stavebního spoření. Podle nich lze úvěr získat pouze v případě, že má stavební spořitelna „dostačující disponibilní zdroje“. Podle sdělení MPSS z konce loňského roku není objem disponibilních zdrojů ve smyslu tohoto ustanovení dostačující a spořitelna se tak necítí povinna úvěry ze stavebního spoření poskytovat. Modrá pyramida sice úvěry ze stavebního spoření i přesto poskytuje, ale činí tak nad rámec svých povinností. A tento přístup může kdykoli změnit. Jinými slovy: můžeme si uzavřít smlouvu a naplánovat si za dva roky levný úvěr, ale nemáme jistotu, že jej v dané lhůtě dostaneme.

Něco mezi spořicím účtem a termínovaným vkladem

Spoření Plus nabízí zvýhodněné uložení prostředků na jeden rok. Pravděpodobně se předpokládá, že po dvanácti měsících klient smlouvu ukončí, protože po roce spoření končí jak zvýhodněné úročení, tak i osvobození od poplatků za vedení účtu. V této logice je i podmínka, že na stavební spoření s akcí Spoření plus nebude žádáno o státní podporu. Při ukončení smlouvy před uplynutím šesti let by byla případná státní podpora vrácena státu a je rozumné předcházet možným nedorozuměním.

Pokud má Spoření Plus sloužit jako nástroj na krátkodobé spoření, působí poněkud překvapivě absence ujednání o ukončení smlouvy po uplynutí jednoho roku. Podle sazebníku poplatků Modré pyramidy je totiž ukončení smlouvy před uplynutím šesti let spoření zatíženo poplatkem 1 % z cílové částky. Na můj dotaz jsem však byl ujištěn, že Modrá pyramida s uplatněním takového poplatku v případě akce Spoření Plus nepočítá. Nicméně smluvně to klienti ošetřeno nemají.

Protože prodlužování Spoření Plus za horizont jednoho roku znamená postupné snižování výhodnosti tohoto produktu, není Spoření Plus zařazeno do srovnání stavebního spoření. Ve srovnávači jsou nabídky stavebního spoření se státní podporou a pravidelným spořením po dobu šesti let. Spoření Plus je v tomto ohledu jinak zaměřený produkt.

praktické rady spoření SSČS

Buřinka nabízí kompenzaci za případné snížení státní podpory

Buřinka jako první nabízí novým zájemcům o stavební s pojistku proti snížení státní podpory. Při snížení podpory slibuje kompenzaci ze svého.
Nové Spoření Plus Modré pyramidy přímo vybízí ke srovnání se spořicím účtem nebo termínovaným vkladem. Oproti spořicímu účtu má výhodu pevné úrokové sazby, ve srovnání s termínovaným vkladem je na Spoření Plus možno peníze postupně přidávat. Oproti spořicímu účtu i termínovanému vkladu je nevýhodou výše úrokové sazby i složitější administrace (pro výplatu peněz je nutné podat výpověď smlouvy o stavebním spoření).

Využití Spoření Plus k získání úvěru ze stavebního spoření je problematické s ohledem na skutečnost, že Modrá pyramida může poskytován levných úvěrů ukončit s odkazem na nedostatečný objem disponibilních zdrojů. Je to škoda, protože ve smlouvě o stavebním spoření je sjednávána úroková sazba úvěru ze stavebního spoření ve výši 3,5 %.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK