stavební spořitelna Topkredit 90 Fix3 + AktivPlus 25
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Výše úvěru (Kč)     Akontace (Kč) 

Splátka
Celková splátka v první fázi překlenovacího úvěru. Splátku tvoří součet měsíční platby na překlenovací úvěr a na účet stavebního spoření.

Doba splatnosti
Celková doba splatnosti překlenovacího úvěru v rocích.
%doba-splatnosti%
Za překlenovací úvěr zaplaceno celkem 
Celkový objem splátek překlenovacího úvěru (včetně poplatků).
%zaplaceno_celkem%
Čistá úroková sazba překlenovacího úvěru
Čistá úroková sazba celého překlenovacího úvěru.

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
%RPSN%
RPSN
Roční procentní sazba nákladů překlenovacího úvěru.

Podrobněji o RPSN
%RPSN0%
Koeficient navýšení
Koeficient navýšení říká, kolikrát více celkem zaplatíme za úvěr. Pokud je jeho hodnota například 1,5, znamená to, že na splátkách zaplatíme o polovinu více.

Podrobněji o koeficientu navýšení
%navyseni%
Zajištění úvěru 
U menších úvěrů stavební spořitelny nepožadují žádné zajištění, u vyšších částek je požadováno ručení třetí osobou nebo zástavním právem k nemovitosti.
%zajisteni%
Fáze spoření
Úroková sazba z vkladů 
Úroková sazba z vkladů uvedená ve smlouvě o stavebním spoření (nominální úroková sazba).
%sazba_sporeni%
Úroková sazba překlenovacího úvěru 
Úroková sazba překlenovacího úvěru uvedená v úvěrové smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_PU%
Akontace 
Výše první úložky na účet stavebního spoření. Pokud klient vloží na svůj účet stavebního spoření na počátku spoření vyšší částku, zkrátí si tím délku spoření (a tedy zároveň i dobu, po kterou splácí úroky z překlenovacího úvěru). V některých případech stavební spořitelna nabízí při určité akontaci výhodnější podmínky překlenovacího úvěru.
%akontace%
Měsíční platby na účet překlenovacího úvěru 
Výše měsíčních plateb na účet překlenovacího úvěru, které klient pravidelně platí až do přidělení úvěru ze stavebního spoření.
%platba_PU%
Měsíční dospořování 
Kromě plateb na účet překlenovacího úvěru musí klient také pravidelně spořit na svůj účet stavebního spoření.
%ulozka%
Celkové měsíční zatížení ve fázi spoření 
Součet měsíčních plateb na účet stavebního spoření a překlenovací úvěr.
%zatizeni%
Délka fáze spoření v měsících 
Doba, po kterou klient platí úroky z překlenovacího úvěru a zároveň dospořuje.
%delka_sporeni%
Fáze splácení úvěru ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě (nominální úroková sazba).
%sazba_USS%
Výše měsíční splátky 
Výše měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření uvedená ve smlouvě.
%splatka_USS%
Počet splátek 
Počet splátek úvěru ze stavebního spoření (tedy zároveň délka splácení úvěru ze stavebního spoření v měsících).

Obvykle je počet splátek desetinné číslo, což znamená, že poslední splátka je nižší. Například je-li počet splátek 23,1 znamená to, že úvěr je splácen po dobu dvou let a poslední splátka (provedená ve 24. měsíci) je ve výši jedné desetiny běžné měsíční splátky.
%delka_USS%


KOMENTÁŘ
Překlenovací úvěr Topkredit 90 Fix3 + AktivPlus 25
ve výši %cc%

Překlenovací úvěr má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.

Fáze překlenovacího úvěru
začíná uzavřením smlouvy o stavebním spoření a úvěrové smlouvy. Výše úvěru je %cc%, cílová částka smlouvy o stavebním spoření činí rovněž %cc%. V některých případech je možno získat výhodnější podmínky, pokud je na účet stavebního spoření vložena určitá akontace (první platba). V tomto případě je akontace %akontace%. Poté je vyplacen překlenovací úvěr ve výši %cc%. Během následujících %delka_sporeni% měsíců se platí na účet stavebního spoření %ulozka% a na účet překlenovacího úvěru %platba_PU%, tedy celkem %zatizeni% měsíčně.

Po %delka_sporeni% měsících je překlenovací úvěr splacen. Ke splacení je použita naspořená částka na účtu stavebního spoření a úvěr ze stavebního spoření.

Fáze úvěru ze stavebního spoření
Splacením překlenovacího úvěru začíná fáze úvěru se stavebního spoření, který je splácen měsíčními splátkami ve výši %splatka_USS% po dobu %delka_USS2% měsíců.

Za celý překlenovací úvěr ve výši %cc% je zaplaceno (včetně poplatků) celkem %zaplaceno_celkem%. Zaplacená částka je tedy %navyseni%krát vyšší než objem úvěru.

Překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí

Překlenovací úvěr: Topkredit 90 Fix3
Úroková sazba3,19 % - 3,49 % podle výše úvěru
Zajištění úvěruzástavní právo k nemovitosti
Nutná akontace1000 Kč
Poplatek za poskytnutí úvěru 1 000 Kč
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Účet stavebního spoření: AktivPlus 25
Úroková sazba0,60 %
Poplatek za uzavření smlouvy1 % cílové částky, maximálně 15 000 Kč
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Podmínky pro přidělení
Minimální procento naspoření35 % cílové částky
Hodnotící číslo min.64
Hodnotící číselný faktor26
Úvěr ze stavebního spoření: AktivPlus 25
Úroková sazba3,60 %
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Překlenovací úvěr Topkredit 90 Fix3 je alternativou k hypotéčnímu úvěru a musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

V období od 1. ledna do 30. června 2020 získá klient, který použije úvěr Topkredit 90 Fix3 ke splacení úvěru na bydlení od jiné banky prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Protože jde o výhodu, která se týká pouze některých úvěrů, není toto zvýhodnění zahrnuto ve výpočtu.

Typ úvěru

Tento úvěr je klasický překlenovací úvěr, který má dvě fáze: fázi překlenovacího úvěru a fázi úvěru ze stavebního spoření.
  • Ve fázi překlenovacího úvěru klient platí měsíčně úroky z překlenovacího úvěru a současně spoří na svůj účet stavebního spoření. Fáze překlenovacího úvěru trvá do doby, než vznikne nárok na přidělení cílové částky.
  • Při přidělení cílové částky je překlenovací úvěr splacen zčásti naspořenou částkou, zčásti úvěrem ze stavebního spoření.
  • Ve fázi úvěru ze stavebního spoření klient splácí úvěr ze stavebního spoření částkou sjednanou ve smlouvě o stavebním spoření. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření i výše minimální splátky úvěru ze stavebního spoření je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření.

Úrokové sazby

Úroková sazba závisí na výši poskytnutého úvěru, kvalitě zajištění (LTV) a době fixace úrokové sazby. Úvěr Topkredit 90 Fix3 má úrokovou sazbu sjednanou na 3 roky a je poskytován v případě, kdy se hodnota LTV pohybuje mezi 80 a 90 %.

Úrokové sazby pro překlenovací úvěr Topkredit 90 (LTV mezi 80 % a  90 %)

Výše úvěru do 0,899 mil Kč 0,9 – 1,999 mil. Kč 2 mil. Kč a více
Pevná úroková sazba 3,69  % 3,49  % 3,39  %
Fixace sazby na 3 roky 3,49  % 3,29  % 3,19  %
Fixace sazby na 6 roků 3,49  % 3,29  % 3,19  %
Fixace sazby na 10 roků 3,69  % 3,49  % 3,39  %

Slevy a přirážky k základní úrokové sazbě

V případě, že klient současně s překlenovacím úvěrem uzavře smlouvu na některý z vybraných produktů skupiny ČSOB (Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění nebo Pojištění majetku a odpovědnosti, Běžný účet), může být úroková sazba dále snížena, a to až o 0,5 procentního bodu.

Naopak úroková sazba může být zvýšena v případě, že při posuzování úvěruschopnosti žadatele ČMSS vyhodnotí riziko poskytnutí úvěru jako vysoké.

Výpočty prezentované na stavebkách.cz předpokládají úrokovou sazbu bez těchto slev a přirážek.

Zajištění úvěru

Tento překlenovací úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti (hypotékou).

LTV – Loan To Value

Při stanovování úrokových sazeb ČMSS se posuzuje míra zajištění úvěru pomocí LTV (Loan To Value). Hodnota LTV je podíl výše úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti. Pokud má klient na svém účtu stavebního spoření již něco naspořeno, snižuje se výše úvěru o tuto naspořenou částku.

     LTV =     Výše překlenovacího úvěru – naspořená částka
Hodnota zastavené nemovitosti

Splácení úvěru ze stavebního spoření

V závislosti na zvolené tarifní variantě stavebního spoření je stanovena minimální výše splátky úvěru ze stavebního spoření. Výše splátky je sjednána jako minimální, úvěr ze stavebního spoření je tedy možno splácet vyššími částkami bez sankcí (viz též předčasné splacení dále).

Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření v procentech výše úvěru (cílové částky)
Tarifní varianta Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření
AktivPlus Spořicí 2,00  %
AktivPlus 15 0,93  %
AktivPlus 20 0,72  %
AktivPlus 25 0,60  %
AktivPlus 30 0,56  %

Možnosti předčasného splacení

Ve fázi překlenovacího úvěru je možno překlenovací úvěr splatit předčasně v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru. Kromě toho je možno vkládat mimořádné úložky na účet stavebního spoření a tím si zkrátit čekací dobu na přidělení cílové částky.

Po přidělení cílové částky klient splácí úvěr ze stavebního spoření, který je možno splatit kdykoli bez sankcí.

Poskytovatelem překlenovacího úvěru je

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Vinohradská 3218/169
100 17 Praha 10

  www.cmss.cz