Analýza nových obchodů za první čtvrtletí – skrytý příslib růstu?

stavební spoření
20. 4. 2016 | Minulý týden zveřejnily stavební spořitelny březnové obchodní výsledky. Číselné údaje jsou v souladu dosavadního trendu rostoucích úvěrů a klesajícího zájmu o nové smlouvy o stavebním spoření. Vše však nasvědčuje tomu, že následující měsíc může přinést pozitivní obrat.
Obchodní výsledky stavebních spořitelen v posledních měsících mají ustálený trend. Roste objem poskytovaných úvěrů, zatímco zájem o nové smlouvy o stavebním spoření klesá. V tomto duchu se nesla i poslední zpráva o obchodních výsledcích z minulého týdne. V následujícím souhrnném grafu je porovnání s loňským rokem.
Nové obchody stavebním spořitelen 1q 2016

Inovace u Lišky

Oproti únorovým číslům se zmenšil meziroční pokles zájmu o nové smlouvy o stavebním spoření, což stavební spořitelny nepochybně vítají. Zmenšil se však také meziroční růst poskytnutých úvěrů. Než se však na jednotlivé údaje podíváme blíže, připomeňme komentář Tomáše Kofroně, mluvčího ČMSS. Ten upozornil na pokles úvěrů poskytnutých naší největší stavební spořitelnou s tím, že důvodem je spouštění nového IT systému za jednu miliardu korun. „Po dobu dvoutýdenního přechodu na nový systém došlo k omezení obchodních aktivit, tento výpadek bude nicméně nahrazen zvýšenou produkcí v následujících měsících. Pro celý letošní rok počítáme s růstem zájmu o nové smlouvy i nárůstem poskytnutých úvěrů,“ uvedl.

Českomoravská stavební spořitelna skutečně v průběhu března procházela náročnou transformací IT systému, který spravuje údaje o všech klientech. Přípravy trvaly tři roky a změna takového rozsahu nepochybně musela být spojena s omezením činnosti banky. Potvrzují to i údaje o nových obchodech jednotlivých stavebních spořitelen. Propad produkce ČMSS ve srovnání s loňským rokem je skutečně značný.

Je patrné, že v oblasti úvěrů (graf napravo) měla většina stavebních spořitelen první čtvrtletí úspěšnější než před rokem. Nepolepšila si pouze Raiffeisen stavební spořitelna (která však v podstatě zůstala na hodnotách loňského roku) a již zmiňovaná ČMSS, která zaznamenala pokles o 21 %. Podobný obrázek máme i u nových smluv o stavebním spoření. I zde je pokles nových obchodů ČMSS nápadně vysoký.

Co přinese duben?

Tržní podíl největší stavební spořitelny převyšuje 40 %, takže každý výkyv nových obchodů ČMSS se výrazně projeví na celém trhu. Pokud ČMSS v následujícím měsíci srovná krok s ostatními stavebními spořitelnami, mohli bychom se dočkat tolik očekávaného obratu zájmu o stavební spoření. Objem poskytnutých úvěrů by mohl opět zaznamenat růst převyšující 20 % a nové smlouvy o stavebním spoření by se mohly přinejmenším dostat na úroveň loňského roku.

Můžeme očekávat také zvýšení zájmu o stavební spoření v souvislosti se změnou zákona o stavebním spoření, která přinesla podstatné zjednodušení ukončování smluv nezletilých dětí. Zde existuje velký potenciál a bude jen na stavebních spořitelnách, jak jej využijí. Uvidíme tedy, jaká čísla přinese další měsíc.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře