Jak nepřijít o státní podporu

stavební spoření
24. 1. 2017 | Podmínky pro získání státní podpory stavebního spoření nejsou složité, ale často si je zjednodušujeme. Podrobnější vysvětlení neuškodí.
Pro získání státní podpory stavebního spoření stačí šest let spořit, nebo si vzít úvěr. To je často používaná odpověď na otázku, jak státní podporu získat. Je to stručné, srozumitelné, a téměř správné. V některých (byť nepříliš častých) případech to však neplatí. Podívejme se proto na podmínky pro získání státní podpory podrobněji.

Kdo má nárok na státní podporu?

Smlouvu o stavebním spoření může uzavřít kdokoli – jak fyzická osoba (občan), tak i právnická osoba (firma). Nárok na státní podporu však mají pouze osoby fyzické – tedy občané. To je první omezení, které je však vcelku logické a očekávatelné. Tím to ale nekončí. Ne každá fyzická osoba může státní podporu získat. I zde jsou požadována určitá kriteria. Státní podporu může získatViz § 4 odst. 2 zákona o stavebním spoření
  • občan České republiky, nebo
  • občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky, nebo
  • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.
Každá stavební spořitelna je povinna kontrolovat, zda jsou výše uvedené podmínky splněny a státní podpora je nárokována pouze pro klienty, kteří splňují všechny zákonné požadavky.

Na účtu stavebního spoření jsou zálohy státní podpory

Pokud fyzická osoba – občan – splňuje zákonem stanovené podmínky, zajistí mu stavební spořitelna každoročně připsání zálohy státní podpory na jeho účet stavebního spoření. Slovo záloha je v předchozí větě zdůrazněno, protože zákon výslovně říkáViz § 10 odst. 1 zákona o stavebním spoření, že státní podpora stavebního spoření se poskytuje formou ročních záloh. To znamená, že pokud máme na účtu stavebního spoření zálohu státní podpory, nemáme ještě tak docela vyhráno, protože tuto zálohu dostaneme vyplacenu pouze v případě, kdy splníme ještě další podmínky zákona.

Úvěr nebo dostatečně dlouhé spoření

Zmíněné „další podmínky zákona“ jsou často zjednodušeně formulovány onou větou šest let spořit, nebo si vzít úvěr. Přesná formulace zákona o stavebním spoření zní takto (§ 12 odst. 2):
(2) Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce doby spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi:
  1. pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo
  2. pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby.
Znění zákona je tedy podstatně delší; naštěstí se od kratší a obecně používané formulace liší jen ve speciálních případech. Podívejme se na obě možnosti blíže.

Nenakládat s uspořenou částkou

Stavební spořitelny neumožňují klientům s vklady na účtu stavebního spoření v průběhu spoření pracovat. Nelze vybrat z účtu stavebního spoření nějakou část a převést ji na jiný účet, jako je tomu běžné například u spořicích účtů. Pokud chceme s penězi na účtu stavebního spoření nějak disponovat, je nutno smlouvu o stavebním spoření ukončit výpovědí a celou částku převést jinam. Zdálo by se tedy, že po dobu spoření nelze s uspořenou částkou ma účtu stavebního spoření nijak nakládat. Existuje však jedna výjimka a tou je exekuceViz § 12 odst. 5 zákona o stavebním spoření..

Pokud exekutor zjišťuje, zda má dlužník nějaké prostředky, je téměř jisté, že se obrátí na stavební spořitelny. Vzhledem k oblíbenosti stavebního spoření je zde totiž šance exekutora na úspěch hodně vysoká. V ČR totiž působí 45 bank a 11 spořitelních a úvěrových družstev. Ale je zde pouze 5 stavebních spořitelen, které evidují celkem 4 miliony účtů. Pro exekutora je snazší obeslat pouhých pět stavebních spořitelen než 45 bank a stále má má vysokou pravděpodobnost, že zde uspěje.

Pokud se exekutor obrátí na stavební spořitelnu, je stavební spořitelna povinna mu vyhovět a vklady klienta (nebo jejich část) vyplatí na uspokojení pohledávek. Smlouva o stavebním spoření sice pokračuje dál (byť je na ní nižší, nebo dokonce nulový zůstatek), ale výkon rozhodnutí je považován za nakládání s vkladem. Pokud tedy k exekuci dojde před uplynutím šesti let od uzavření smlouvy, ztratí klient nárok na dosud získané zálohy státní podpory.

Nicméně – pokud nedojde k výkonu rozhodnutí (tedy k exekuci), stačí pro získání státní podpory počkat alespoň šest let od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tato zjednodušená formulace je tedy v obvyklých případech správná.

Uzavřít smlouvu o úvěru ze stavebního spoření

Druhou možností, jak neztratit nárok na státní podporu stavebního spoření, je uzavřít smlouvu o úvěru ze stavebního spoření. Tato možnost je v zákoně uváděna jako alternativa pro období prvních šesti let trvání smlouvy, protože po uplynutí šesti let je možno státní podporu získat podle předchozího odstavce (tedy podle § 12 odst. 2 písm. a).

Pokud tedy během prvních šesti let využijeme úvěr ze stavebního spoření, zůstává nám nárok na vyplacení státní podpory. Je však nutné použít na bytové potřeby nejen úvěr ze stavebního spoření, ale také uspořenou částku a dosud připsané zálohy státní podpory. Tedy veškeré prostředky, které nám stavební spořitelna vyplatí.

Jak je to v případě překlenovacího úvěru? Podmínkou pro zachování státní podpory je přeci uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nikoli smlouvy o úvěru překlenovacím! Naštěstí je to jednoduché, podmínky zákona jsou splněny v podstatě automaticky. Totiž: pokud čerpáme překlenovací úvěr, uzavíráme se stavební spořitelnou dvě smlouvy. Jednu o překlenovacím úvěru a druhou o navazujícím úvěru ze stavebního spoření. Smlouva o úvěru ze stavebního spoření je tedy uzavřena současně se smlouvou o překlenovacím úvěru, zpravidla několik let předtím, než je úvěr ze stavebního spoření skutečně použit. Ve smlouvě o překlenovacím úvěru je sjednáno, že uspořená částka, včetně státní podpory, bude v okamžiku přidělení cílové částky použita ke splacení překlenovacího úvěru a zbytek překlenovacího úvěru bude splacen úvěrem ze stavebního spoření. Tím jsou podmínky zákona naplněny. Úvěr ze stavebního spoření je použit ke splacení úvěru překlenovacího a protože překlenovací úvěr musí být použit na bytové potřeby, je splacení překlenovacího úvěru považováno za bytovou potřebu.

Jak vidno, není to žádná věda a ve většině případů si vystačíme s oním jednoduchým „šest let spořit, nebo si vzít úvěr“. Ale je dobré vědět, že mohou nastat situace, kdy to neplatí a je potřeba nahlédnout do textu zákona.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře