Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

REKOpůjčka anuitní

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě
Výše úvěru (Kč)     Akontace (Kč) 

Splátka info
Celková splátka v první fázi překlenovacího úvěru. Splátku tvoří součet měsíční platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření.

Doba splatnosti
Celková doba splatnosti překlenovacího úvěru v rocích.
%doba-splatnosti%
Za překlenovací úvěr zaplaceno celkem 
Celkový objem splátek překlenovacího úvěru (včetně poplatků).
%zaplaceno_celkem%
Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru
Čistá úroková sazba celého překlenovacího úvěru.

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
%RPSN%
RPSN
Roční procentní sazba nákladů překlenovacího úvěru.

Podrobněji o RPSN
%RPSN0%
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát více celkem zaplatíme za úvěr. Pokud je jeho hodnota například 1,5, znamená to, že na splátkách zaplatíme o polovinu více.

Podrobněji o koeficientu navýšení
%navyseni%
%LTV%
Zajištění úvěru 
U menších úvěrů stavební spořitelny nepožadují žádné zajištění, u vyšších částek je požadováno ručení třetí osobou nebo zástavním právem k nemovitosti.
%zajisteni%
Fáze spoření
Úroková sazba z vkladů 
Úroková sazba z vkladů uvedená ve smlouvě o stavebním spoření (nominální úroková sazba).
%sazba_sporeni%
Úroková sazba překlenovacího úvěru 
Úroková sazba překlenovacího úvěru uvedená v úvěrové smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_PU%
Fixace úrokové sazby 
Úroková sazba překlenovacího úvěru může být sjednána jako pevná po celou dobu splatnosti, nebo pouze po omezenou dobu několika let.
%fixace%
Akontace 
Výše první úložky na účet stavebního spoření. Pokud klient vloží na svůj účet stavebního spoření na počátku spoření vyšší částku, zkrátí si tím délku spoření (a tedy zároveň i dobu, po kterou splácí úroky z překlenovacího úvěru). V některých případech stavební spořitelna nabízí při určité akontaci výhodnější podmínky překlenovacího úvěru.
%akontace%
Měsíční platby na účet překlenovacího úvěru 
Výše měsíčních plateb na účet překlenovacího úvěru, které klient pravidelně platí až do přidělení úvěru ze stavebního spoření.
%platba_PU%
Měsíční dospořování 
Kromě plateb na účet překlenovacího úvěru musí klient také pravidelně spořit na svůj účet stavebního spoření.
%ulozka%
Celkové měsíční zatížení ve fázi spoření 
Součet měsíčních plateb na účet stavebního spoření a překlenovací úvěr.
%zatizeni%
Délka fáze spoření v měsících 
Doba, po kterou klient platí úroky z překlenovacího úvěru a zároveň dospořuje.
%delka_sporeni%
Fáze splácení úvěru ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_USS%
Výše měsíční splátky 
Výše měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě.
%splatka_USS%
Počet splátek 
Počet splátek úvěru ze stavebního spoření (tedy zároveň délka splácení úvěru ze stavebního spoření v měsících).

Obvykle je počet splátek desetinné číslo, což znamená, že poslední splátka je nižší. Například je-li počet splátek 23,1 znamená to, že úvěr je splácen po dobu dvou let a poslední splátka (provedená ve 24. měsíci) je ve výši jedné desetiny běžné měsíční splátky.
%delka_USS%


OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě

KOMENTÁŘ
Překlenovací úvěr REKOpůjčka anuitní
ve výši %cc%

Překlenovací úvěr má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.

Fáze překlenovacího úvěru
začíná uzavřením smlouvy o stavebním spoření a úvěrové smlouvy. Výše úvěru je %cc%, cílová částka smlouvy o stavebním spoření činí rovněž %cc%. V některých případech je možno získat výhodnější podmínky, pokud je na účet stavebního spoření vložena určitá akontace (první platba). V tomto případě je akontace %akontace%. Poté je vyplacen překlenovací úvěr ve výši %cc%. Během následujících %delka_sporeni% měsíců se platí na účet stavebního spoření %ulozka% a na účet překlenovacího úvěru %platba_PU%, tedy celkem %zatizeni% měsíčně.

Po %delka_sporeni% měsících je překlenovací úvěr splacen. Ke splacení je použita naspořená částka na účtu stavebního spoření a úvěr ze stavebního spoření.

Fáze úvěru ze stavebního spoření
Splacením překlenovacího úvěru začíná fáze úvěru se stavebního spoření, který je splácen měsíčními splátkami ve výši %splatka_USS% po dobu %delka_USS2% měsíců.

Za celý překlenovací úvěr ve výši %cc% je zaplaceno (včetně poplatků) celkem %zaplaceno_celkem%. Zaplacená částka je tedy %navyseni%krát vyšší než objem úvěru.

Překlenovací úvěr: REKOpůjčka anuitní
Úroková sazba7,4 % - 8,15 %
Fixace (roky)3 Y, 5 Y
Zajištění úvěrubez zajištění
Poplatek za poskytnutí úvěru 1 % cílové částky, minimálně 1 000 Kč, maximálně 10 000 Kč
Poplatek za vedení účtu106 Kč čtvrtletně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč
Účet stavebního spoření: Anuitní
Úroková sazba7,00 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtuzdarma
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč
Podmínky pro přidělení
Minimální procento naspoření0.1 % cílové částky
Ukazatel zhodnocení min.0.01
Koeficient ukazatele zhodnocení1.5
Úvěr ze stavebního spoření: Anuitní
Úroková sazba10,00 %
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtu106 Kč čtvrtletně
Poplatek za výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 25 Kč

Typ úvěru

REKOpůjčka anuitní je splácený překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami. Pro jeho získání je nutno uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Smlouva o stavebním spoření však může být uzavřena současně s poskytnutím překlenovacího úvěru. Samotný překlenovací úvěr je poskytnut na dobu dvou let, než na smlouvě o stavebním spoření vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Splácení překlenovacího úvěru má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.
 • Ve fázi překlenovacího úvěru klient platí měsíčně na svůj účet stavebního spoření pouze nízkou částku (0,1 % z cílové částky) a současně splácí překlenovací úvěr. Fáze překlenovacího úvěru trvá 24 měsíců, poté na smlouvě o stavebním spoření vznikne nárok na přidělení cílové částky.
 • Při přidělení cílové částky je nesplacená část překlenovacího úvěru splacena zčásti naspořenou částkou, zčásti úvěrem ze stavebního spoření.
 • Ve fázi úvěru ze stavebního spoření klient splácí úvěr ze stavebního spoření splátkou, sjednanou ve smlouvě o úvěru.

Úroková sazba

 • Úroková sazba překlenovacího úvěru je sjednána na určitou dobu (doba fixace).
 • Výše úrokové sazby překlenovacího úvěru závisí na době fixace.
 • Úroková sazba překlenovacího úvěru může být zvýšena v závislosti na interním hodnocení úvěruschopnosti klienta.
 • Úroková sazba překlenovacího úvěru může být snížena při financování rekonstrukce vedoucí k úspoře energií a využití obnovitelných zdrojů. Lze použít i na koupi a výstavbu RD nebo bytu s průkazem energetické náročnosti budovy A nebo B.
 • Úroková sazba překlenovacího úvěru může být snížena, pokud si klient sjedná pojištění u UNIQA pojišťovny.
 • Úroková sazba může být snížena, pokud je úvěr splácen z „Chytrého účtu“ zřízeného u Raiffeisenbank v souvislosti s poskytovaným úvěrem (zřízení a vedení tohoto účtu je aktuálně bez poplatku).
 • Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření.
 • Protože doba fixace úrokové sazby překlenovacího úvěru je vždy delší, než čekací doba na úvěr ze stavebního spoření, přebírá úvěr ze stavebního spoření na určitou dobu (do konce fixace) úrokovou sazbu překlenovacího úvěru. Je to zajištěno tak, že na úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření je poskytnuta dočasná sleva.
 • Po uplynutí doby první fixace může být sjednána na další období sleva v jiné výši.

Zajištění úvěru

Překlenovací úvěr REKOpůjčka anuitní je poskytován bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Maximální výše úvěru závisí na vyhodnocení klienta stavební spořitelnou. Horní hranice nezajištěné částky úvěru je 1,0 mil. Kč (nezajištěná částka je celkový objem úvěru snížený o naspořenou částku na účtu stavebního spoření).

Splácení úvěru

Překlenovací úvěr je postupně umořován, dlužník spoří na svém účtu stavebního spoření pouze 0,1 % cílové částky měsíčně, vyšší částka jde na splácení překlenovacího úvěru. Po uplynutí 24 měsíců na účtu stavebního spoření vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření a nesplacená část překlenovacího úvěru je  jednorázově splacena naspořenou částkou a úvěrem ze stavebního spoření. Ve druhé fázi je pak splácen úvěr ze stavebního spoření.

Výše splátky úvěru ze stavebního spoření je stejná, jako součet měsíčních úroků z překlenovacího úvěru a částky, kterou je nutno spořit na účet stavebního spoření. Pokud nedojde ke změně slevy z úrokové sazby, je celkové měsíční zatížení klienta po celou dobu splácení úvěru neměnné (tj. je stejné ve fázi překlenovacího úvěru i ve fázi úvěru ze stavebního spoření).

Možnosti předčasného splacení

Překlenovací úvěr i následný úvěr ze stavebního spoření je možno splatit předčasně v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru.

Dejte nám na sebe kontakt. E‑mailem nebo telefonicky se vám ozve specialista, který si s vámi sjedná schůzku.Najděte si sami nejbližšího finančního poradce na interaktivní mapě.

Poskytovatelem překlenovacího úvěru je

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

www  www.rsts.cz

OZVĚTE SE MI
Dám vám na sebe kontakt, abyste se mi mohli co nejdříve ozvat telefonicky nebo e-mailem
NAJDU SI PORADCE
Najdu si nejbližšího finančního poradce sám na interaktivní mapě