První zvýhodněné úvěry k dotaci Oprav dům po babičce

dotace praktické rady
7. 3. 2024 | Jaké jsou možnosti zvýhodněných úvěrů k dotačnímu programu Oprav dům po babičce? První tři stavební spořitelny již přijímají žádosti, jedna spořitelna a jedna banka se brzy přidají.
Od března se začínají objevovat první nabídky zvýhodněných úvěrů k dotačnímu programu Oprav dům po babičce. Zájemci o renovace starších obytných domů tak mohou získat k dotaci od státu také zvýhodněný úvěr s RPSN Roční procentní sazba nákladů je úroková míra zahrnující kromě úroků také veškeré další poplatky a náklady související s úvěrem.

Viz též Encyklopedie stavebního spoření.
nejvýše 3,5 %.

Jak budou zvýhodněné úvěry fungovat?

Cílem dotačního programu Oprav dům po babičce je pomoc při financování zateplení rodinných domů a dalších úsporných opatření jako je například instalace fotovoltaiky, nádrže na dešťovku a další. Státní dotace se poskytuje zálohově, tedy předem. Její výše je však omezená. Stát dotuje nejvýše polovinu potřebných nákladů a stanoveny jsou i limity na jednotlivá opatření. Například na zateplení se poskytuje dotace až 1 mil. Kč, na instalaci fotovoltaiky je dotace až 200 tis. Kč.
Přehled jednotlivých dotací v programu Oprav dům po babičce.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Zájemce o renovaci tak bude muset sehnat další peníze na druhou polovinu nákladů. Ne každý má naspořeno a proto bude stát dotovat zvýhodněné úvěry. Zvýhodněný úvěr bude poskytován až do výše dvojnásobku dotace. Úvěry budou poskytovány stavebními spořitelnami i dalšími bankami a stát bude regulovat výši jejich úrokových sazeb. Zvýhodněné úvěry poskytnuté v roce 2024 nesmí mít hodnotu RPSN vyšší než 3,5 %.

U zvýhodněných úvěrů nebude požadováno zajištění nemovitostí, žadatel však bude muset prokázat svou schopnost úvěr splácet. Samotné poskytnutí dotace tedy neznamená automatický vznik nároku na zvýhodněný úvěr.

Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Tři stavební spořitelny již přijímají žádosti o zvýhodněné úvěry

ČSOB Stavební spořitelna, Modrá pyramidaRaiffeisen stavební spořitelna jsou již připraveny a přijímají žádosti o zvýhodněné úvěry. Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) přípravy dokončuje a spustí nabídku ve druhé polovině března. Zvýhodněné úvěry připravuje také banka UniCredit, s nabídkou chce vyrukovat v polovině dubna.

Základní parametry zvýhodněných úvěrů stavebních spořitelen jsou v následující tabulce. UniCredit je ještě ve stadiu příprav, prozatím uvedla pouze maximální výši úvěru, která má být 1,25 mil. Kč.

Přehled hlavních parametrů zvýhodněných úvěrů k dotaci Oprav dům po babičce

ČSOBS Modrá pyramida Raiffeisen Buřinka
Stav příprav aktivní aktivní aktivní druhá polovina března
Úroková sazba 3,00 % 3,19 % 3,45 % 3,38 %
Fixace úrokové sazby do splatnosti do splatnosti 5 let do splatnosti
Nejdelší doba splatnosti 20 let 25 let 20 let 25 let
Maximální výše 2,5 mil. Kč 2,5 mil. Kč 2,0 mil. Kč 2,5 mil. Kč
Mimořádná splátka zdarma ne ano ne ano

Úroková sazba

Úroková sazba je v případě úvěrů ostře sledovaný parametr, u těchto zvýhodněných úvěrů však není příliš důležitá. RPSN poskytnutého úvěru nesmí překročit 3,5 %, což je přibližně polovina z aktuálních sazeb běžných úvěrů poskytovaných bez zajištění nemovitostí. To samo o sobě zaručuje dobrou dostupnost těchto úvěrů. Druhým důvodem proč nepřikládat samotné úrokové sazbě zbytečně velkou důležitost je skutečnost, že v případě stavebních spořitelen se jedná o úrokovou sazbu překlenovacího úvěru. A překlenovací úvěr je svázán se smlouvou o stavebním spoření do poměrně složitého komplexu, takže výpočet skutečných nákladů na úvěr není vůbec jednoduchý a kromě úrokové sazby překlenovacího úvěru závisí ještě na mnoha dalších faktorech. Například ČSOBS má úrokovou sazbu překlenovacího úvěru nejnižší, ale když se podíváme do srovnavače překlenovacích úvěrů, vidíme, že nevychází lépe než konkurence.

Důležitější než samotná úroková sazba je doba její fixace. Většina spořitelen slibuje neměnit úrokovou sazbu až do úplného splacení úvěru. Výjimkou je RSTS, která sjednává úrokovou sazbu na dobu 5 let, poté ji může změnit.

Výše úvěru

Pro všechny zvýhodněné úvěry k dotaci oprav dům po babičce platí, že mohou být poskytovány nejvýše do dvojnásobku státní dotace. Kromě toho si však jednotliví poskytovatelé stanovují i vlastní limity. RSTS má horní hranici zvýhodněného úvěru 2 mil. Kč, ostatní spořitelny dokonce 2,5 mil. Kč.

Zde nutno připomenout, že stanovení horní hranice úvěru který není zajištěn zástavním právem je velmi citlivá věc. Před deseti lety bývala horní hranice kolem 0,7 mil. Kč, dnes je přibližně trojnásobná. V tomto parametru mohou stavební spořitelny zúročit své zkušenosti, protože ostatní banky takto vysoké úvěry bez zajištění neposkytují. UniCredit plánuje nabízet zvýhodněné úvěry s maximálním objemem 1,25 mil. Kč, což je ve srovnání se stavebními spořitelnami polovina.

Doba splatnosti

Dlouhá doba splatnosti úvěru snižuje výši měsíční splátky. Proto je u vysokých úvěrů velmi důležitá. Stavební spořitelny jsou dnes jediné banky, které „umí“ poskytovat úvěry bez zajištění nemovitostí se splatností 20 až 25 let. Ostatní banky obvykle končí na polovičních hodnotách. V případě zvýhodněných úvěrů nabízí nejdelší splatnost 25 let Modrá pyramida a Buřinka. Úvěry s dvacetiletou splatností poskytuje ČSOBS a Raiffeisen stavební spořitelna.

Možnost mimořádné splátky zdarma

Zajímavá je možnost mimořádného splacení úvěru (částečného nebo úplného) zdarma, bez náhrady účelně vynaložených nákladů. Tuto nadstandardní službu nabízí Modrá pyramida a Buřinka.

Podle zákona o spotřebitelském úvěru má dlužník právo úvěr kdykoli splatit, ale věřitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Výše této náhrady byla v minulosti předmětem sporů, ty však vyřešila nedávná novela zákona. Výpočet výše náhrady je hodně komplikovaný a nepočítá s dotovanými úvěry. Je tedy obtížné předem odhadovat, jak vysoké budou náhrady za předčasné splácení zvýhodněných úvěrů a nakolik jejich existence naopak ovlivní náhrady u ostatních nezajištěných úvěrů na bydlení. V každém případě je pro klienta výhodou mít smluvně sjednanou možnost mimořádné splátky úvěru zdarma.

praktické rady RSTS spoření

Raiffeisenka uspíšila snížení sazeb, hořkou pilulku ale osladila

Snížení úrokových sazeb přišlo sice o něco dříve, ale Raiffeisenka současně navýšila jiné zvýhodnění, kterým nižší sazby alespoň částečně kompenzuje.

K dispozici je 10 miliard

Zvýhodněné úvěry vděčí za své nízké úrokové sazby především dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Ten bude bankám poskytovat zdarma polovinu potřebných zdrojů. Díky tomu bude úroková sazba zvýhodněných úvěrů ve srovnání s tržní sazbou přibližně poloviční.

SFŽP ČR pro tyto úvěry vyčlenil 5 mld. Kč, celkem tedy bude možno poskytnout úvěry v objemu 10 mld. Kč. To je objem, který stavební spořitelny nepochybně dokážou zpracovat bez velkých problémů. Ke konci února bylo evidováno 1232 žádostí o zálohovou dotaci. Jaké procento žadatelů o dotaci bude mít zájem o zvýhodněný úvěr se teprve uvidí. Další informace k dotaci Oprav dům po babičce jsou na webu novazelenausporam.cz.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK