Tři typy klientů stavebních spořitelen – který z nich jste vy?

stavební spoření
21. 10. 2019 | Stavební spoření je možno využívat různými způsoby. Tomu je však potřeba přizpůsobit také volbu tarifu stavebního spoření i parametry konkrétní smlouvy. Víte, jaké jsou možné strategie a co je dobré znát?
Před uzavřením smlouvy o stavebním spoření by měl každý vědět, co od stavebního spoření očekává. Zda „jen“ výhodné zhodnocování vkladů se státní podporou, nebo také úvěr na financování bydlení. Podle těchto cílů je pak možno volit vhodnou strategii. Podívejme se na tři základní možnost, které v podobných úvahách nastávají.

1. Chci si naspořit, úvěr nebudu potřebovat

Tento typ klienta se zřejmě vyskytuje nejčastěji. Důvodem pro uzavření smlouvy stavebním spoření je výhodné zhodnocení vkladů a získání státní podpory. Jak vybrat tu správnou stavební spořitelnu a jaké zvolit parametry?

Při pravidelném spoření 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let se čistá úroková sazba blíží ke čtyřem procentům. Abychom stejného zhodnocení dosáhli spořicím účtem, musel by mít úrokovou sazbu téměř 4,7 %.

Podrobnosti v aktuálním srovnání stavebního spoření

Výše pravidelné úložky by se měla pohybovat kolem částky 1700 Kč měsíčně, nebo 20 000 Kč ročně. To je minimální částka pro získání plné státní podpory, která může být nejvýše 2000 Kč ročně.

Doba spoření není ve smlouvě o stavebním spoření uvedena, ale je dobré ji předem alespoň hrubě odhadnout. Pro dosažení nejvyššího zhodnocení je optimální doba spoření šest let. Při kratší době spoření zaniká nárok na státní podporu, naopak při delším spoření postupně zhodnocení vkladů klesá.

Cílová částka je naopak parametr, který je nutno ve smlouvě o stavebním spoření uvést. Pro klienty kteří nemají zájem o úvěr má cílová částka dva důležité důsledky:

  1. Na účtu stavebního spoření je možno naspořit nejvýše cílovou částku, proto cílová částka nesmí být příliš nízká.
  2. Poplatek za uzavření smlouvy je zpravidla ve výši jednoho procenta cílové částky, proto je zbytečné volit příliš vysokou cílovou částku (vysoká cílová částka znamená vysoký poplatek).
Proto se cílová částka volí obvykle o něco vyšší než částka, kterou klient předpokládá naspořit. Při měsíční úložce 1700 Kč a době spoření 6 let to bývá 150 až 200 tisíc Kč. Čím vyšší cílová částka, tím větší rezerva pro případ, že se klient rozhodne spořit o něco více nebo déle, než původně předpokládal.

Při výběru vhodného tarifu je vhodné vycházet ze srovnání stavebního spoření a vybírat nabídky s nejvyšším zhodnocením. Stavební spořitelny často přicházejí s různými akčními nabídkami, které zpravidla znamenají nižší poplatek za uzavření smlouvy, nebo jiné zvýhodnění. Vyplatí se tyto akce na stavebkách.cz sledovat, dá se tak ušetřit až několik tisíc korun.

2. Budu potřebovat úvěr

Postupně přibývá zájemců, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření s úmyslem získat úvěr na financování bytových potřeb. Tyto klienty může rozdělit do dvou skupin podle toho, zda potřebují úvěr okamžitě (nebo alespoň co nejdříve), nebo zda plánují na několik let dopředu.

Když se úvěr plánuje s předstihem

Stavební spoření je přesně určeno pro ty, kdo plánují svůj úvěr několik let dopředu. Znamená to nejprve si na budoucí investici naspořit určitou část (20 až 40 %) a zbytek pak financovat úvěrem. Takové financování bydlení je ideální i podle doporučení České národní banky, podle které by si měl zájemce o úvěr nejprve naspořit nejlépe 20 %, aby jeho hodnota LTV nepřekročila 80 %.

Pro získání úvěru ze stavebního spoření je třeba nejprve určitou dobu spořit. Čekací dobu na poskytnutí úvěru je možno najít ve srovnání úvěrů ze stavebního spoření.
Pro tento způsob financování má stavební spoření tu výhodu, že dopředu garantuje úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření. Pro získání tohoto úvěru je nutno nejprve nějakou dobu spořit, přičemž tato doba závisí na podmínkách stavební spořitelny.

Cílová částka je v takovém případě rovna celé hodnotě plánované investice, protože výše úvěru ze stavebního spoření je nejvýše rozdíl mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Tedy například při cílové částce 1 mil. Kč je třeba naspořit 300 tis. Kč a 700 tis. Kč stavební spořitelna poskytne formou úvěru ze stavebního spoření.

Nastavení úložek na účet stavebního spoření závisí na vybraném tarifu a také na předpokládaném okamžiku, kdy bude úvěr zapotřebí. Obecně platí, že čím dříve před čerpáním úvěru ze stavebního spoření se vše začne plánovat, tím je vše jednodušší. Obvykle je vhodné spořit něco mezi 0,5 až 1,0 % cílové částky měsíčně. Pokud je však potřeba získat úvěr velmi brzy (např. za 2-3 roky), pak může být potřeba vkládat i jednorázové mimořádné vklady, aby byly včas splněny podmínky pro přidělení úvěru.

Pro výběr vhodného tarifu je možno využít srovnavače úvěrů ze stavebního spoření.

Když je úvěr potřeba co nejdříve

Stavebního spoření mohou využít i ti, kteří na poskytnutí úvěru spěchají a nemají čas nejprve několik let spořit. Ti mohou využít překlenovací úvěr a získat tak potřebné peníze ihned. Překlenovací úvěr je úvěr, který poskytuje stavební spořitelna souběžně se stavebním spořením. Klient nejprve obdrží peníze z překlenovacího úvěru a poté spoří na svůj účet stavebního spoření. Když mu na stavebním spoření vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření, je celá cílová částka použita k jednorázovému splacení překlenovacímu úvěr a dále již je splácen úvěr ze stavebního spoření. Další detaily jsou popsány v Encyklopedii stavebního spoření pod heslem překlenovací úvěr.

V pravidelně aktualizovaném srovnání překlenovacích úvěrů najdete vypočtenou čistou úrokovou sazbu i RPSN, pomocí kterých můžete porovnat jejich výhodnost s jinými nabízenými úvěry.
V případě překlenovacího úvěru je zpravidla vše dáno výší potřebné částky (výší úvěru) a možné splátky (kolik je dlužník schopen měsíčně splácet). Cílová částka je rovna výši úvěru a měsíční platba klienta má zpravidla na dvě části. První jde na účet stavebního spoření a druhá na splátku překlenovacího úvěru. Po přidělení cílové částky jde celá splátka na úvěr ze stavebního spoření. Zní to složitě, ale stavební spořitelny již zjednodušily celý proces splácení natolik, že stačí splácet jednu částku na jedno číslo účtu a stavební spořitelna si sama provede rozúčtování na jednotlivé části.

3. Chci spořit a možná budu potřebovat úvěr

Poslední, ale nikoli zanedbatelnou skupinu, tvoří klienti, kteří chtějí spořit a možná (nikoli však jistě) budou v budoucnu potřebovat úvěr na bydlení. Stavební spoření takový postup umožňuje, protože klient stavební spořitelny nemusí předem sdělovat, zda má či nemá zájem o budoucí úvěr. Nárok na úvěr ze stavebního spoření vyplývá ze zákona a klient se může kdykoli rozhodnout, zda jej využije.

Nastavení jednotlivých parametrů pak závisí na tom, jak zákazník stavební spořitelny vnímá pravděpodobnost budoucího čerpání úvěru. Pokud je pravděpodobnost využití úvěru hodně vysoká, měl by při volbě parametrů stavebního spoření postupovat podobě jak je popsáno v části 2. Budu potřebovat úvěr. Naopak pokud je pravděpodobnost čerpání úvěru hodně nízká, je vhodnější přiklonit se spíše ke strategii klienta, který chce pouze spořit.

Stavební spoření je do jisté míry flexibilní v tom, že i v průběhu spoření je možno měnit cílovou částku nebo tarif stavebního spoření. Má to však své limity. Především tarif stavebního spoření je možno měnit pouze v rámci jedné stavební spořitelny, nelze smlouvu o stavebním spoření jednoduše převést ke konkurenci. Navíc platí, že jak změna cílové částky, tak i změna tarifu stavebního spoření podléhají souhlasu stavební spořitelny. Může se tedy stát, že stavební spořitelna nebude s navrhovanou změnou souhlasit. Proto je jistější volit parametry smlouvy tak, aby je nebylo později potřeba měnit. To především znamená volit dostatečně vysokou cílovou částku, protože od výše cílové částky se odvíjí také výše potenciálního úvěru.

 

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře