Raiffeisenka navyšuje úrokové zvýhodnění, poplatky a přidává odměnu

praktické rady RSTS spoření
4. 4. 2023 | Jakých změn doznal tarif SPOŘENÍ Raiffeisen stavební spořitelny a co je na na něm tak zajímavého?
Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) od 1. dubna navyšuje úrokové zvýhodnění, takže k základní sazbě 0,5 % si můžeme přidat dalších 2,5 %, v případě klientů mateřské Raiffeisen bank dokonce 3,0 %. Mění se také sazebník poplatků a novinkou je mimořádná odměna pro intenzivně spořící klienty ve výši až 6000 Kč.

Úrokové zvýhodnění 2,5 % nebo 3,0 %

Základní úroková sazba tarifu SPOŘENÍ zůstává na 0,5 %, ale zvyšuje se úrokové zvýhodnění. To má hodnotu 2,5 %, pro klienty mateřské Raiffeisenbank dokonce 3,0 %. Celkové zhodnocení tedy může být až 3,0 % (pro klienty RB 3,5 %).

Podmínky pro získání úrokového zvýhodnění se nemění, v podstatě stačí pravidelně spořit alespoň 6 let v souladu se smlouvou. Úrokové zvýhodnění však má i svá omezení. Platí jen po dobu prvních šesti let spoření, po uplynutí této doby úrokové zvýhodnění končí a vklady jsou nadále úročeny opět jen základní sazbou 0,5 %. Druhým omezením je výše naspořené částky. Úrokové zvýhodnění se týká jen zůstatku do 1 mil. Kč. Vše co je nad touto hranicí je úročeno jen základní sazbou. Úrokové zvýhodnění také nedostaneme vyplaceno v případě, že využijeme úvěr ze stavebního spoření nebo když později změníme tarif či cílovou částku.

Úplný seznam podmínek pro úrokové zvýhodnění vypadá následovně:

  • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifu SPOŘENÍ.
  • Na smlouvu je třeba spořit nejméně 0,3 % cílové částky měsíčně po dobu 72 měsíců. Vklady je možno „předspořit“ vložením mimořádné úložky. Splnění podmínky pravidelného spoření se kontroluje na konci kalendářního roku a v 72. měsíci spoření.
  • Smlouva nesmí být ukončena před uplynutím 72 měsíců od uzavření.
  • U smlouvy nesmí být po celou dobu trvání změněna cílová částka, nesmí být převedena na jiný tarif ani k ni nesmí být sjednána úvěrová smlouva.
  • Po dobu trvání smlouvy nesmí být nakládáno s uspořenou částkou.
  • Úrokové zvýhodnění se vztahuje pouze na zůstatek do výše 1 mil. Kč. Zůstatek nad touto hranicí se úročí pouze základní úrokovou sazbou.
  • Zůstatek je úročen úrokovým zvýhodněním pouze po dobu prvních 72 měsíců.
  • Úrokové zvýhodnění není průběžně připisováno na účet, je klientovi vyplaceno až při ukončení smlouvy společně s uspořenou částkou.

Nový sazebník poplatků

Od 1. dubna platí také nový sazebník poplatků. Hlavní změny se týkají poplatků za vedení účtu a poplatku za výpis z účtu, pokud si jej klient nechá posílat poštou. Elektronický výpis z účtu je i nadále zdarma.

Poplatek Od 1. dubna 2023 Dosavadní hodnota
Čtvrtletní poplatek za vedení účtu stavebního spoření 99 Kč 88 Kč
Čtvrtletní poplatek ze vedení úvěru ze stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru 106 Kč 93 Kč
Výpis z účtu zaslaný poštou 25 Kč 22 Kč
Výpis z účtu zaslaný elektronicky zdarma zdarma

Mimořádná odměna za vklad ve výši až 6000 Kč

Novinkou je mimořádná odměna pro klienty, kteří intenzivně spoří. Noví klienti mohou získat mimořádnou odměnu ve výši až 6000 Kč. Výše odměny závisí na zůstatku účtu stavebního spoření k 31. říjnu 2023.

Nárok na mimořádnou odměnu mají jen noví klienti RSTS. Tedy takoví, kteří dosud neměli u RSTS smlouvu o stavebním spoření, nebo poslední smlouvu o stavebním spoření s RSTS ukončili nejpozději k 31. 3. 2022, nebo u stavební spořitelny mají úvěr ze stavebního spoření, poskytnutý nejpozději 31. 3. 2022

Smlouva musí být uzavřena v tarifu SPOŘENÍ a musí trvat nejméně do 30. 6. 2025, nebo u ní klient přijme přidělení cílové částky.

Výše odměny závisí na zůstatku ke dni 31. 10. 2023. Odměna bude připsána na účet klienta 31. 12. 2023.

Zůstatek na účtu k 31. 10. 2023 Prémie
Od 20 000 Kč do 49 999,99 Kč 1 200 Kč
Od 50 000 Kč do 99 999,99 Kč 3 000 Kč
Od 100 000 Kč výše 6 000 Kč

Úvěr ze stavebního spoření se sazbou 3,5 %

Úvěr ze stavebního spoření v tarifu SPOŘENÍ zůstává beze změny, přesto je na místě tuto možnost připomenout. Tarif SPOŘENÍ se je totiž zajímavým univerzálním tarifem stavebního spoření se vším všudy. Tedy i s nabídkou úvěru ze stavebního spoření. Jeho úroková sazba je 3,5 % bez ohledu na způsob zajištění. U RSTS můžeme bez zajištění nemovitostí získat úvěr až do 1,5 mil. Kč, pro vyšší částky už bude požadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. V obou případech však bude náš úvěr úročen jen 3,5 %. To je zajímavé zejména s ohledem na aktuální navýšení úrokového zvýhodnění. Při šestiletém spoření mohou být vklady úročeny 3,0 %, pro klienty Raiffeisen bank dokonce 3,5 %, což je sazba shodná s úročením přiděleného úvěru.
Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Zde je třeba upozornit, že čerpáním úvěru ze stavebního spoření ztrácíme nárok na úrokové zvýhodnění. Přesto je nabídka velmi zajímavá. Proč? Když budou v následujících letech úrokové sazby klesat, budeme mít zajištěné výhodné zhodnocení vkladů. A kdyby sazby neklesly nebo dokonce vzrostly? Pak bude úvěr za 3,5 % velmi zajímavý a rádi pro něj oželíme úrokové zvýhodnění. Na levném úvěru ušetříme mnohem více.

Pro získání úvěru musíme naspořit 40 % cílové částky a dosáhnout předepsaného hodnotícího čísla (ukazatele zhodnocení). Podmínky jsou nastaveny velmi kultivovaně, takže když na počátku spoření vložíme jednorázově 40 % cílové částky (a dále již nespoříme), získáme přidělení úvěru za 2 roky a 3 měsíce, tedy nedlouho po uplynutí minimální zákonné lhůty Podle zákona o stavebním spoření nesmí být čekací doba na úvěr ze stavebního spoření kratší než 2 roky. . Pro výpočet čekací doby a splácení úvěru ze stavebního spoření je možno použít srovnávače úvěrů ze stavebního spoření.

Minimální měsíční splátka úvěru je 0,65 % cílové částky, což znamená dobu splatnosti nejvýše 13 let. Minimální hodnota SKLV dosažitelná v tomto tarifu je kolem 0,32. To je velmi dobrý kompromis mezi přívětivostí tarifu pro klienta jeho bezpečností pro stavební spořitelnu.

Tarif SPOŘENÍ
Spoření
Úročení vkladů 0,5  % p. a.
+ úrokové zvýhodnění 2,5 % (3,0 %)1)
 
Minimální měsíční vklad 0,3 % cílové částky
Poplatky
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 99 Kč čtvrtletně
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma
poštou 25 Kč
Úvěr ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru 3,5  % p. a.
Minimální měsíční splátka úvěru 0,65 % cílové částky
Podmínky pro přidělení2)
Minimální doba spoření 21 měsíců
Minimální naspořená částka 40 % cílové částky
Koeficient ukazatele zhodnocení 2,7
Minimální ukazatel zhodnocení 64
Poplatky
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtu 106 Kč čtvrtletně
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma
poštou 22 Kč
1) Navíc můžeme získat úrokové zvýhodnění, podmínkou je však pravidelné spoření po dobu alespoň 6 let a nečerpání úvěru. Pokud máme zájem o úvěr ze stavebního spoření, nemáme na úrokový bonus nárok. Výše úrokového zvýhodnění je 2,5 %, při spoření z běžného účtu u mateřské Raiffeisenbank dokonce 3,0 %.
2) Podmínky pro přidělení musí být splněny v rozhodný den, tj. 3 měsíce před vlastním přidělením.
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK