Jaký výnos nabídne stavební spoření po změně státní podpory?

analýza státní podpora zákon
29. 7. 2023 | Novela zákona o stavebním spoření ještě nebyla projednána, ale již dnes si můžete spočítat, jaký bude mít snížení státní podpory vliv na zhodnocení vkladů
V Poslanecké sněmovně prošel prvním čtením takzvaný „konsolidační balíček“, který mimo jiné zahrnuje snížení státní podpory na polovinu. Změna by měla platit od 1. ledna 2024. Návrh zákona se ještě může změnit, nicméně již dnes najdete ve srovnávači stavebního spoření výpočty které ukazují jak bude stavební spoření vypadat, když dojde k navrhované změně.

Srovnávač stavebního spoření

Změna státní podpory

Výše státní podpory je zakotvena v zákonu o stavebním spoření. Její výše je 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však ze základu 20 000 Kč. Podle projednávaného návrhu se výše státní podpory změní na 5 % z ročně uspořené částky, nejvýše však ze základu 20 000 Kč.

Snížení státní podpory se bude týkat všech smluv o stavebním spoření, tedy i těch které jsou již uzavřeny, nebo budou uzavřeny do konce letošního roku. Když uzavřeme do konce roku smlouvu a vložíme na ni 20 000 Kč, získáme tím nárok na státní podporu za rok 2023 podle stávajícího zákona (2000 Kč). Když v roce 2024 (nebo v dalších letech) vložíme opět 20 000 Kč, bude státní podpora poloviční, tedy 1000 Kč.

Srovnávač nově zohledňuje předpokládanou změnu zákona

Srovnávač stavebního spoření má sloužit především těm, kdo uvažují o uzavření smlouvy o stavebním spoření. Má co nejpřesněji ukázat předpokládaný výnos za 6 let spoření. Proto byl upraven tak, aby co nejlépe odrážel aktuální stav. Při výpočtu předpokládá, že v prvním roce spoření bude státní podpora podle stávajícího znění zákona nejvýše 2000 Kč ročně, v dalších letech pak klesne na polovinu. To je správný výsledek podle nejpravděpodobnějšího (byť dosud nikoli jistého) scénáře.

Od ledna 2024 bude srovnávač opět upraven tak, aby počítal již se sníženou státní podporou po celou dobu spoření, včetně prvního roku.

Jak se změní zhodnocení vkladů?

Výpočet předpokládá, že je smlouva o stavebním spoření uzavřena v polovině roku a trvá šest let (72 měsíců). Za tu dobu je nárokováno celkem 7 státních podpor. První státní podpora je za druhou polovinu letošního roku a je počítána podle dnes platného zákona. Následuje 5 státních podpor za dalších 5 let. Poslední (sedmá) státní podpora je za polovinu posledního roku.

Při obvyklém způsobu spoření částkou 1700 Kč měsíčně se změnou zákona sníží státní podpora o necelých 6 000 Kč. Snížení se dotkne šesti ze sedmi státních podpor, ale poslední státní podpora je jen za polovinu roku a proto není v plné výši. To je důvod, proč je pokles státní podpory menší než 6000 Kč.

V důsledku úroků a případných dalších prémií poklesne celkem naspořená částka o něco více než o 6000 Kč Čistá úroková sazba poklesne přibližně o 1,4 procentního bodu.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK