Sazby překlenovacích úvěrů zvyšuje i Modrá pyramida

MPSS překlenovací úvěr
5. 2. 2018 | Modrá pyramida stavební spořitelna zvyšuje úrokové sazby Hypoúvěru o 0,2 až 0,6 procentního bodu.
S platností od 5. 2. zvyšuje Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) úrokové sazby Hypoúvěru o 0,2 až 0,6 procentního bodu. Modrá pyramida se tak přidává ke třem dalším stavebním spořitelnám, které na začátku února zvýšily úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Hypoúvěr Modré pyramidy

Hypoúvěr je překlenovací úvěr MPSS, u kterého je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti, jde tedy o alternativu ke klasickému hypotéčnímu úvěru. Výše úrokové sazby závisí na době fixace úrokové sazby a na hodnotě LTV (Loan To Value je poměr výše poskytnutého úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti). Nižší úrokovou sazbou jsou zvýhodněny úvěry s hodnotou LTV nejvýše 80 %. Pro LTV mezi 80 a 90 % je sazba vyšší a nad 90 % MPSS úvěry neposkytuje. To je dnes ostatně obvyklé, jde o opatření doporučené Českou národní bankou.

Změny úrokových sazeb MPSS se nejvíce dotkly nabídky pro hodnoty LTV nad 80 % s desetiletou fixací, tam došlo k nárůstu základní sazby o 0,6 procentního bodu. Naopak nejméně vzrostly sazby pro tří a pětileté fixace překlenovacích úvěrů s LTV do 80 %, a to o 0,2 procentního bodu. Nové úrokové sazby jsou v následující tabulce.

Fixace (roky) 3 5 10
Hypoúvěr 80 3,29 % 3,29 % 3,69 %
Hypoúvěr 90 4,29 % 4,29 % 4,69 %

Pokud jde o tzv. „předhypoteční úvěr“ (tedy je čerpán ještě před zřízením zástavního práva) zvyšují se uvedené úrokové sazby o 1 %. Sazby mohou být naopak sníženy o následující slevy:

  • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
  • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.

Více o Hypoúvěru Modré pyramidy

Překlenovací úvěry Modré pyramidy se liší od standardních překlenovacích úvěrů v několika ohledech. Svým charakterem se tak spíše blíží klasickému hypotéčnímu úvěru.

přidělení cílové částky a převedení překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření dochází již po dvou letech, bez ohledu na výši naspořené částky a hodnotící číslo. Splátky a dospořování jsou nastaveny tak, aby klient po celou dobu splatnosti platil stejnou částku. Úroková sazba překlenovacího úvěru je sjednána jako pevná na dobu 3, 5 nebo 10 let, podle přání klienta. Protože k převodu překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření dojde již po dvou letech, přebírá úvěr ze stavebního spoření úrokovou sazbu překlenovacího úvěru na zbylou dobu do konce sjednané doby fixace (tedy na 1, 3 nebo 8 let). Poté je sjednána nová úroková sazba, která však nepřevýší 6 % p.a. Podrobný popis najdete v  článku o nabídce Modré pyramidy.

Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK