První náznak růstu zájmu o stavební spoření

stavební spoření
16. 5. 2016 | Stavební spořitelny letos po dlouhé době zaznamenaly meziroční růst objemu nových smluv o stavebním spoření (+1,1 %). Pozitivně se vyvíjí také zájem o úvěry (+13,5 %).
Stavební spořitelny uzavřely za první čtyři měsíce letošního roku 188 tisíc smluv o stavebním spoření (včetně zvýšení), což znamená nasmlouvané cílové částky v objemu 62,9 mld. Kč. Meziročně to znamená pokles v počtu smluv o 6,1 %, ale objem cílových částek vzrostl o 1,1 %. Úvěrová oblast vykazuje růst jak v počtu poskytnutých úvěrů (23 tisíc úvěrů, meziročně +2,9 %) tak i v objemu (14,9 mld. Kč, meziročně +13,5 %).
Zájem o stavební spoření roste
Přehled obchodních výsledků stavebních spořitelen

Nové smlouvy o stavebním spoření rostou

I když růst zájmu o stavební spoření není příliš výrazný a projevuje se „pouze“ v objemech cílových částek, oproti březnovým výsledkům jde o zřetelný a očekávaný posun. Jak jsme uváděli v v analýze březnových výsledků, údaje za třetí měsíc byly zkresleny výsledky Českomoravské stavební spořitelny, která nasazovala nový IT systém.
ČMSS - měsíční nové smlouvy o stavebním spoření (cílové částky)
Důsledkem byl několikadenní výpadek produkce, která se přesunula do měsíce následujícího – tedy do dubna. To potvrzuje i graf měsíčních obchodů ČMSS.

Samotné stavební spořitelny očekávají v letošním roce růst zájmu o stavební spoření a toto očekávání se velmi pravděpodobně naplní. Nahrává tomu stálý pokles úrokových sazeb na finančním trhu, takže stavební spoření je dnes jednoznačně nejvýhodnějším bankovním produktem pro spoření. Kromě toho od dubna skončily problémy s ukončováním dětských smluv o stavebním spoření, takže se dá očekávat v tomto segmentu růst.

Cílové částky nových smluv o stavebním spoření
Překážkou očekávanému oživení zájmu o stavební spoření by mohl být pouze nezájem samotných stavebních spořitelen. Je třeba si uvědomit, že účty stavebního spoření jsou vzhledem k okolnímu trhu stále vysoce úročené. Tomu odpovídají i spekulace o možném snižování úrokových sazeb některých stavebních spořitelen.

Úvěry dále rostou

Růst úvěrových obchodů je dnes pro stavební spořitelny mnohem důležitější. A je třeba říci, že se jim daří. Loňské výsledky byly velmi dobré (nejlepší od roku 2011) a letošní objemy jsou ještě o 13,5 % lepší.

Objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami
Z grafu je patrné, že tahounem je Modrá pyramida společně s Buřinku a Wüstenrotem. Tyto tři stavební spořitelny vykazují meziroční růst o 81 %! Raiffeisen stavební spořitelna poskytla přibližně stejný objem úvěrů jako loni a ČMSS jako jediná hlásí pokles. To může být způsobeno výpadkem březnové produkce, který dosud nebyl nahrazen (dubnové výsledky ČMSS jsou sice dobré, ale ne natolik, aby kompenzovaly březnový výpadek). Druhým důvodem může být snížený zájmem této největší stavební spořitelny o nové úvěry, protože její podíl úvěrů na vkladech je dlouhodobě nejvyšší (84 %). Přitom vývoj v ČMSS bude vzhledem k jejímu vysokému tržnímu podílu důležitý.

Databáze nových obchodů stavebních spořitelen

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře