Raiffeisenka vylepšuje Felixovo spoření

praktické rady RSTS spoření
14. 11. 2022 | Raiffeisen stavební spořitelna upravila podmínky Felixe. Jedná se o účet stavebního spoření, který má vlastnosti spořicího účtu.
Úrokové sazby rostou a Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) se snaží držet krok. Už delší dobu nabízí tarif Felix, který by se dal charakterizovat jako kříženec stavebního spoření se spořicím účtem. Ode dneška je dokonce ve dvou variantách. K základní úrokové sazbě 0,2 % přidává v základní verzi dalších 4,3 %, ve variantě s běžným účtem u Raiffeisenbank dokonce 5,3 %.

Jak vypadá Felix?

Tarif Felix není nový, RSTS jej má v nabídce již několik let. Pouze čas od času se mění některé jeho parametry. Základní myšlenkou je nabídnout zájemcům stavební spoření které může sloužit jako spořicí účet. Tedy alespoň v tom smyslu, že nabízí zajímavé zhodnocení vkladů, je bez poplatků a peníze můžeme kdykoli vybrat (samozřejmě opět bez poplatků a sankcí). Toto vše Felix nabízí, ovšem protože se jedná o účet stavebního spoření, má to ještě několik dalších plusů a minusů. Zde jsou ty nejdůležitější podmínky:
  • Smlouvu v tarifu Felix můžeme uzavřít pouze tehdy, když máme u Raiffeisen stavební spořitelny uzavřenou tzv. souběžnou smlouvu. Tedy jinou smlouvu o stavebním spoření, u které dosud nedošlo k poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.
  • Naspořené peníze nelze vybírat po částech, jak jsme tomu zvyklí u běžného účtu. Když budeme peníze potřebovat, musíme ukončit smlouvu a RSTS nám celou naspořenou částku převede na bankovní účet, který si zvolíme. Smlouvu však můžeme vypovědět kdykoli, bez poplatků či sankcí a bez obvyklé tříměsíční výpovědní lhůty.
  • I když to tak možná nevypadá, je Felix stále smlouva o stavebním spoření. Musí mít tedy cílovou částku, kterou si však nemůžeme volit. Cílová částka je pevně stanovená na 5 mil. Kč (pro právnické osoby 10 mil. Kč).
  • Na druhé straně i když jde o účet stavebního spoření, nemůžeme na něj žádat o státní podporu. Má to svou logiku: když chceme mít možnost smlouvu kdykoli ukončit, mohli bychom se předčasnou výpovědí připravit o státní podporu. Tak jako tak musíme mít platnou jinou (souběžnou) smlouvu o stavebním spoření, na kterou můžeme čerpat státní podporu.

Jak je Felix úročen?

Teď se dostáváme k tomu zajímavému. Základní úroková sazba z vkladů je 0,2 %, případný úvěr ze stavebního spoření je úročen 3,2 %. K základní sazbě však RSTS přidává ještě variabilní část. A ta závisí na tom, jakou variantu Felixe máme sjednanou. Felixové jsou totiž dva.
  1. FELIX s RB je dostupný pouze těm, kdo mají běžný účet u Raiffeisenbank. Pro získání tohoto tarifu je třeba do 3 měsíců po uzavření smlouvy poslat z běžného účtu u Raiffeisenbank na účet Felixe nejméně jednu korunu. Pozor, provedení této platby je velmi důležité! Když máme FELIXe s RB a neprovedeme tuto platbu, zůstane nám účet úročený pouze základní sazbou 0,2 %.
  2. FELIX bez RB je tarif pro ty, kdo nemají běžný účet u RB.
Označení tarifů

Pro jistotu, aby nedošlo k záměně, používám označení
  • FELIX s RB a
  • FELIX bez RB
Samotná Raiffeisen stavební spořitelna používá označení FELIX (míněn FELIX s RB) a FELIX bez RB.
Variabilní úrok pro FELIX s RB je 5,3 %, pro FELIX bez RB jen 4,3 %. V obou případech však platí, že variabilním úrokem je úročen zůstatek do 1 mil. Kč; zůstatek nad 1 mil. Kč je úročen pouze základní sazbou, tedy 0,2 %. Pro vklady do 1 mil. Kč se sazby sčítají, takže v případě FELIXE s RB máme pěkný úrok 5,5 %.

Dojde-li ke zrušení souběžné smlouvy o stavebním spoření, je variabilní úroková sazba stanovena v nulové výši, vklady se budou úročit jen základní sazbou 0,2 %. Když ale uzavřeme jinou souběžnou smlouvu, variabilní úrok se opět začne účtovat. Úroky se připisují k zůstatku vždy ke konci kalendářního měsíce.

Tarif FELIX s RB FELIX bez RB
Základní úroková sazba 0,2  % 0,2  %
Variabilní sazba zůstatku do 1 mil. Kč 5,3  % 4,3  %
Variabilní sazba zůstatku nad 1 mil. Kč 0,0  % 0,0  %

Shrnutí

Felix je rozhodně zajímavá nabídka, která stojí za zvážení. Zejména varianta s běžným účtem u RB nabízí zhodnocení, které se v konkurenci neztratí. Podmínky pro sjednání Felixe jsou přirozeně omezující. Asi málokomu se vyplatí sjednat si smlouvu o stavebním spoření a běžný účet jen proto, aby si mohl sjednat Felixe. Ale pokud již tyto účty máme, pak může být Felix dobrým přístavem pro naše peníze. V tomto ohledu je příznivé, že Felixe si může pořídit každý, kdo již má smlouvu o stavebním spoření s RSTS a běžný účet u RB. Tedy není nutné sjednávat si nové produkty.

Na webu RSTS je možno sjednat smlouvu o stavebním spoření v tarifu SPOŘENÍ (souběžnou smlouvu) i běžný účet u Raiffeisenbank. Smlouvu v tarifu Felix však online uzavřít nelze.
Ve srovnání stavebního spoření Felixe nenajdeme, protože i když jde o účet stavebního spoření, jeho podmínky jsou natolik specifické, že nemá smysl jej srovnávat se stavebním spoření. Spíše by se nabízelo srovnání se spořicími účty, a zde je hlavní kritérium jasné. FELIX bez RB úročí vklady do 1 mil. Kč sazbou 4,5 %, varianta Felix s RB 5,5 %.

Felix může být zajímavý také pro ty, kdo uvažují o využití stavebního spoření pro získání úvěru. Lákavá je zejména představa, že budeme spořit se sazbou 5,5 % a pak si vezmeme úvěr se sazbou 3,2 %. Velkým omezením je však předepsaná výše cílové částky 5 mil. Kč. Pokud nám tato cílová částka nevyhovuje, není jiné cesty než přejít na tarif SPOŘENÍ.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK