Zajímavosti ze statistik Ministerstva financí

analýza
17. 9. 2023 | Proč vzrostl průměrný zůstatek na účtech stavebního spoření? A proč klesá objem překlenovacích úvěrů ve prospěch úvěrů ze stavebního spoření? Zajímavosti z dat Ministerstva financí.
Ministerstvo financí zveřejnilo pololetní zprávu o stavu stavebního spoření. Čísla potvrzují pokračující pokles vkladů i počtu smluv o stavebním spoření. Zajímavý je však mírný růst průměrné naspořené částky. Mění se také struktura bilance. Ubývá překlenovacích úvěrů ve prospěch úvěrů ze stavebního spoření. Příčinou je přechod stavebních spořitelen na jiný typ překlenovacích úvěrů.

Průměrná naspořená částka mírně vzrostla

Stavebním spořitelnám ubývají vklady i klienti. Důvodem jsou vysoké úrokové sazby spořicích účtů (a jiných spořicích produktů) společně s vysokou inflací. Ke konci června letošního roku evidovaly stavební spořitelny 3,01 milionu smluv o stavebním spoření, na kterých bylo celkem uloženo 318 mld. Kč. Před rokem (v polovině roku 2022) spořilo 3,21 milionu klientů, kteří měli naspořeno 346 mld. Kč
Smlouvu o stavebním spoření obvykle ukončují střadatelé po šesti (nebo více) letech spoření. To proto, že po šesti letech spoření je možné smlouvu ukončit bez ztráty státní podpory. Protože více odcházejí klienti s vyššími zůstatky na účtu (protože dlouho spoří), projevil se jejich odchod poklesem průměrné naspořené částky. Ve druhém čtvrtletí jsme však po dlouhé době zaznamenali nečekaný zvrat. Průměrná naspořená částka vzrostla z březnových 104 672 Kč na 105 758 Kč v červnu.
Tato neočekávaná změna má několik příčin. Růst průměrné naspořené částky podporují různé akční nabídky stavebních spořitelen, které motivují střadatele k intenzivnějšímu spoření. Pouze zdánlivým paradoxem je skutečnost, že k navýšení průměrné naspořené částky přispívá také snížení počtu uzavřených smluv ve druhém čtvrtletí. A svým dílem jistě přispěla také státní podpora, která byla v dubnu připsána na účty střadatelů.

Přibylo úvěrů ze stavebního spoření

Celkový objem poskytnutých úvěrů převýšil objem vkladů klientů již v září 2022. Od té doby jsou stavební spořitelny čistými dlužníky, půjčily na bydlení více peněz, než jim přinesli střadatelé. V polovině letošního roku bylo celkem poskytnutých úvěrů o 9 % více než vkladů.

Tak vysoký objem úvěrů není v běžném systému stavebního spoření obvyklý. V tomto konkrétním případě však není vysoký objem úvěrů negativní, protože většinu úvěrů tvoří úvěry překlenovací. U překlenovacích úvěrů nejsou stavební spořitelny povinny držet fixní úrokové sazby a neexistuje ani povinnost tyto úvěry poskytovat.

Za povšimnutí však stojí rozdělení úvěrů na úvěry ze stavebního spoření a úvěry překlenovací. Překlenovací úvěry stále tvoří rozhodující část poskytnutých úvěrů, ale jejich objem přibližně od poloviny roku 2022 klesá. A naopak přibývá úvěrů ze stavebního spoření. Co se děje?

Nejde o nic překvapivého. A důvodem (alespoň tím hlavním) není ani donedávna rostoucí zájem o úvěry ze stavebního spoření. Příčinou je postupné přecházení stavebních spořitelen na překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami. Stavební spořitelny v posledních letech stále častěji poskytují tento typ překlenovacích úvěrů, u kterého dochází k překlopení překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření již po dvou letech. Díky tomu je překlenovací úvěr rychle nahrazen úvěrem ze stavebního spoření, který má navíc nezvykle vysoký objem a dlouhou dobu splatnosti. U běžného tarifu stavebního spoření se výše úvěru ze stavebního spoření pohybuje kolem 60 % cílové částky. Překlenovací úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami se však po dvou letech překlápí do úvěrů ze stavebního spoření ve výši, která běžně přesahuje 95 % cílové částky.

Zavádění překlenovacích úvěrů se zvýšenými úrokovými sazbami tedy vede ke zkracování doby splatnosti samotných překlenovacích úvěrů na straně jedné a současně k růstu výše i doby splatnosti úvěru ze stavebního spoření ne straně druhé. Nutným výsledkem je pokles objemu překlenovacích úvěrů ve prospěch úvěrů ze stavebního spoření.

Průměrné zůstatky úvěrových účtů

Nástup úvěrů se zvýšenými úrokovými sazbami vidíme i na průměrných zůstatcích jednotlivých typů úvěrů. Průměrný zůstatek na účtu překlenovacího úvěru dosáhl na konci března svého maxima 1,092 mil. Kč a ke 30. červnu nepatrně klesl na 1,091 mil. Kč. To je důsledek postupného poklesu průměrné výše nového úvěru. Dnes je průměrný objem nového překlenovacího úvěru kolem 0,8 mil. Kč, takže v nejbližší budoucnosti můžeme očekávat další pokles průměrné dlužné částky.

Průměrný zůstatek úvěru ze stavebního spoření v poslední době naopak dynamicky roste. Proč? Úvěry ze stavebního spoření dnes vznikají převážně v souvislost s překlenovacím úvěrem. U standardních tarifů stavebního spoření má takový úvěr objem kolem 60 % cílové částky, což je současně 60 % z původní výše překlenovacího úvěru. V případě překlenovacích úvěrů se zvýšenými úrokovými sazbami se ale výše úvěru ze stavebního spoření blíží cílové částce. Protože spořitelny přecházejí od klasických překlenovacích úvěrů k překlenovacím úvěrům se zvýšenými úrokovým sazbami, roste výše poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření a tím i jejich průměrný zůstatek.

Nutno dodat, že kromě přechodu na úvěry se zvýšenými úrokovými sazbami zde hraje důležitou roli také skutečnost, že dnes vznikají úvěry ze stavebního spoření z překlenovacích úvěrů poskytnutých před dvěma a více lety. Tedy z doby, kdy byly průměrné objemy překlenovacích úvěrů podstatně vyšší než dnes.

Tyto dva mechanizmy tedy působí růst průměrné výše úvěrů ze stavebního spoření, a budou ještě nějakou dobu pokračovat. Po nějakém čase budou v bilancích spořitelen převažovat úvěry ze stavebního spoření nad úvěry překlenovacími.

analýza úvěr

Stroj na levné úvěry se zasekl a nevíme proč

Proč klienti preferují dražší úvěry s vyšší úrokovou sazbou? Příčiny neznáme, i když je to důležité.

Vyplacená státní podpora mírně klesla

Hlavní část státní podpory bývá vyplácena v dubnu a bylo tomu tak i letos. Celkový objem státní podpory činil 4,16 mld. Kč. To je o něco méně než vloni, kdy to bylo 4,29 mld. Kč. Příčinou je menší počet klientů.

Objem státní podpory vyplacené v příštím roce bude pravděpodobně stále lehce nad čtyřmi miliardami korun a to i v případě schválení návrhu na snížení státní podpory. V roce 2024 se totiž bude vyplácet státní podpora za letošní rok, a ta bude stále podle současné verze zákona. První snížená státní podpora se bude vyplácet až v roce 2025.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK