Jak na výpověď smlouvy o stavebním spoření

praktické rady spoření ukončení smlouvy
14. 1. 2022 | Praktické rady pro všechny, kdo chtějí ukončit smlouvu o stavebním spoření. Kam zajít, na koho se obrátit, a také za jakých podmínek je možné dostat peníze co nejrychleji.
Peníze ze stavebního spoření nelze z účtu vybírat po částech, smlouvu o stavebním spoření je nutno ukončit a celou naspořenou částku převést například na běžný účet. Základní informace najdeme v Encyklopedii stavebního spoření. Ale jak konkrétně postupovat a jaké možnosti nabízejí jednotlivé stavební spořitelny? Dotázal jsem se stavebních spořitelen na jejich postupy a lhůty a zde je shrnutí.

Smlouvu je možno vypovědět kdykoli
s tříměsíční výpovědní dobou

Nadpis říká v kostce vše. Přesto je potřeba vysvětlit detaily. Tedy především:

Smlouvu o stavebním spoření může klient kdykoli ukončit výpovědí. K tomu je ale nutno dodat, že když smlouvu ukončíme dříve, než po šesti letech spoření, tak

  1. přijdeme o státní podporu (zálohy státní podpory které máme připsány na účtu vrátí stavební spořitelna státu), a
  2. v některých případech zaplatíme poplatek za předčasné ukončení.
Ukončení smlouvy dříve, než po šesti letech spoření je tedy spíše nouzové řešení.

Výpovědní doba je tři měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje podání výpovědi. Když například podáme výpověď 15. ledna, běží výpovědní doba od 1. února do 30. dubna. Poté tedy smlouva skončí.

Tříměsíční výpovědní doba je standard, který mají ve svých všeobecných obchodních podmínkách všechny stavební spořitelny. Je však třeba upozornit na skutečnost, že MONETA Stavební Spořitelna nad rámec sjednaných podmínek tuto lhůtu zkracuje na 31 dnů (viz odstavec o zkrácení výpovědní doby). Všechny stavební spořitelny také umožňují výpovědní dobu (za určitých podmínek) zkrátit.

Během výpovědní doby smlouva normálně běží, vklady jsou úročeny a naopak se účtují poplatky za vedení účtu atd. Je důležité, že i výpovědní doba se započítává do šestileté vázací doby, která je rozhodující pro nárok na státní podporu. Výpověď tedy můžeme podat tři měsíce před uplynutím šesti let spoření, rozhodující je datum ukončení smlouvy, nikoli datum podání výpovědi.

Peníze odesílá stavební spořitelna první pracovní den po doběhnutí vázací doby.

praktické rady státní podpora

Jak se změna státní podpory dotkne existujících smluv o stavebním spoření?

Co znamená snížení státní podpory pro stávající smlouvy o stavebním spoření? Jaké kroky můžeme podniknout a čeho se naopak vyvarovat?

Jak zkrátit tříměsíční výpovědní dobu?

Stavební spořitelny umožňují zkrácení výpovědní doby, často velmi podstatným způsobem. Nejrychleji můžeme dostat peníze od Buřinky, která slibuje peníze do dvou dnů. Navíc je tato služba zdarma pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2019. Pro smlouvy uzavřené dříve je rychlá výplata peněz zpoplatněna částkou 0,5 % z cílové částky. Poplatek je však možné prominout například když uzavřeme novou smlouvu o stavebním spoření.

Zajímavý přístup má i MONETA, která nad rámec Všeobecných obchodních podmínek zkrátila výpovědní dobu na 31 dnů. Kdo chce peníze ještě rychleji, může být výplata provedena do 5 pracovních dnů, ovšem za poplatek.

Zkrácení výpovědní doby nabízejí i další spořitelny, podrobnosti najdete v následující tabulce.

Spořitelna Možnosti zkrácení výpovědní doby
Liška (ČSOBS) Pokud z naspořené částky převedeme alespoň 10 000 Kč na jiný účet stavebního spoření u ČSOBS, proběhne výplata do 17 dnů (konečný termín vždy stanoví centrála).
Modrá pyramida Smlouvu je možno vypořádat tzn. Dohodou ve zkrácené lhůtě, kdy klient obdrží naspořené prostředky min. za 7 dní od data doručení žádosti. Za tuto formu ukončení není v případě dodržení šestileté vázací lhůty účtována žádná úhrada. Při nedodržení lhůty je účtována úhrada ve výši 1 % z cílové částky.
MONETA Výpovědní doba je nad rámec smlouvy zkrácena na 31 dní. Za příplatek je možno provést výplatu do 5 pracovních dnů od doručení žádosti. Poplatek činí 1  % z naspořené částky, minimálně 100 Kč, nejvýše 5000 Kč.
Raiffeisen Pokud z naspořené částky převedeme alespoň 5 000 Kč na jiný účet stavebního spoření u RSTS, proběhne výplata do 10 pracovních dnů.
Buřinka (SSČS) Pro smlouvy uzavřené od 1. 4. 2019 je zdarma rychlá výplata peněz, klient má peníze k dispozici do dvou pracovních dnů. Pro smlouvy uzavřené do 31. 3. 2019 je rychlá výplata peněz zpoplatněna dle sazebníku, což je aktuálně 0,5  % z cílové částky. Prominutí poplatku je možné, např. pokud klient současně s výpovědí stavebního spoření uzavře smlouvu novou atd.

Kam jít, na koho se obrátit?

Nejjednodušší a nejjistější cesta je obrátit se na finančního poradce, pobočku nebo poradenské místo stavební spořitelny. Zpravidla to bývá stejné místo, kde jsme smlouvu uzavřeli. Zde najdeme pracovníky vybavené potřebnými formuláři, kteří nám nejen pomohou s vyplněním, ale také ověří naši totožnost a v případě potřeby poradí.

Ověření totožnosti je důležité, protože součástí výpovědi je i pokyn stavební spořitelně, na jaký účet má naše naspořené peníze poslat.

Zmíněná rada nespočívá jen ve vysvětlení, jaký údaj se má napsat do kterého políčka ve formuláři, ale také v případném vysvětlení podmínek pro zkrácení výpovědní doby. Možnosti zkrácení výpovědní doby jsou sice popsány v předchozím odstavci, ale odrážejí stav platný v době publikace tohoto článku a mohou se kdykoli změnit.

Podání výpovědi smlouvy o stavebním spoření dopisem je sice možné, ale rozhodně nejde o nejjednodušší způsob. Výpověď musí obsahovat všechny potřebné informace a pouze Modrá pyramida má na svém webu vzorový text výpovědi. Výpověď také musí být opatřena ověřeným podpisem.

Mnohem jistější a jednodušší je zajít na pobočku nebo poradenské místo stavební spořitelny.

Pokud nestojíme o radu a ověření podpisu si zařídíme sami, můžeme výpověď smlouvy formulovat vlastními slovy a s ověřeným podpisem poslat stavební spořitelně. Je to možné, ale rozhodně nejde o doporučované řešení. Hrozí totiž, že zapomeneme na některý z důležitých údajů a stavební spořitelna nebude moci naši výpověď akceptovat. Většina stavebních spořitelen totiž nemá na svých webových stránkách standardizovaný formulář pro výpověď smlouvy.

Nejlépe je na tom Modrá pyramida, která má na webu vzorový text výpovědi, který skutečně stačí jen vyplnit, nechat ověřit podpis, a odeslat. RSTS nabízí k využití obecný formulář, který však není určen přímo pro výpověď smlouvy a je potřeba znát, jaké informace je nutno doplnit.

Pokud ale nechceme chodit na pobočku, je nejlepším řešením ukončení smlouvy online. Tuto možnost zatím nabízí jen dvě stavební spořitelny: v Buřince lze smlouvu ukončit s využitím internetovém bankovnictví nebo pomocí mobilní aplikace. U MONETY je možno smlouvu ukončit pomocí mobilní aplikace, ukončení v internetovém bankovnictví se připravuje.

Podrobnosti k možnostem ukončení smlouvy o stavebním spoření na dálku najdete v následující tabulce.

praktické rady státní podpora zákon

Stát zdaní státní podporu stavebního spoření. Co to znamená?

Při vyplňování daňového přiznání budeme muset od příštího roku vzít v potaz i státní podporu stavebního spoření. Změna ovlivní tři miliony občanů, daň však zaplatí jen výjimečně.
Spořitelna Možnosti ukončení smlouvy na dálku
Liška (ČSOBS) Výpověď je možno podat volnou formou s ověřeným podpisem.
Modrá pyramida Výpověď je možno podat volnou formou s ověřeným podpisem. Modrá pyramida má pro tyto účely na svém webu vzor dopisu pro výpověď smlouvy o stavebním spoření.
MONETA Výpověď je možno podat prostřednictvím aplikace Smart Banka. Ukončení smlouvy prostřednictvím internetového bankovnictví se připravuje.
Výpověď je možno podat také volnou formou s ověřeným podpisem.
Raiffeisen Výpověď je možné podat volnou formou s ověřeným podpisem klienta nebo prostřednictvím datové schránky. Výpověď musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně je akceptována autorizovaně zkonvertovaná elektronická podoba, např. u notáře nebo na Czech POINTU. Je možné využít formulář „Doplňující informace“ na webu RSTS.
Buřinka (SSČS) Výpověď je možno podat pomocí internetového nebo mobilního bankovnictví George. V tomto případě stačí zavolat svému bankéři v České spořitelně a zrušení účtu následně potvrdit v bankovnictví George.
Výpověď je možno podat také volnou formou s ověřeným podpisem.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK