Ukončování smluv o stavebním spoření dětí se zjednoduší

děti ukončení smlouvy zákon
10. 2. 2016 | Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o stavebním spoření, která zjednodušují postup ukončování smluv dětí.
Od roku 2014 mohou smlouvu o stavebním spoření dětí ukončit jejich rodiče pouze se souhlasem opatrovnického soudu. Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu zákona o stavebním spoření, která tuto proceduru podstatně zjednoduší. Souhlas soudu nebude potřeba, pokud s ukončením smlouvy vyjádří souhlas oba rodiče a pokud bude smlouva v platnosti déle než šest let (což je vázací lhůta pro získání nároku na státní podporu).

Schváleno kompromisní řešení

Původní návrh, který byl Poslanecké sněmovně předložen v březnu loňského roku počítal s tím, že rodiče budou o ukončení smlouvy o stavebním spoření svých dětí rozhodovat vždy sami. Schváleno však bylo kompromisní řešení, doporučené ústavně-právním výborem. V § 5 zákona o stavebním spoření by se měl objevit nový odstavec 13:
(13) Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí doby stanovené v § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.
Podmínky jsou tedy dvě. Především musí s ukončením smlouvy o stavebním spoření souhlasit všichni zákonní zástupci dítěte, tedy obvykle oba rodiče. To je důležité zejména tehdy, kdy jsou rodiče rozvedeni, nebo mají neshody. Druhou podmínkou je, že smlouva nesmí být ukončena předčasně, tedy před uplynutím šestileté vázací lhůty. To zřejmě nebude pro většinu rodičů problém, protože dodržení této lhůty je podmínkou pro výplatu státní podpory.

Pro ukončení smlouvy dítěte bez opatrovnického soudu musí být splněny obě výše uvedené podmínky. Pokud se rodiče nedohodnou, nebo pokud by chtěli smlouvu ukončit předčasně, bude muset rozhodovat opatrovnický soud.

Rodičům se uleví

Opatrovnické soudy sice v drtivé většině souhlas s ukončením smlouvy dítěte udělují, jde však o proceduru, která je nepříjemná, často zdlouhavá, a především zbytečná. Podle našeho odhadu bylo v roce 2015 takto ukončeno na 22 000 smluv s nezletilými a hodnota práce vynaložené na tato řízení se pohybovala kolem 133 milionů Kč.

Negativní postoj rodičů, kteří tímto řízením prošli, nejlépe vyjadřují jak jejich komentáře na našem diskusním fóru, tak i poznámky v našem průzkumu o rozhodování opatrovnických soudů.

Novela musí projít Senátem a musí ji podepsat prezident

Vláda s textem vyjádřila nesouhlas, poslanecká sněmovna však schválila návrh nečekaně hladce. Pro novelu hlasovalo 147 ze 163 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Aby zákon vstoupil v platnost, musí ještě projít Senátem, který má na přijetí či vrácení návrhu Poslanecké sněmovně 30 dnů. Poté návrh obdrží prezident, který jej může podepsat, nebo do 15 dnů vrátit Poslanecké sněmovně. Vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů by pak mělo nastat do 30 dnů od doručení přijatého zákona Ministerstvu vnitra.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK