Finanční kalkulátory – nejčastější otázky

U kalkulátoru doby splatnosti úvěru mi vyšel počet splátek jako desetinné číslo. Jak tomu mám rozumět?

Kalkulátory umí počítat i s počtem plateb, který není celé číslo. Například pokud je výše plateb 1000 Kč a počet plateb 12,5 pak to znamená 12 plateb po 1000 Kč a poslední (třináctá) platba bude ve výši 0,5×1000 = 500. Dobře je to vidět u kalkulátorů, u kterých je možno zobrazit výpis z účtu (viz příklad). Na rozdíl od jednoduchých vzorců pro složené úročení jsou tyto údaje přesné.

Při porovnání čisté úrokové sazby, která je uvedená v přehledu tarifů pro spořeníkalkulátorem čisté úrokové sazby vycházejí odlišné hodnoty. Jak je to možné?

U stavebního spoření dojde po šesti letech spoření k výplatě naspořené částky, a poté je ještě vyplacena dodatečná státní podpora. Klient tedy získá své prostředy ve dvou (někdy i ve třech) částkách. Kalkulátor čisté úrokové sazby takový výpočet provést neumí, předpokládá jednorázovou výplatu naspořené částky. Kalkulátor stavebního spoření však se státní podporou počítá, a pokud jsou správně zadané všechny parametry, pak výsledky získané tímto kalkulátorem vycházejí přesně a shodně s údaji v  přehledu tarifů pro spoření.

Výsledek kalkulátoru doby splatnosti úvěru se někdy mírně liší od výsledků které vypočítám v Excelu. Kde je chyba?

Excel používá klasické vzorce složeného úrokování. Tyto vzorce však nepopisují zcela přesně vývoj bankovního účtu v případě, že počet období (měsíců) není celé číslo. Proto kalkulátor doby splatnosti, stejně jako ostatní finanční kalkulátory nepoužívá tyto vzorce, ale provádí výpočet vývoje účtu měsíc po měsíci stejně, jako je tomu například v bance, výsledek je přesnější. Rozdíly však nejsou velké a vznikají pouze v případech, kdy počet plateb není celé číslo.Vaše otázky a komentáře