Kolik vložit na účet stavebního spoření?

praktické rady spoření státní podpora
5. 12. 2015 | S končícím rokem nabývá na důležitosti otázka, jakou částku vložit na účet stavebního spoření, abychom nepřišli o výhodu státní podpory. Podívejme se na to podrobněji.
Prosinec je měsíc, ve kterém mnoho lidí kontroluje své účty stavebního spoření. Státní podpora se počítá ze všech vkladů v kalendářním roce, bez ohledu na to, ve kterém měsíci byly vloženy. Proto řada klientů nechává vložení peněz na stavební spoření na poslední chvíli. Kolik se vyplatí na účet stavebního spoření vložit?

Jak se počítá státní podpora?

Státní podpora se počítá ze základu, který tvoří

  • vklady klienta
  • zvýšené o úroky a
  • snížené o poplatky a daně.
Základ převyšující 20 000 Kč se z pohledu státní podpory převádí do dalších let.

Viz též výpočet státní podpory

Státní podpora činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však z částky 20 000 Kč. Pokud tedy v roce uspoříme více, je možno z tohoto přebytku čerpat státní podporu v roce následujícím. Podmínkou však je, že smlouva o stavebním spoření musí být evidována od samotného počátku jako smlouva s nárokem na státní podporu.

Jak tedy spočítat základ, ze kterého se státní podpory počítá? Je nutno sečíst všechny vklady a úroky, odečíst poplatky a daně, případně přidat převod z předchozího roku. Pokud je tento základ vyšší než 20 000 Kč, vezme se pouze 20 000 Kč, přebytek se převede do dalšího roku. Z takto upraveného základu se spočítá 10 % a to je výše státní podpory za kalendářní rok.

Příklad výpočtu státní podpory

Nejlépe vše osvětlí konkrétní příklad. Řekněme, že klient spořil pravidelně 1000 Kč měsíčně, takže během roku vložil 12 000 Kč. Úroky připsané na účet jsou 1000 Kč, ty je však nutno snížit o 15% daň z příjmů. Odečtou se také poplatky, které si za rok stavební spořitelna strhne z účtu. Poslední položkou je převod přebytku z předchozích let. V tomto případě měl klient v předchozím roce základ pro výpočet státní podpory 22 000 Kč, takže se převádí 2000 Kč.

Měsíční úložky 12 000
Úroky 1 000
Daň z úroků -150
Poplatky -300
Převod z předchozího roku 2 000
Celkem 14 550

Celkem je tedy základ pro výpočet státní podpory 14 550 Kč a v následujícím roce bude klientovi připsána státní podpora ve výši 10 % z tohoto základu (1455 Kč).

Jak optimalizovat státní podporu?

Ve výše uvedeném příkladu má klient možnost přidat na účet další peníze tak, aby jeho základ pro výpočet státní podpory činil 20 000 Kč. Pak získá státní podporu v maximální možné výši, tedy 2000 Kč.

Jak na úroky?

Při provádění podobného výpočtu v praxi můžeme narazit na několik potíží. Především se obtížně počítá výše úroků. Přesný výpočet je poměrně obtížný, můžeme si však pomoci odhadem. Stačí vzít naspořenou částku na začátku roku a vynásobit ji úrokovou sazbou. Pokud v průběhu roku spoříme, budou skutečné úroky o něco vyšší. I to je možno korigovat, ale v praxi to obvykle není nezbytné. Důležitější je spočítat srážkovou daň, která činí 15 % z úroků a o tuto daň úroky snížit.

Kolik se převádí z minulého roku?

Další těžkostí může být zjištění základu, který se převádí z předchozího roku. Přesný výpočet je velmi pracný, naštěstí stavební spořitelny tento údaj obvykle uvádějí na výpisu z účtu, případně je k dispozici v internetovém bankovnictví.

Vyplatí se vložit více?

Výše vkladů na účet stavebního spoření je na rozhodnutí každého klienta. Nepochybně se vyplatí vkládat na účet tolik, aby se plně využil nárok na státní podporu, tedy aby bylo dosaženo základu 20 000 Kč ročně. Ale vyplatí se vložit více?

Vždy se vyplatí mít peníze tam, kde nesou nejvyšší úrok. Pokud tedy zvažujeme, zda peníze nechat na běžném účtu, kde jsou úročeny sazbou 0,01 % nebo zda je dát na stavební spoření kde je úrok 1 %, pak je odpověď jasná. Z pohledu zhodnocení peněz stačí porovnat úrokové sazby, poplatky v tomto případě nejsou důležité. Proč? Protože poplatky za smlouvu o stavebním spoření platíme stejně, bez ohledu na to, kolik na smlouvu vložíme. Jinak by tomu bylo, pokud bychom zvažovali založení nebo ukončení smlouvy – tam je naopak nutno s poplatky počítat!.

Kromě úroků je však nutno mít na zřeteli, že ze stavebního spoření je možno peníze vybrat bez ztráty státní podpory až po šesti letech spoření nebo při čerpání úvěru. Bylo by tedy chybou nezohlednit při rozhodování i skutečnost, že vklady budou na účtu po určitou dobu vázány.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK